Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tạo thông tin đăng tải với số lượng lớn

Nếu muốn tạo nhiều sản phẩm đăng tải cùng một lúc, bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng các mẫu dữ liệu hàng lưu kho. Các mẫu này là các tệp văn bản được phân cách bằng thẻ (.txt) bao gồm tất cả thông tin bạn cần để đăng tải thông tin cho các sản phẩm trên Amazon.

Important: Tính năng này dành cho những người bán tham gia kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp. Đối với người bán mới đăng ký, có thể mất ít nhất 90 phút để đăng tải sản phẩm bán trên Amazon sau khi đăng ký.

Chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp thông tin phù hợp cho sản phẩm đăng tải của mình để người mua có thể mua hàng với đầy đủ thông tin. Xem lại trang Hỗ trợ sau để biết những hoạt động tốt nhất trong quá trình đăng tải sản phẩm:

Sau khi bạn tạo thông tin đăng tải, hãy sử dụng Quản lý hàng lưu kho để thay đổi thông tin đăng tải hoặc dữ liệu sản phẩm.

Note: Thông tin sản phẩm bạn cung cấp trong thông tin đăng tải có thể khác với thông tin bạn thấy trên trang chi tiết sản phẩm của Amazon. Đối với những thông tin đăng tải có nhiều người bán, thông tin trên trang chi tiết sản phẩm có thể là do nhiều người bán đóng góp

Tham khảo Tạo từng thông tin đăng tải để biết thông tin về cách thêm từng sản phẩm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates