Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Câu hỏi thường gặp về chuẩn hóa kích cỡ

1. Ở cấp tổng quan thì có những thay đổi gì?

Amazon đã chuẩn hóa thông tin nhập “Kích cỡ” để giúp khách hàng có được trải nghiệm nhất quán hơn về thông tin số lượng. Thông tin đóng góp của người bán có chứa “Kích cỡ” sẽ không hiển thị mà thay vào đó sẽ được lấy từ các thuộc tính danh mục khác, bao gồm unit_count, number_of_items, net_content_weight, net_content_volume, và net_content_count.

2. Tại sao phải làm theo hướng dẫn được chỉ định để hiển thị thông tin số lượng?

Amazon tin rằng khách hàng có quyền được biết về số lượng của sản phẩm mà họ sẽ nhận được sau khi mua hàng. Thông tin này hiện được hiển thị thông qua thuộc tính “Kích cỡ”. Thông tin khó hiểu về số lượng sẽ khiến khách hàng nhầm lẫn, do đó chúng tôi muốn hiển thị thông tin chi tiết về số lượng theo định dạng chuẩn hóa. Ngoài ra, các sản phẩm có thông tin đúng về số lượng đã cho thấy đạt được tổng doanh số hàng hóa cao hơn so với các sản phẩm có thông tin sai sót về “Kích thước”. Amazon cam kết sẽ giúp người bán đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu này bằng cách tạo ra các cơ chế cung cấp thông tin một cách nhất quán.

3. Điều này mang tới lợi ích gì cho hoạt động kinh doanh của tôi?

Thông tin số lượng được chuẩn hóa sẽ cải thiện trải nghiệm khám phá và mua sắm của khách hàng. Chúng tôi nhận thấy rằng các ASIN có giá trị “Kích cỡ” hợp lệ và hiển thị thông tin về số lượng có lượt mua cao hơn từ khách hàng, nhờ đó giúp tăng GMS.

4. Khách hàng nhận được lợi ích gì từ thông tin số lượng được chuẩn hóa?

Chỉ “Kích cỡ” quen thuộc với khách hàng dựa trên vị trí địa lý mới xuất hiện trong giá trị “Kích cỡ” (ví dụ: Khách hàng ở Hoa Kỳ sẽ được hiển thị thông tin trọng lượng là “Ounce”, còn khách hàng ở Vương quốc Anh sẽ được hiển thị thông tin trọng lượng là “Gram”). Khi duyệt xem gian hàng Amazon, khách hàng sẽ tìm thấy thông tin số lượng trên thuộc tính “Kích cỡ”.

5. Quy tắc chuẩn hóa là gì và tại sao lại có quy tắc này?

Quy tắc chuẩn hóa sẽ tự động định dạng lại các giá trị “Kích cỡ” khi có thể. Để hỗ trợ người bán, chúng tôi áp dụng quy tắc chuẩn hóa cho thông tin số lượng trên thuộc tính “Kích cỡ” không tuân thủ tiêu chuẩn định dạng của chúng tôi để làm rõ thông tin chi tiết cho khách hàng cuối và loại bỏ các giá trị trùng lặp. Ví dụ: nếu trước đây bạn đã gửi giá trị 32 cái hoặc 32 đơn vị (1 gói) đến gian hàng Amazon ở Hoa Kỳ, giá trị này được tự động quy đổi thành “32 cái (1 Gói)”.

6. Trải nghiệm tạo thông tin đăng tải sẽ thay đổi như thế nào?

Không có thay đổi gì với trải nghiệm tạo thông tin đăng tải. Tuy nhiên, hãy nhớ bổ sung thông tin chính xác cho các thuộc tính dưới đây tùy theo giá trị “Kích cỡ” được lấy từ đâu cho PT liên quan:

 1. UNIT_COUNT
 2. NUMBER_OF_ITEMS
 3. NET_CONTENT (Trọng lượng, Khối lượng, Số lượng, Khu vực)
 4. INCONTINENCE_PROTECTOR_SIZE
 5. TOTAL_SERVINGS_PER_CONTAINER

7. Khi nào giá trị “Kích cỡ” được chuẩn hóa sẽ có hiệu lực hiển thị?

Các giá trị Kích cỡ được cập nhật sẽ hiển thị từ tháng 6 năm 2022 trên các loại sản phẩm sau đây và được liệt kê trong Câu hỏi thường gặp 15 (Danh sách PT). Tất cả các thông tin đăng tải ASIN mới và các thông tin cập nhật về ASIN hiện có phải có thuộc tính bắt buộc (được liệt kê trong Câu hỏi thường gặp 6) thì mới có thể hiển thị giá trị “Kích cỡ”.

8. Điều gì sẽ xảy ra với các giá trị tôi đã nhập trong “Kích cỡ” và đặc điểm sản phẩm cho các ASIN hiện tại?

Thuộc tính “Kích cỡ” sẽ vẫn có trong danh mục Amazon, nhưng các thông tin chi tiết được nhập sẽ không hiển thị trên các trang chi tiết sản phẩm. Amazon sẽ tự động kết hợp các giá trị từ các thuộc tính mới để điền thuộc tính “Kích cỡ”. Sau khi thực thi, giá trị cho các đặc điểm sản phẩm không thay đổi. Không cần phải gửi lại các giá trị “Kích cỡ” nếu các giá trị cho ASIN hiện có trong “Kích cỡ” hợp lệ.

9. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng công cụ tích hợp nguồn cấp dữ liệu?

Các tiêu chuẩn tương tự sẽ áp dụng cho phương pháp nhập bằng nguồn cấp dữ liệu. Do đó, nếu bạn sử dụng công cụ tích hợp nguồn cấp dữ liệu thì công cụ đó cần phù hợp với các tiêu chuẩn dành cho thuộc tính thông tin đăng tải. Amazon đã công bố các tiêu chuẩn này khoảng 60 ngày trước khi thực thi các thuộc tính mới để cho phép có đủ thời gian áp dụng các tiêu chuẩn mới.

10. Điều gì xảy ra nếu “Kích cỡ” sản phẩm của tôi không thể lựa chọn hoặc nằm trong một thuộc tính bổ sung?

Trước tiên, hãy xác minh để đảm bảo bạn đã chọn giá trị chính xác cho các thuộc tính Số lượng đơn vị, Số lượng mục hàng và Net_Content vì các thuộc tính này sẽ quyết định các giá trị có sẵn trong các thuộc tính tiếp theo. Nếu bạn cảm thấy trường hợp sử dụng của bạn là hợp lệ nhưng “Kích cỡ” của bạn không nằm trong tùy chọn có sẵn, bạn có thể gửi yêu cầu đến bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng của Amazon. Amazon sẽ xem xét yêu cầu của bạn.

11. Tại sao kích cỡ được hiển thị trên trang web khác với thông tin “Kích cỡ” tôi đã gửi?

Để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, Amazon chuẩn hóa “Kích cỡ” được hiển thị trên trang web của chúng tôi để loại bỏ thông tin trùng lặp và chuẩn hóa cách hiển thị thông tin số lượng về kích cỡ. Có thông tin số lượng chính xác và trang thông tin chi tiết rõ ràng sẽ giúp xây dựng lòng tin của khách hàng và tăng doanh số.

Dưới đây là cách áp dụng tiêu chuẩn “Kích cỡ”:

Nếu hai người bán có thông tin đăng tải cho cùng số lượng đóng gói của một sản phẩm, nhưng mỗi người bán lại cung cấp một giá trị khác nhau cho “Kích cỡ”, một người bán đặt giá trị là 32 cái và người bán còn lại đặt giá trị là 32 cái (1 gói), thì logic chuẩn hóa “Kích cỡ” của Amazon sẽ xác định thông tin dựa trên công thức ‘unit_count’/’number_of_items’ + <unit_count.type> + (“Pack of” + number_of_items).

Do đó, nếu Số lượng đơn vị = 32 cái và Số lượng mục hàng = 1, Amazon sẽ lấy giá trị Kích cỡ là 32 cái (1 gói). Do đó, khách hàng sẽ chỉ nhìn thấy một giá trị “Kích cỡ” và ưu đãi của cả hai người bán sẽ được liên kết với cùng một sản phẩm.

12. Tại sao kích cỡ của tôi bị ẩn khỏi Trang thông tin chi tiết?

Để nâng cao trải nghiệm khách hàng, Amazon có quyền ẩn các “Kích cỡ” hiển thị không chính xác hoặc sai định dạng. Nếu “Kích cỡ” không đáp ứng định dạng tiêu chuẩn “Kích cỡ” thì sẽ bị loại bỏ.

13. Tôi có nên cập nhật thông tin cho tất cả các sản phẩm hiện có của mình không?

Bạn cần cập nhật tất cả SKU hoặc ASIN với các thuộc tính bắt buộc cho chúng tôi để cải thiện trải nghiệm khách hàng. Nếu bạn có các ưu đãi dành cho bất kỳ ASIN nào trong các loại sản phẩm áp dụng dưới đây, bạn phải cập nhật dữ liệu bằng cách làm theo hướng dẫn trong Câu hỏi thường gặp 14 bên dưới. Bạn sẽ nhận được thông báo bổ sung “Hình thức mục hàng” và “Số lượng mục hàng” bị thiếu trong quá trình chỉnh sửa danh mục thông thường (chẳng hạn như cập nhật giá cả, cập nhật thông tin sản phẩm).

14. Người bán có thể cập nhật các thuộc tính như thế nào?

Người bán có thể chỉnh sửa từng ASIN hoặc tải lên HÀNG LOẠT giá trị đã sửa đổi thông qua Seller Central. Sau đây là các bước thực hiện:

Cập nhật từng thuộc tính ASIN:

 • Điều hướng đến Quản lý hàng lưu kho trong thẻ Hàng lưu kho trên Seller Central
 • Tìm kiếm ASIN và nhấp vào Chỉnh sửa
 • Thao tác này sẽ mở ra một thẻ mới.
 • Trong phần Thông tin quan trọng, điền unit_count, unit_count_typenumber_of_items
 • Lưu thay đổi.

Quy trình tải lên HÀNG LOẠT để cập nhật thuộc tính:

 • Điều hướng đến Thêm sản phẩm qua chức năng tải lên trong thẻ Hàng lưu kho trên Seller Central
 • Tải xuống tệp mẫu dữ liệu hàng lưu kho có tên là Hàng lưu kho (ở dưới cùng) hoặc tạo mẫu danh mục bắt buộc
 • Tải xuống tệp có thể tải xuống của từng danh mục và điền SKU, điền unit_count, unit_count_type, number_of_items, cập nhật xóa (điền thông tin cập nhật một phần). Lưu tệp ở định dạng phân cách bằng thẻ văn bản
 • Điều hướng đến Thêm sản phẩm qua chức năng tải lên trong Hàng lưu kho, sau đó tải lên tệp dữ liệu hàng lưu kho của bạn
 • Chọn loại tệp là dữ liệu hàng lưu kho (mặc định) và tải lên.

15. Những loại sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này?

Quy trình chuẩn hóa được áp dụng trong phạm vi của PT trên các Sản phẩm tiêu dùng và Hàng lâu bền, nhưng hiện tại quy trình này dự định được triển khai cho 116 PT trong bảng dưới đây:

PRODUCT_TYPE Giá trị “Kích cỡ” dựa trên thuộc tính
AREA_DEODORIZER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
ASTRINGENT_SUBSTANCE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
BABY_FORMULA UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
BAKING_MIX UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
BATHWATER_ADDITIVE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
BATTERY UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
BLEACH UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
BODY_DEODORANT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
BODY_LUBRICANT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
BREAKFAST_CEREAL UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
CAKE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
CHEWING_GUM UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
CLEANING_AGENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
COFFEE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
CONDITIONER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
CONTACT_LENSES UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
COSMETIC_POWDER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
CRACKER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
CULINARY_SALT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
DAIRY_BASED_DRINK UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
DISHWASHER_DETERGENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
DRY_SHAMPOO UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
EDIBLE_OIL_ANIMAL UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
ESSENTIAL_OIL UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
EYEBROW_COLOR UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
EYELID_COLOR UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
FABRIC_SOFTENER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
FACE_SHAPING_MAKEUP UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
FACIAL_TISSUE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
FALSE_NAIL UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
FLASH_MEMORY UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
FLAVORED_DRINK_CONCENTRATE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
FLOUR UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
FOOD_COLORING UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
FOOD_DEHYDRATOR UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
FOOT_SCRAPER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
HAIR_CLEANER_CONDITIONER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
HAIR_COLORING_AGENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
HAIR_REMOVAL_AGENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
HAIR_STYLING_AGENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
HAND_SANITIZER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
HERBAL_SUPPLEMENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
HONEY UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
INSECT_REPELLENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
JERKY UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
JUICE_AND_JUICE_DRINK UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
LAUNDRY_DETERGENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
LEAVENING_AGENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
LEGUME UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
LIP_COLOR UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
MAKEUP_PRIMER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
MANUAL_SHAVING_RAZOR UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
MASCARA UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
MEAL_REPLACEMENT_BEVERAGE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
MEDICAL_TEST_STRIP UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
MEDICATION UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
MILK_SUBSTITUTE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
MINERAL_SUPPLEMENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
MOUTHWASH UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
NAIL_POLISH UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
NAIL_POLISH_REMOVER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
NAIL_TREATMENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
NON_DAIRY_CREAM UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
NOODLE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
NUT_BUTTER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
PACIFIER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
PACKAGED_SOUP_AND_STEW UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
PASTRY UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
PERSONAL_FRAGRANCE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
PET_FOOD UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
POPCORN UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
PRETZEL UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
PROTEIN_DRINK UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
PROTEIN_SUPPLEMENT_POWDER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
PUFFED_SNACK UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
RAZOR_BLADE_CARTRIDGE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
RICE_MIX UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SAFETY_MASK UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SEAFOOD UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SEASONING UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SELF_TANNER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SHAMPOO UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SHAVING_AGENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SHELLFISH UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SKIN_BLEMISH_REMOVAL_TOOL UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SKIN_CLEANING_AGENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SKIN_CLEANING_WIPE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SKIN_EXFOLIANT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SKIN_FOUNDATION_CONCEALER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SKIN_MOISTURIZER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SKIN_SERUM UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SKIN_TREATMENT_MASK UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SLEEP_MASK UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SMOKING_PIPE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SNACK_CHIP_AND_CRISP UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SNACK_MIX UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SUGAR UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SUGAR_SUBSTITUTE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SUNSCREEN UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SURFACE_CLEANING_WIPE UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SURFACE_PROTECTION_WAX UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
SYRUP UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
TEXTILE_DEODORIZER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
THICKENING_AGENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
TOOTH_CLEANING_AGENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
TOOTH_WHITENER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
TOOTHBRUSH UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
TOOTHBRUSH_HEAD UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
TOPICAL_HAIR_REGROWTH_TREATMENT UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
VINEGAR UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
VITAMIN UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
WASTE_BAG UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
WATER UNIT_COUNT, NUMBER_OF_ITEMS
NUTRITIONAL_SUPPLEMENT TOTAL_SERVINGS_PER_CONTAINER
INCONTINENCE_PROTECTOR INCONTINENCE_PROTECTOR_SIZE

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates