Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Xe đạp điện (e-bike)

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Xe đạp điện áp dụng theo chính sách này

Xe đạp điện, còn được gọi là e-bike, áp dụng theo chính sách này là các thiết bị hai bánh dùng làm phương tiện giao thông cá nhân. Xe đạp điện có thêm pin và hệ thống trợ lực bằng bàn đạp có mô-men xoắn bổ sung hỗ trợ lực đẩy để hỗ trợ người lái.

Chính sách của chúng tôi đối với xe đạp điện

Amazon yêu cầu tất cả các loại xe đạp điện đều phải trải qua thử nghiệm và tuân thủ các quy định cụ thể hoặc yêu cầu tiêu chuẩn như được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu tiêu chuẩn
Xe đạp điện
 • 16 CFR Phần 1512 (Yêu cầu đối với xe đạp);

 • ANSI/CAN/UL 2849 (Tiêu chuẩn về hệ thống điện cho xe đạp điện); hoặc
 • ANSI/CAN/UL 2272 (Tiêu chuẩn về hệ thống điện cho các thiết bị di động điện tử cá nhân); hoặc
 • EN 15194 (Tiêu chuẩn về an toàn đối với xe đạp điện của Châu Âu)

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả các xe đạp điện mà bạn đăng tải
 • Hình ảnh sản phẩm và bao bì sản phẩm, nếu có, cho tất cả các xe đạp điện mà bạn đăng tải. Hình ảnh phải bao gồm tất cả các mặt của sản phẩm và bao bì sản phẩm để chúng tôi xem xét.
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng tuân thủ hướng dẫn và yêu cầu dán nhãn xe đạp bắt buộc (16 CFR Phần 1512.19)
 • Giấy chứng nhận hợp quy tổng quát (GCC) cho tất cả các xe đạp điện mà bạn đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ một phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 xác nhận mỗi sản phẩm đều đã được thử nghiệm theo các yêu cầu áp dụng được liệt kê ở trên

Một số phòng thí nghiệm có mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Nhấp vào Yêu cầu tài liệu trong Yêu cầu đối với quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm đủ để chứng minh rằng sản phẩm được thử nghiệm giống như sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm đình chỉ quyền thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại khoản thanh toán bất kỳ của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Tài liệu tham khảo bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates