Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Câu hỏi thường gặp về Tải lên và quản lý video

Phải mất bao lâu để các video xuất hiện trên trang thông tin chi tiết?

Chúng tôi sẽ xử lý và xem xét tất cả các video đã tải lên. Quá trình xem xét thường mất ít hơn một ngày nhưng có thể mất đến bảy ngày làm việc hoặc nhiều hơn trong giai đoạn cao điểm.

Note: Nếu video của bạn ở trạng thái Hoạt động đã được hai ngày nhưng chưa hiển thị trên trang thông tin chi tiết sản phẩm của bạn, hãy kiểm tra số lượng hình ảnh hiển thị đối với sản phẩm của bạn. Nếu có nhiều hơn sáu hình ảnh, hãy xóa một số hình ảnh để ưu tiên video của bạn.

Video và/hoặc siêu dữ liệu của tôi có thể chứa các liên kết bên ngoài không?

Video không thể chứa bất kỳ liên kết web, URL hoặc lời kêu gọi hành động nào hướng khách hàng ra khỏi trang chi tiết sản phẩm.

Làm cách nào để tôi tìm ra lý do video của tôi bị từ chối?

Xem lý do từ chối bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang Tải lên và quản lý video.
 2. Tìm kiếm video.
 3. Nhấp vào Quản lý đối với video được đề cập.
 4. Xem lý do từ chối ở trên đầu màn hình.

Làm cách nào để cập nhật video của tôi sau khi video đã bị từ chối?

Chúng tôi không hỗ trợ chỉnh sửa tệp video. Nếu bạn cần cập nhật video, bạn phải tải lại video lên.

Làm cách nào để tôi cập nhật hình thu nhỏ cho video?

Sau khi tải lên, hình thu nhỏ sẽ được tự động tạo cho video. Nếu bạn quyết định thay thế hình thu nhỏ này của video, hãy nhấp vào hình thu nhỏ để tải lên một hình ảnh. Bạn phải sử dụng hình ảnh chất lượng cao ở định dạng .jpg hoặc .png.

Làm cách nào để xóa video?

Bạn có thể xóa video hoặc loại bỏ ASIN khỏi video.

Xóa video bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang Tải lên và quản lý video.
 2. Tìm kiếm video.
 3. Nhấp vào Xóa trên danh mục video.
Note: Tùy chọn này sẽ xóa hoàn toàn video khỏi tất cả các trang sản phẩm.

Loại bỏ ASIN cụ thể bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang Tải lên và quản lý video.
 2. Tìm kiếm video.
 3. Nhấp vào Quản lý trên danh mục video.
 4. Loại bỏ ASIN và lưu.
Note: Tất cả các video phải được liên kết với ít nhất một ASIN

Tôi có thể chỉnh sửa video không?

Chúng tôi không hỗ trợ chỉnh sửa tệp video. Nếu bạn cần cập nhật video, bạn phải tải lại video lên.

Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tiêu đề, hình thu nhỏ và liên kết ASIN sau khi video hoạt động. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang Tải lên và quản lý video.
 2. Tìm kiếm video.
 3. Thực hiện các thay đổi cần thiết.

Tất cả các chỉnh sửa sẽ được xử lý lại để xem xét.

Tôi có thể tải lên hàng loạt các tệp video không?

Hiện không hỗ trợ tải lên hàng loạt video.

Tôi có thể thêm bao nhiêu video và hình ảnh vào khối hình ảnh?

Để hiển thị video trong khối hình ảnh, số hình ảnh phải bằng hoặc ít hơn 6. Bạn cũng có thể tải lên tối đa 6 video để hiển thị.

Hệ thống xác định thứ tự các video như thế nào trên trang thông tin chi tiết?

Trang thông tin chi tiết sẽ luôn ưu tiên video được tải lên gần đây nhất.

Tôi có thể xóa video khỏi trang thông tin chi tiết không?

Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai xóa các video khác trừ khi các video vi phạm trực tiếp nguyên tắc cộng đồng.

Nếu bạn cho rằng video vi phạm một hoặc nhiều chính sách, hãy báo cáo video bằng cách nhấp vào BÁO CÁO trên trình phát video.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates