Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dịch vụ số lượng lớn của Amazon: Tổng quan

Dịch vụ dành cho Số lượng lớn của Amazon có thể giúp bạn phát triển hoạt động kinh doanh theo số lượng lớn của mình (nghĩa là doanh số từ các kiện hàng đóng gói và pallet). Kinh doanh với số lượng lớn mang đến cơ hội tăng trưởng cao. Nghiên cứu cho thấy khách hàng doanh nghiệp muốn mua với số lượng lớn và thích các lô hàng hợp nhất, tuy nhiên họ không tìm thấy đủ kiện hàng trên Amazon.

Lợi ích

Chương trình Dịch vụ dành cho Số lượng lớn của Amazon sẽ giúp cải thiện trải nghiệm người bán và trải nghiệm khách hàng. Với ABS, bạn có thể:

 • Tạo cây phân cấp gói hàng bằng cách liên kết các đơn vị, kiện hàng đóng gói và pallet của một sản phẩm để tạo thông tin đăng tải liên kết, cải thiện khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm và trải nghiệm trên trang thông tin chi tiết cho khách hàng trên Amazon.
 • Cải thiện khả năng hoàn thiện đơn hàng cho các kiện hàng đóng gói và pallet, ngăn ngừa các vấn đề như pallet đôi khi được giao dưới dạng nhiều gói hàng.
 • Dễ dàng quản lý hàng lưu kho và định giá nhiều cấu hình (đơn vị, kiện hàng đóng gói, pallet) của một sản phẩm.
 • Được giảm 15-25% phí giới thiệu đối với các kiện hàng đóng gói và pallet đủ điều kiện. Để biết chi tiết về ưu đãi giảm phí giới thiệu, hãy truy cập Dịch vụ số lượng lớn của Amazon: Giảm phí giới thiệu.

Tính năng

Chương trình ABS là một sáng kiến nhiều năm với các tính năng được ra mắt theo thời gian. Các tính năng sau đây hiện khả dụng:

Sau đây là một số tính năng sẽ được ra mắt:

 • Đơn vị, kiện hàng và pallet được hiển thị trên cùng một trang thông tin chi tiết để tăng cường khả năng hiển thị của kiện hàng và pallet
 • Trang đề xuất kiện hàng đóng gói để giúp bạn xác định các cơ hội mới cho kiện hàng đóng gói
 • Giao diện dựa trên web và hỗ trợ API để tạo phân cấp gói hàng
 • Khả năng quản lý chung các đơn vị, kiện hàng và pallet của một sản phẩm trên trang Quản lý hàng lưu kho

Điều kiện tham gia chương trình

 • Chỉ những ưu đãi tự hoàn thiện đơn hàng hiện mới đủ điều kiện tham gia chương trình. Chúng tôi đang nỗ lực để mở rộng hỗ trợ cho Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).
 • Bạn phải là thương hiệu được ủy quyền thì mới có thể tạo cây phân cấp gói hàng.
 • Mỗi cấu hình gói hàng của sản phẩm (đơn vị, kiện hàng, pallet) phải có một mã nhận dạng sản phẩm bên ngoài riêng biệt (chẳng hạn như GTIN hoặc UPC).
 • Chương trình này được áp dụng cho các loại sản phẩm là hàng lâu bền và sản phẩm tiêu dùng.

Tích hợp vào ABS

Để tham gia chương trình, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với công việc kinh doanh hiện tại. Bạn có thể truy cập Dịch vụ số lượng lớn của Amazon: Tạo cây phân cấp gói hàng để biết chi tiết về cách tạo cây phân cấp gói hàng và tham gia chương trình.


Dịch vụ số lượng lớn của Amazon: Tổng quan


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates