Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các câu hỏi thường gặp về Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Trang này giải đáp các câu hỏi thường gặp về Chương trình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

1. Chương trình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là gì?

Trong nỗ lực không ngừng giúp Amazon trở thành cửa hàng an toàn và đáng tin cậy nhất trên thế giới dành cho khách hàng và người bán, chúng tôi sẽ triển khai chương trình Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để tăng cường khả năng phát hiện, ngăn chặn và thực hiện biện pháp chống lại những hành vi xấu tiềm ẩn để chúng tôi có thể tiếp tục bảo vệ khách hàng và người bán khỏi gian lận và lạm dụng. Chúng tôi sẽ yêu cầu những người bán chọn sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) để nhận thu nhập bán hàng trên cửa hàng Amazon trong số các PSP tham gia Chương trình này.

2. Làm thế nào để biết tôi đang sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) hay không?

Bạn đang sử dụng PSP nếu tài khoản ngân hàng mà bạn chỉ định làm Phương thức nhận tiền cho cửa hàng Amazon của mình do một công ty thanh toán quản lý thay vì ngân hàng nhận tiền cấp trực tiếp cho bạn.

3. Làm thế nào để biết tôi có cần chuyển đổi PSP hoặc cung cấp một tài khoản ngân hàng khác không?

Nếu bạn không sử dụng PSP, mà lại sử dụng tài khoản ngân hàng do ngân hàng nhận tiền cấp trực tiếp cho bạn, bạn không cần thực hiện hành động nào. Nếu bạn chỉ sử dụng PSP hiện đang tham gia Chương trình để nhận tiền của mình, bạn không cần thực hiện hành động nào. Nếu bạn sử dụng PSP chưa tham gia chương trình, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với PSP đó để tìm hiểu về kế hoạch đăng ký chương trình của họ. Nếu họ không có kế hoạch đăng ký, bạn nên chuyển sang một trong các giải pháp giải ngân sau đây muộn nhất vào ngày 31 tháng 5 năm 2021:

 1. Tài khoản ngân hàng do một PSP tham gia chương trình cung cấp cho bạn
 2. Tài khoản ngân hàng do một ngân hàng nhận tiền gửi, chấp nhận các khoản giải ngân bằng đồng tiền của cửa hàng Amazon cấp trực tiếp cho bạn
 3. Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon (ACCS) giải ngân vào tài khoản ngân hàng của bạn trực tiếp từ ngân hàng nhận tiền hoặc từ PSP tham gia chương trình

4. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục sử dụng PSP không tham gia chương trình?

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, những người bán thêm tài khoản ngân hàng mới từ PSP phải sử dụng PSP đang tham gia chương trình. Người bán tiếp tục sử dụng tài khoản ngân hàng từ PSP không tham gia chương trình sau ngày 31 tháng 5 năm 2021 sẽ phải chịu thời gian chờ giải ngân lâu hơn lên đến 21 ngày kể từ ngày giao hàng dự tính gần nhất. Nhấp vào đây để biết thêm chi tiết về thanh toán dựa trên ngày giao hàng. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2021, chúng tôi sẽ ngừng giải ngân cho người bán sử dụng PSP không tham gia chương trình cho đến khi họ chuyển sang PSP tham gia chương trình hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng do ngân hàng nhận tiền cấp trực tiếp.

5. Làm thế nào để chuyển sang PSP tham gia chương trình?

Tham khảo câu hỏi “Làm thế nào để biết tôi có cần chuyển đổi PSP hay cung cấp một tài khoản ngân hàng khác không?” ở trên để xem bạn có cần cung cấp một tài khoản ngân hàng khác hay không. Nếu bạn cần chuyển sang PSP tham gia chương trình, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Chọn một trong các PSP hiện đang tham gia chương trình tại đây.
 2. Truy cập trang web PSP tham gia mà bạn chọn, làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản ngân hàng hỗ trợ tiền tệ cho gian hàng Amazon của bạn và hoàn tất quá trình xác minh theo yêu cầu của PSP.
 3. Sau khi bạn nhận được tài khoản ngân hàng mới từ PSP tham gia, hãy truy cập trang Phương thức tiền gửi trong Seller Central để cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
 4. Cung cấp các giấy tờ bổ sung mà Amazon có thể yêu cầu để hoàn tất quá trình cập nhật tài khoản ngân hàng của bạn.
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào về tài khoản, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng hoặc quản lý tài khoản của bạn nếu bạn có.

6. Tôi nên làm gì nếu sử dụng Công cụ quy đổi tiền tệ của Amazon (ACCS)?

Nếu bạn đang sử dụng ACCS và giải ngân khoản thu nhập từ cửa hàng Amazon vào tài khoản ngân hàng do ngân hàng nhận tiền hoặc PSP tham gia chương trình cấp, bạn không cần thực hiện hành động nào. Nếu bạn đang sử dụng ACCS để giải ngân vào tài khoản ngân hàng do PSP không tham gia chương trình cấp, vui lòng tham khảo câu hỏi “Làm thế nào để biết tôi có cần chuyển đổi PSP hoặc cung cấp một tài khoản ngân hàng khác không?” ở trên để xác định xem bạn có cần hành động hay không.

7. Tôi nên liên hệ với ai để được hỗ trợ nếu có thắc mắc về tài khoản ngân hàng của mình?

Đối với các vấn đề về tài khoản ngân hàng do PSP cấp, trước tiên bạn nên liên hệ với PSP của mình. Nếu bạn đã xác nhận tài khoản ngân hàng của mình do PSP tham gia chương trình nhưng vẫn gặp vấn đề khi sử dụng phương thức nhận tiền Amazon của bạn, bạn có thể liên hệ chúng tôi.

8. Amazon làm việc với các PSP tham gia chương trình này như thế nào?

PSP tham gia chương trình phải có quyền kiểm soát rủi ro và tuân thủ thích hợp và làm việc với Amazon để giảm khả năng gian lận và lạm dụng. Vui lòng tham khảo trang Chương trình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để biết chi tiết.

9. Chính sách chờ DD+21 là gì?

Chính sách chờ DD+21 nghĩa là tiền giải ngân của bạn sẽ bị giữ lại trong 21 ngày kể từ ngày giao hàng theo Chương trình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 5, thu nhập bán hàng đối với tất cả các đơn hàng đang hoạt động và mới của bạn sẽ bị giữ lại trong 21 ngày sau ngày giao hàng thực tế hoặc ngày giao hàng dự tính gần nhất của đơn hàng và có sẵn để giải ngân kể từ ngày thứ 22 sau ngày giao hàng.

Ví dụ về chính sách chờ mới là 21 ngày sau ngày giao hàng này: nếu bạn gửi một mục hàng vào ngày 1 tháng 1 và ngày giao hàng thực tế là ngày 5 tháng 1, thì thu nhập bán hàng sẽ khả dụng kể từ ngày 27 tháng 1. Đối với các đơn hàng không có thông tin theo dõi hợp lệ, thu nhập bán hàng sẽ được giữ lại trong vòng 21 ngày kể từ ngày giao hàng dự tính gần nhất của đơn hàng.

10. Làm thế nào để có thể được khôi phục lại chính sách chờ mặc định?

Bạn có thể được khôi phục bằng cách thay thế tài khoản ngân hàng này bằng tài khoản ngân hàng do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tham gia chương trình (PSP) cấp trực tiếp hoặc tài khoản ngân hàng do ngân hàng nhận tiền cấp cho bạn trước ngày 15 tháng 7 năm 2021. Nếu bạn chọn sử dụng PSP, vui lòng làm theo các bước sau để cập nhật tài khoản ngân hàng của bạn:

 1. Chọn một trong các PSP hiện đang tham gia chương trình tại đây.
 2. Truy cập trang web PSP tham gia mà bạn chọn, làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản ngân hàng hỗ trợ tiền tệ cho gian hàng Amazon của bạn và hoàn tất quá trình xác minh theo yêu cầu của PSP.
 3. Sau khi bạn nhận được tài khoản ngân hàng mới từ PSP tham gia, hãy truy cập trang Phương thức tiền gửi trong Seller Central để cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
 4. Cung cấp các giấy tờ bổ sung mà Amazon có thể yêu cầu để hoàn tất quá trình cập nhật tài khoản ngân hàng của bạn.

Sau khi cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản người bán của bạn, các giao dịch chuyển khoản của bạn trong tương lai sẽ được gửi đến tài khoản ngân hàng mới này và chính sách chờ ban đầu sẽ trở về mặc định. Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khoản tiền đang chuyển nào trước khi có thay đổi này.

Note: Để mọi thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng có hiệu lực, chúng tôi sẽ áp dụng thời gian bảo mật là ba ngày. Bạn không thể bắt đầu chuyển tiền cho đến hết khoảng thời gian này, bắt đầu vào ngày bạn gửi thông tin tài khoản ngân hàng mới trong tài khoản người bán của mình.

Bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình bất cứ lúc nào trong phần cài đặt trong tài khoản người bán của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates