Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giới thiệu về chỉ số trải nghiệm khách hàng

Bắt đầu với Chỉ số trải nghiệm khách hàng

Chỉ số về trải nghiệm khách hàng là một công cụ có sẵn tại Hoa Kỳ để giúp người bán xác định các cơ hội cải thiện trải nghiệm khách hàng. Nhận thức của bạn về hiệu suất chỉ số trải nghiệm khách hàng (CX) là điều cần thiết để củng cố trải nghiệm mua sắm tuyệt vời trên Amazon. Trang chỉ số CX hiển thị dữ liệu tóm tắt và nghiên cứu sâu một số trường quan trọng trong CX. Điều này giúp bạn cải thiện hoặc duy trì trải nghiệm khách hàng mà bạn cung cấp bằng cách giúp bạn ưu tiên và giải quyết thuận lợi các vấn đề về trải nghiệm khách hàng mà có tác động lớn nhất đến khách hàng Amazon.

Hiệu suất trải nghiệm của khách hàng

Khách hàng mong đợi sản phẩm luôn có sẵn để mua, có giá cạnh tranh và tiện lợi với dịch vụ vận chuyển nhanh chóng. Để cung cấp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, bạn phải kiểm tra và giải quyết các vấn đề về trải nghiệm khách hàng cho các chỉ số sau:

  • Tính đủ điều kiện tham gia chương trình Prime: Các sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình Prime có thể đảm bảo trải nghiệm mua sắm tốt hơn và có thể dẫn tới tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Hãy đăng ký sản phẩm của bạn trong dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon hoặc Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime để đảm bảo tính đủ điều kiện tham gia chương trình Prime.
  • Tỷ lệ hàng trong kho: Việc hết hàng trong kho có thể tạo ra tác động ngắn hạn và dài hạn đến trải nghiệm khách hàng, cũng như lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng của bạn. Hãy bổ sung sản phẩm để đảm bảo luôn còn hàng trong kho.
  • Khả năng cạnh tranh về giá: Giữ giá cạnh tranh có thể cải thiện cơ hội trở thành Ưu đãi nổi bật trên trang chi tiết sản phẩm. Thiết lập giá (+ phí vận chuyển) bằng của bạn bằng hoặc dưới mức giá cạnh tranh để đảm bảo ưu đãi của bạn đủ điều kiện trở thành Ưu đãi nổi bật trên trang chi tiết sản phẩm.
  • *Tính hoàn chỉnh của lựa chọn: Việc trực tiếp cung cấp lựa chọn có thể giúp bạn đảm bảo trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, cải thiện lưu lượng truy cập và doanh số cũng như xây dựng sự trung thành đối với thương hiệu. Hãy cải thiện lựa chọn bằng cách xác định các sản phẩm trên Trình quản lý danh mục thương hiệu mà bạn muốn cung cấp trực tiếp.
*Thông tin về tính hoàn chỉnh của lựa chọn chưa có sẵn cho tất cả các thương hiệu.

Để duy trì hiệu suất của bạn dựa trên các tiêu chuẩn trải nghiệm khách hàng được đề xuất, hãy sử dụng công cụ Chỉ số về trải nghiệm khách hàng để xác định các vấn đề cần cải thiện và hành động đưa ra giải pháp.

Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất trên trang chỉ số CX, hãy đăng ký tất cả các Thương hiệu của bạn thông qua Điều kiện tham gia Lợi ích thương hiệu của Amazon và đảm bảo tất cả các sản phẩm của bạn được đăng tải theo thương hiệu thích hợp.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates