Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thay đổi về phí loại bỏ và hủy đơn hàng FBA năm 2022

Note: Để biết tổng quan về tất cả thay đổi về phí bán hàng tại Hoa Kỳ năm 2022, hãy truy cập amazon.com/selling-fee-changes.

Phí loại bỏ và phí hủy hàng sau khi điều chỉnh hiển thị dưới đây có hiệu lực từ ngày 18 tháng 1 năm 2022.

Trước ngày 18 tháng 1 năm 2022 Từ ngày 18 tháng 1 năm 2022 trở đi
Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí loại bỏ hoặc hủy hàng trên mỗi đơn vị Phí loại bỏ hoặc hủy hàng trên mỗi đơn vị
Kích thước tiêu chuẩn 0 đến 0,5 lb $0,32 $0,52
0,5+ đến 1,0 lb $0,35 $0,75
1,0+ đến 2,0 lb $0,48 $1,14
Hơn 2 lb $0,67 + $0,35/lb trên 2 lb $1,51 + $0,63/lb trên 2 lb
Mục hàng quá khổ và cần xử lý đặc biệt* 0 đến 1,0 lb $0,60 $1,50
1+ đến 2,0 lb $0,72 $1,96
2,0+ đến 4,0 lb $1,26 $2,89
4,0+ đến 10,0 lb $2,32 $5,05
Hơn 10,0 lb $3,50 + $0,35/lb trên 10 lb $7,25 + $0,63/lb trên 10 lb

*Các mục hàng cần xử lý đặc biệt có thể bao gồm sản phẩm may mặc, giày, đồng hồ, đồ trang sức và hàng hóa nguy hiểm

Phí thanh lý sẽ không thay đổi. Amazon sẽ áp dụng hai khoản phí riêng biệt cho mỗi mục hàng bạn thanh lý:

  • Phí giới thiệu thanh lý là 15% được tính trên tổng giá trị khôi phục.
  • Phí xử lý thanh lý được tính theo mỗi mục hàng, dựa trên kích thước và trọng lượng mục hàng và sẽ vẫn như sau:

Phí thanh lý FBA

Hạng kích thước Trọng lượng vận chuyển Phí xử lý thanh lý trên mỗi đơn vị
Mục hàng kích thước tiêu chuẩn 0 đến 0,5 lb $0,25
0,5+ đến 1,0 lb $0,30
1,0+ đến 2,0 lb $0,35
Hơn 2 lb $0,40 + $0,20/lb trên 2 lb đầu tiên
Mục hàng quá khổ và cần xử lý đặc biệt* 0 đến 1,0 lb $0,60
1+ đến 2,0 lb $0,70
2,0+ đến 4,0 lb $0,90
4,0+ đến 10,0 lb $1,45
Hơn 10,0 lb $1,90 + $0,20/lb trên 10 lb đầu tiên

*Các mục hàng cần xử lý đặc biệt có thể bao gồm sản phẩm may mặc, giày, đồng hồ, đồ trang sức và hàng hóa nguy hiểm

Các câu hỏi thường gặp

Những thay đổi về phí loại bỏ và phí hủy hàng có áp dụng cho các đơn hàng được đặt trước ngày 18 tháng 1 năm 2022 không?

Phí loại bỏ và phí hủy hàng FBA sẽ được tính sau khi một đơn hàng được đặt và khi các lô hàng rời khỏi trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Do đó, nếu yêu cầu được đặt trước ngày 18 tháng 1 năm 2022, nhưng hàng lưu kho được loại bỏ hoặc hủy vào hoặc sau ngày đó, phí FBA mới sẽ không được áp dụng.

Những thay đổi này có áp dụng cho các mục hàng trong chương trình FBA nhỏ và nhẹ không?

Có, phí FBA tiêu chuẩn cho các hoạt động lưu trữ hàng lưu kho hàng tháng, loại bỏ, hủy đơn hàng và thanh lý, đồng thời phí xử lý hàng trả về áp dụng cho các sản phẩm đã đăng ký chương trình Nhỏ và nhẹ.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates