Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cách thiết lập ngân sách hiệu quả

Một ngân sách hiệu quả bao gồm chi phí của nhu cầu khách hàng mà phiếu giảm giá của bạn tạo ra, trong khoảng thời gian bạn thiết lập. Ví dụ, nếu một sản phẩm đang được bán ra với mức trung bình 20 đơn vị mỗi ngày mà không có phiếu giảm giá, và bạn muốn chạy phiếu giảm giá $5 trong 10 ngày cho sản phẩm này, ngân sách tối thiểu bạn nên đặt là: (số ngày x số đơn vị trung bình mỗi ngày) x (số tiền giảm giá + phí đổi thưởng). Trong ví dụ này, ngân sách tối thiểu của bạn nên là (10 x 20) x (5,60) = $1.120.

Tránh tạo ngân sách thấp (dưới $500) cho các phiếu giảm giá sâu như giảm 80% hoặc giảm $35. Ngân sách thấp cho giảm giá cao sẽ khiến ngân sách của bạn hết hiệu lực nhanh chóng sau vài giờ. Kết quả là, chỉ có một số ít khách hàng có thể thấy và tương tác với phiếu giảm giá của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates