Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các câu hỏi thường gặp về chương trình FBA Nhỏ và nhẹ

Các câu hỏi thường gặp

Điều gì sẽ xảy ra nếu giá của một trong những sản phẩm tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ của tôi tăng trên 10 $?

Tất cả mục hàng trên 3 lb hoặc 10 $ sẽ được chuyển đổi sang FBA tiêu chuẩn và phải chịu phí hoàn thiện đơn hàng FBA.

Làm thế nào để xác định ưu đãi nào của tôi đủ điều kiện tham gia chương trình Nhỏ và nhẹ FBA?

Truy cập công cụ Các cơ hội bán hàng từ dịch vụ FBA để xác định ưu đãi của bạn đủ điều kiện cho chương trình Nhỏ và nhẹ. Để biết thêm thông tin về công cụ này, hãy truy cập trang Trợ giúp của chúng tôi.

Làm thế nào để hủy đăng ký ưu đãi khỏi chương trình Nhỏ và nhẹ?

Trước khi hủy đăng ký ưu đãi, hãy đảm bảo không còn hàng lưu kho trong chương trình Nhỏ và nhẹ. Đi tới Loại bỏ sản phẩm khỏi chương trình Nhỏ và nhẹ để hủy đăng ký ưu đãi của bạn.

Để biết chi tiết về cách loại bỏ hàng lưu kho, hãy đi tới Loại bỏ hàng lưu kho khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).

Các ưu đãi Nhỏ và nhẹ được hiển thị như thế nào cho khách hàng?

Cam kết giao hàng cho khách hàng sẽ ghi “Giao hàng miễn phí trước [DATE] cho các thành viên Prime” khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm.

Tại sao tôi thấy giảm giá khuyến mãi cho các ưu đãi của tôi nếu tôi không cung cấp ưu đãi?

Một số sản phẩm Nhỏ và nhẹ có giá $5 trở xuống và thuộc danh mục Sản phẩm tiêu dùng (Làm đẹp, Thiết bị chăm sóc cá nhân, Bách hóa tổng hợp, Em bé — không bao gồm May mặc) có thể đủ điều kiện để được giảm giá 5% nếu khách hàng đặt hàng hai đơn vị trở lên của cùng một mục hàng. FBA đã bao gồm chi phí giảm giá — chương trình này sẽ không thay đổi số tiền bạn đã thanh toán cho các mục hàng của mình. Bạn không cần thực hiện hành động nào để tham gia chương trình khuyến mãi này.

Tôi có thể cung cấp một sản phẩm trong cả chương trình FBA Nhỏ và nhẹ và chương trình FBA tiêu chuẩn không?

Có. Bạn có thể có ưu đãi trong chương trình FBA Nhỏ và nhẹ và ưu đãi trong chương trình FBA tiêu chuẩn cho cùng một sản phẩm. Nếu bạn muốn có ưu đãi trong cả hai chương trình, lưu ý rằng việc hoàn thiện đơn hàng thông qua chương trình FBA Nhỏ và nhẹ và thông qua chương trình FBA tiêu chuẩn yêu cầu các quy trình khác nhau. Để biết hướng dẫn về cách tạo ưu đãi trong cả hai chương trình, hãy đi tới Tạo ưu đãi trong cả chương trình FBA Nhỏ và nhẹ tiêu chuẩn.

Tôi có thể cung cấp một sản phẩm thông qua chương trình FBA Nhỏ và nhẹ và cũng tự hoàn thiện đơn hàng cho sản phẩm đó được không?

Có. Bạn có thể có ưu đãi trong chương trình FBA Nhỏ và nhẹ và ưu đãi tự hoàn thiện đơn hàng cho cùng một sản phẩm.

Tôi có thể sử dụng MSKU hiện có của mình khi vận chuyển các đơn vị sản phẩm thuộc chương trình FBA Nhỏ và nhẹ đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng không?

Để sử dụng MSKU cho chương trình Nhỏ và nhẹ, bạn phải có MSKU dựa trên ưu đãi trong chương trình FBA. Đăng ký ưu đãi tự hoàn thiện đơn hàng của bạn vào chương trình Nhỏ và nhẹ, rồi chuyển đổi sang chương trình FBA.

Nếu muốn ưu đãi trong cả chương trình Nhỏ và nhẹ và người bán hoàn thiện đơn hàng, bạn nên tạo một ưu đãi riêng cho mỗi chương trình để bạn có hai MSKU: một cho chương trình Nhỏ và nhẹ và một cho tự hoàn thiện đơn hàng. Cập nhật hoặc tạo nhiều ưu đãi cùng một lúc bằng cách sử dụng Công cụ nạp hàng lưu kho.

Các ưu đãi FBA hiện tại của tôi sử dụng mã vạch nhà sản xuất để theo dõi ảo có đủ điều kiện đăng ký không?

Có, bạn có thể đăng ký các ưu đãi FBA hiện có được theo dõi bằng mã vạch nhà sản xuất (còn được gọi là theo dõi ảo) thông qua trang đăng ký sản phẩm Nhỏ và nhẹ . Sau khi đăng ký, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi ưu đãi FBA hiện có của bạn thành ưu đãi Nhỏ và nhẹ. Thông tin hàng lưu kho sẽ tiếp tục được theo dõi bằng mã vạch nhà sản xuất. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Sử dụng tính năng theo dõi ảo FBA. Mỗi đơn vị riêng lẻ phải có mã vạch Amazon. Các đơn vị không được đóng gói chung và phải tuân thủ các yêu cầu đóng gói và chuẩn bịsản phẩm FBA tiêu chuẩn.

Các sản phẩm hết hạn có được phép sử dụng trong chương trình Nhỏ và nhẹ không?

Có, chương trình Nhỏ và nhẹ chấp nhận các sản phẩm hết hạn, nhưng các sản phẩm dễ bị nhiệt độ tác động (như sôcôla) không được chấp nhận. Chương trình Nhỏ và nhẹ tuân theo các yêu cầu của chương trình FBA tiêu chuẩn đối với hàng tồn kho có ghi ngày hết hạn.

Các sản phẩm được gửi đến Amazon phải có thời hạn sử dụng còn lại lớn hơn 105 ngày kể từ thời điểm Amazon nhận hàng. Các đơn vị hàng có ngày hết hạn trong vòng 50 ngày sẽ bị Amazon loại để hủy bỏ. Các đơn vị hàng hóa bị hủy sẽ không có sẵn để hoàn trả hàng.

Khi bạn gửi sản phẩm hết hạn đến Amazon, hãy đảm bảo rằng mỗi hộp chỉ có một ngày hết hạn cho mỗi sản phẩm. Nhiều đơn vị của cùng một sản phẩm có thể được vận chuyển cùng nhau nếu tất cả các đơn vị có cùng ngày hết hạn và được đóng gói hoặc đóng gói lại với nhau.

Làm cách nào để loại bỏ hàng lưu kho Nhỏ và nhẹ của tôi khỏi các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon?

Bạn có thể tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho trong Seller Central để loại bỏ hàng lưu kho Nhỏ và nhẹ của bạn, giống như bạn làm cho hàng lưu kho FBA tiêu chuẩn. Phí loại bỏ và yêu cầu xử lý hàng loại bỏ và nhẹ giống như phí yêu cầu loại bỏ hàng loại bỏ FBA tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Loại bỏ hàng lưu kho khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

Khi nào tôi sẽ được thanh toán cho doanh số bán hàng của mình?

Doanh số bán hàng cho các mục hàng Nhỏ và nhẹ được xử lý giống như doanh số bán hàng theo chương trình FBA tiêu chuẩn và số tiền thu được sẽ được phân phối theo tần suất tương tự.

Tôi có thể sử dụng chương trình Nhỏ và nhẹ cho các sản phẩm tôi bán trên các kênh khác ngoài Amazon không?

Không. Chương trình Nhỏ và nhẹ chỉ có thể được sử dụng để hoàn thiện các đơn hàng của Amazon.

Những báo cáo nào được cung cấp để theo dõi hàng lưu kho và doanh số bán hàng của tôi?

Đối với dữ liệu doanh số bán hàng và hàng lưu kho, hãy tham khảo các báo cáo của chương trình FBA như báo cáo Lô hàng do Amazon hoàn thiệnBáo cáo hàng lưu kho . Để tìm các báo cáo này, hãy truy cập Báo cáo Hoàn thiện đơn hàng của Amazon.

Còn dịch vụ khách hàng cho các đơn hàng của tôi trong Chương trình Nhỏ và nhẹ thì sao?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn thiện đơn hàng và dịch vụ khách hàng cho các đơn hàng của bạn, bao gồm cả dịch vụ hàng khách hoàn trả.

Có cách nào để thiết lập thông báo bổ sung hàng cho hàng lưu kho Nhỏ và nhẹ của tôi không?

Có. Bạn có thể đặt thông báo bổ sung hàng lưu kho cho hàng lưu kho Nhỏ và nhẹ của mình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Hướng dẫn thông báo bổ sung hàng.

Làm thế nào để tôi có được kết quả tốt nhất với Nhỏ và nhẹ?

  • Đăng ký các sản phẩm do bạn tự hoàn thiện đơn hàng.
  • Đảm bảo rằng bạn có giá cả cạnh tranh.
  • Sử dụng thông báo bổ sung hàng để tránh doanh số bán hàng bị mất do hết hàng.

Chương trình có cung cấp dịch vụ cho hàng khách hoàn trả không?

Có, với chương trình Nhỏ và nhẹ, Amazon cung cấp dịch vụ hoàn thiện đơn hàng và dịch vụ khách hàng cho các đơn hàng của bạn, bao gồm cả việc xử lý hàng khách trả lại. Để biết thông tin về cách thức hoàn tiền và hoàn trả hàng Nhỏ và nhẹ sẽ được áp dụng cho tài khoản của bạn, hãy truy cập Chính sách hàng khách trả lại FBA. Để đảm bảo trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, chúng tôi có thể chấp nhận hàng hoàn trả ngoài khoảng thời gian được nêu trong các chính sách này.

Có phải chương trình Nhỏ và nhẹ là một phần của Chương trình bán hàng bổ sung không?

Không. Chương trình Nhỏ và nhẹ sẽ miễn phí vận chuyển mà không yêu cầu mua hàng tối thiểu.

Tùy chọn FBA Nhỏ và nhẹ hoạt động gì trong trang Chuyển đổi sang FBA?

Nếu bạn chọn chương trình FBA Nhỏ và nhẹ làm chương trình hoàn thiện đơn hàng của mình, ưu đãi của bạn (MSKU) sẽ được đăng ký để hoàn thiện đơn hàng thông qua chương trình Nhỏ và nhẹ.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates