Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chương trình Prime Exclusive Discount

Prime Exclusive Discount là một chương trình chiết khấu dành cho các thành viên Prime. Các ưu đãi sản phẩm có Giảm giá độc quyền Prime sẽ hiển thị mức giá chiết khấu với mức giá thông thường đã gạch chéo. Người mua cũng sẽ thấy một bản tóm tắt tiết kiệm trong kết quả tìm kiếm và trên các trang chi tiết sản phẩm. Các mức giá đã điều chỉnh để chiết khấu sẽ hiển thị trên Buy Box của trang thông tin chi tiết cho các thành viên Prime.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates