Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các yêu cầu về tiêu đề sản phẩm

Yêu cầu về tiêu đề áp dụng cho mọi sản phẩm ở tất cả các thị trường của Amazon trên toàn thế giới. Bốn tiêu chí có thể khiến một sản phẩm bị chặn tìm kiếm là:

 1. Tiêu đề phải tuân theo khuyến nghị về độ dài các ký tự danh mục sản phẩm của bạn, bao gồm cả dấu cách.
 2. Tiêu đề không được chứa các cụm từ quảng cáo, như " free shipping ", " 100% quality guaranteed ".
 3. Tiêu đề không được chứa ký tự để trang trí, như ~ ! * $ ? _ ~ { } # < > | * ; ^ ¬ ¦
 4. Tiêu đề phải chứa thông tin nhận dạng sản phẩm, như " hiking boots " hoặc " umbrella ".

Việc không tuân thủ các yêu cầu này có thể khiến sản phẩm bị chặn và không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Amazon.

Độ dài tiêu đề

Bạn có thể thấy hướng dẫn cụ thể theo danh mụccủa chúng tôi liệt kê các độ dài tiêu đề khác nhau. Đây là những hướng dẫn dựa trên kiểu tiêu đề điển hình, tùy chọn đối với các sản phẩm đăng tải trong danh mục đó.

Gợi ý

Chất lượng tiêu đề tốt là một yếu tố quan trọng để đảm bảo mang lại trải nghiệm tích cực của khách hàng trên Amazon. Dưới đây là các gợi ý bổ sung để cải thiện chất lượng tiêu đề của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ chặn tìm kiếm các sản phẩm có tiêu đề vi phạm một trong bốn yêu cầu được liệt kê ở trên, nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến khích tuân thủ các tiêu chuẩn tiêu đề sau:

 • Tiêu đề phải ngắn gọn. Khuyến nghị tiêu đề nên ít hơn 80 ký tự.
 • Không sử dụng VIẾT HOA TOÀN BỘ.
 • Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trừ giới từ (in, on, over, with) , liên từ (and, or, for) , hoặc mạo từ (the, a, an) .
 • Sử dụng chữ số: "2" thay vì " two ".
 • Không sử dụng các ký tự ASCII không phải ngôn ngữ như Æ, ©, or ®.
 • Tiêu đề phải chứa thông tin tối thiểu cần thiết để xác định mục hàng và chỉ thông tin đó mà thôi.
 • Không sử dụng bình luận chủ quan, như " Hot Item " hoặc " Best Seller ".
 • Tiêu đề có thể bao gồm dấu chấm câu cần thiết, như dấu gạch nối (-), dấu gạch chéo phía trước (/), dấu phẩy (,), dấu và (&) và dấu chấm (.).
 • Tiêu đề có thể viết tắt các đơn vị đo, như "cm", "oz", "in", and "kg" .
 • Không đưa tên người bán của bạn vào tiêu đề.
 • Kích thước và các biến thể màu sắc nên được bao gồm trong tiêu đề cho sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN), chứ không phải tiêu đề chính (xem bên dưới).

Một số danh mục có thể có các quy tắc tiêu đề cụ thể. Vui lòng tham khảo Trang trợ giúp Thêm từng sản phẩm một và hướng dẫn về quy cách theo danh mục cụ thể của bạn để biết thêm chi tiết. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán để tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất cho Tiêu đề

Tiêu đề sử dụng các quan hệ biến thể

Trong Quan hệ biến thể, tiêu đề ASIN sản phẩm biến thể có thể hiển thị trên trang thông tin chi tiết sau khi chọn sản phẩm biến thể có mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN), vì vậy việc bao gồm các thuộc tính biến thể như kích thước và màu sắc trong tiêu đề cho ASIN sản phẩm biến thể là rất quan trọng.

 • Ví dụ sản phẩm gốc: Crocs Beach Clog
 • Ví dụ sản phẩm biến thể: Crocs Beach Clog, Lime Green, Men's Size 8-9

Ví dụ

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy kết quả quét đọc của khách hàng, nghĩa là tiêu đề không cần phải chứa cụm từ chính xác mà khách hàng đang tìm kiếm để bắt mắt họ. Tiêu đề dài hơn cũng khó đọc hơn tiêu đề ngắn, vì vậy tiêu đề của bạn càng dài thì nguy cơ đánh mất sự chú ý của khách hàng càng cao.

Hãy suy nghĩ về một sản phẩm vật lý trên kệ siêu thị. Tiêu đề rất đơn giản và nhấn vào điểm bán hàng chính. Bạn chỉ có một khoảnh khắc để thu hút người mua sắm dạo qua. Các tiêu đề trực tuyến trên Amazon không cần phải kéo dài lê thê. Nói một cách đơn giản, tiêu đề cần phản ánh những thông tin trên bao bì vật lý của một sản phẩm:


Câu hỏi thường gặp


 1. Tiêu đề có giống với tên sản phẩm không?

  Có.

 2. Điều gì sẽ xảy ra nếu tên thương hiệu của tôi chứa một ký tự bị cấm, như !, ©, ™, or ®?

  Hãy đảm bảo rằng tên thương hiệu của bạn được nhập vào trường tên thương hiệu. Nếu nó chứa một ký tự bị cấm, ký tự đó sẽ được miễn các yêu cầu về tiêu đề. Mục đích của chúng tôi là giữ các tiêu đề không có những ký tự như !, ©, ™, or ®, nhưng chúng có thể xuất hiện trong dòng tiêu đề thương hiệu hiển thị trên các trang thông tin chi tiết và trong kết quả tìm kiếm.

 3. Amazon có tự động đặt tên thương hiệu ở đầu tiêu đề của tôi hay tôi có cần tự làm điều đó?

  Chúng tôi khuyến nghị bạn nên bắt đầu tiêu đề với tên thương hiệu của sản phẩm, bên cạnh việc đảm bảo nhập trường tên thương hiệu. Chúng tôi có hệ thống thêm tên thương hiệu vào đầu tiêu đề nếu thiếu tên thương hiệu, nhưng việc đưa tên thương hiệu vào tiêu đề đảm bảo rằng việc này sẽ không bị bỏ qua do lỗi bất ngờ.

 4. Điều gì sẽ xảy ra nếu sản phẩm của tôi không có tên thương hiệu?

  Nếu sản phẩm của bạn là một thương hiệu chung không có tên thương hiệu, bạn không cần phải nêu tên thương hiệu trong tiêu đề. Thay vào đó, hãy nhập từ " generic " trong trường tên thương hiệu.

 5. Cách để biết thông tin đăng tải của tôi đã bị tịch thu?

  Chuyển tới trang Quản lý hàng lưu kho và nhấp vào Bị tịch thu để xem các thông tin đăng tải bị tịch thu của bạn.

 6. Điều gì sẽ xảy ra nếu tiêu đề của người bán khác vi phạm yêu cầu tiêu đề và dẫn tới sản phẩm tôi cũng đang bán không thể tìm kiếm được?

  Bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán để yêu cầu sửa chữa tiêu đề nếu người bán khác chưa sửa chữa.

 7. Các sản phẩm đã đăng ký thương hiệu có cùng yêu cầu tiêu đề không?

  Có.

 8. Các yêu cầu về tiêu đề có giống nhau đối với sản phẩm Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime (SFP) và Mạng lưới đơn hàng do người bán thực hiện (MFN) không?

  Có. Các yêu cầu tiêu đề giống nhau đối với sản phẩm FBA, SFP và MFN.

 9. Số mẫu có được khuyến nghị trong tiêu đề không?

  Hãy tham khảo hướng dẫn kiểu danh mục của bạn. Chúng tôi khuyến nghị số mẫu cần xuất hiện trong tiêu đề đối với một số danh mục, nhưng không phải tất cả các danh mục.

 10. Điều gì xảy ra nếu tiêu đề của tôi thiếu thông tin nhận dạng sản phẩm như màu sắc, vật liệu hoặc kích thước?

  Tiêu đề phải chứa thông tin chính về nhận dạng sản phẩm để khách hàng hiểu được mục hàng đó. Chúng tôi có hệ thống sao chép thông tin từ một số trường thuộc tính chính của sản phẩm vào tiêu đề nếu thông tin đó còn thiếu. Tuy nhiên, để tránh bị chặn tìm kiếm, bạn nên tạo tiêu đề có đầy đủ thông tin để mô tả sản phẩm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates