Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Ưu đãi dành cho người bán mới

Thông qua chương trình Ưu đãi dành cho người bán mới, người bán mới sử dụng Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp của Amazon có thể đủ điều kiện để nhận được những lợi ích hỗ trợ họ khởi tạo và phát triển trên Amazon.

Đối với người bán mới được xác định là chủ sở hữu thương hiệu tham gia chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon, các lợi ích bao gồm:

 • Phần thưởng 5% cho tối đa 1 triệu $ doanh số bán hàng có thương hiệu hợp lệ (tối đa $50,000 cho giá trị tiền thưởng) hoặc cho 1 năm kể từ khi tư cách hợp lệ được xác định, tùy theo tiêu chí nào đến trước.
 • $200 tín dụng cho Amazon Vine. Chương trình Vine mời những người đánh giá đáng tin cậy nhất trên cửa hàng Amazon gửi ý kiến về các sản phẩm mới để giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt. Người bán tham gia có thể cung cấp miễn phí các đơn vị sản phẩm của họ cho những người đánh giá này.
 • $100 tín dụng cho Sự minh bạch. Sự minh bạch giúp bạn chủ động bảo vệ thương hiệu của mình, gồm cả việc giúp bạn tương tác với khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và xác định các điểm còn thiếu sót trong chuỗi cung ứng.

Đối với người bán mới sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), các lợi ích bao gồm:

 • $100 tín dụng cho phí vận chuyển hàng lưu kho để sử dụng Dịch vụ vận chuyển đối tác của Amazon hoặc $200 tín dụng cho phí hoàn thiện để sử dụng Amazon Global Logistics.
 • Đăng ký tự động vào Chương trình Tuyển chọn mới FBA, cung cấp không gian lưu kho, thực hiện thanh lý và xử lý trả hàng miễn phí hàng tháng miễn phí hàng tháng cho các ASIN mới sử dụng dịch vụ FBA và đủ điều kiện.
 • $200 cho lượt nhấp quảng cáo để sử dụng Sản phẩm được Amazon tài trợ. Giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm của bạn bằng cách nhanh chóng tạo quảng cáo xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm và các trang sản phẩm liên quan.

Đối với người bán mới có sử dụng Phiếu giảm giá Amazon, các lợi ích bao gồm:

 • Tín dụng phiếu giảm giá trị giá $50. Phiếu giảm giá giúp bạn tạo các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng của bạn trong cửa hàng Amazon.

Điều kiện tham gia cho người bán

Người bán mới sử dụng Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp ra mắt ASIN có thể mua đầu tiên của mình tại Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi và thực hiện hành động cụ thể như mô tả dưới đây sẽ đủ điều kiện nhận các lợi ích của chương trình Ưu đãi dành cho người bán mới.

Đủ điều kiện nhận các lợi ích mới dành cho Chủ sở hữu thương hiệu:

 • Để nhận được tiền thưởng 5% cho doanh số bán hàng có thương hiệu, tín dụng cho Chương trình Vine và tín dụng cho Sự minh bạch, bạn phải hoàn thành Đăng ký thương hiệu Amazon và được xác định là chủ sở hữu thương hiệu muộn nhất là sáu tháng sau khi đăng tải ASIN có thể mua đầu tiên của mình.
 • Ngoài ra, đối với tín dụng cho Sự minh bạch và Chương trình Vine, bạn cũng sẽ cần phải đăng ký vào Chương trình VineSự minh bạch để nhận tín dụng cho các chương trình này. Sự minh bạch chỉ khả dụng cho người bán đăng ký tham gia chương trình Đăng ký thương hiệu của Amazon với một nhãn hiệu đã đăng ký.

Tính đủ điều kiện để nhận các lợi ích mới dành cho người bán sử dụng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA):

 • Để nhận chiết khấu vận chuyển hàng lưu kho, tín dụng Sản phẩm được Amazon tài trợ và đủ điều kiện đăng ký tự động vào chương trình Tuyển chọn mới FBA, bạn phải gửi hàng lưu kho đến một trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trong vòng 12 tháng kể từ khi đăng tải ASIN có thể mua đầu tiên của mình.
 • Ngoài ra, để đủ điều kiện nhận tín dụng Sản phẩm được tài trợ, bạn phải khởi chạy một chiến dịch mà không có ngày kết thúc cho một ASIN FBA để nhận được khoản tín dụng $100 đầu tiên. Để nhận được khoản tín dụng $100 thứ hai, bạn phải quảng cáo một ASIN FBA trong ít nhất 30 ngày. Người bán ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ (dựa theo quốc gia cư trú đã nhập trong tài khoản) không đủ điều kiện nhận tín dụng cho lượt nhấp quảng cáo thông qua chương trình này.

Điều kiện đủ điều kiện nhận các lợi ích của Phiếu giảm giá Amazon:

 • Để nhận được khoản tín dụng tối đa là $50 cho Phiếu giảm giá Amazon, bạn phải tạo phiếu giảm giá trong vòng 12 tháng kể từ khi đăng tải ASIN đầu tiên.

Các câu hỏi thường gặp

Doanh số như thế nào sẽ được hưởng 5% tiền thưởng dành cho chủ sở hữu thương hiệu?

Để giao dịch bán đủ điều kiện nhận tiền thưởng 5%, bạn phải được Amazon xác định là chủ sở hữu thương hiệu cho giao dịch bán được đề cập. Tiền thưởng cho doanh số bán hàng có thương hiệu sẽ được trao trong 1 năm sau khi xác định tính đủ điều kiện, hoặc trên tối đa 1 triệu $ doanh số có thương hiệu đủ điều kiện (50.000 $ giá trị tiền thưởng), tùy theo giá trị nào đến trước.

Làm thế nào để đăng ký tham gia chương trình Đăng ký thương hiệu?

Truy cập Đăng ký thương hiệu của Amazon để tìm hiểu thêm về các yêu cầu đăng ký nhãn hiệu cho chương trình. Một tài nguyên được khuyến nghị khác là chương trình IP Accelerator của Amazon, hỗ trợ người bán đang thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu.

Làm thế nào tôi có thể xem các thương hiệu của tôi đủ điều kiện nhận tiền thưởng 5% cho chủ sở hữu thương hiệu?

Bạn có thể xem các thương hiệu mà bạn là chủ sở hữu thương hiệu trên trang Điều kiện hợp lệ để nhận lợi ích dành cho thương hiệu trên Seller Central. Nếu bạn thiếu chỉ định chủ sở hữu thương hiệu, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng để được trợ giúp.

Nếu tôi bán nhiều hơn một thương hiệu thông qua tài khoản người bán của mình, tôi có thể nhận được tiền thưởng 5% cho nhiều thương hiệu không?

Có, người bán có thể kiếm được tiền thưởng 5% cho nhiều thương hiệu miễn là người bán đã được xác định là chủ sở hữu thương hiệu của các thương hiệu được đề cập, được bán qua tài khoản người bán của họ. Tiền thưởng cho doanh số bán hàng có thương hiệu sẽ được trao trong 1 năm sau khi xác định tính đủ điều kiện, hoặc trên tối đa 1 triệu $ doanh số có thương hiệu đủ điều kiện (50.000 $ giá trị tiền thưởng), tùy theo giá trị nào đến trước.

Amazon sẽ trả cho tôi tiền thưởng 5% cho các chủ sở hữu thương hiệu theo cách nào?

Hằng tháng, bạn sẽ nhận được số tiền thưởng tương đương với 5% doanh số bán hàng có thương hiệu đủ điều kiện được bán vào tháng trước đó. Khoản này sẽ được áp dụng như một khoản tín dụng cho phí giới thiệu đối với phí giới thiệu của tháng tiếp theo ở cấp độ đơn hàng.

Khi các khoản thanh toán bao gồm toàn bộ phí giới thiệu trên một đơn hàng nhất định, tiền thưởng sẽ được áp dụng ẩn và phần phí giới thiệu sẽ không được hiển thị dưới dạng một mục hàng riêng biệt trong giao dịch.

Tôi là đại lý mới. Tôi có thể nhận được tiền thưởng 5% cho doanh số bán hàng có thương hiệu, tín dụng chương trình Vine và tín dụng Sự minh bạch không?

Không. Những lợi ích này chỉ dành cho các chủ sở hữu thương hiệu đã đăng ký vào chương trình Đăng ký thương hiệu và được Amazon xác định là chủ sở hữu thương hiệu.

Tôi là người bán mới và tôi chưa hoàn thành Đăng ký thương hiệu. Tôi có thể nhận được tiền thưởng 5% cho doanh số bán hàng có thương hiệu, tín dụng chương trình Vine và tín dụng Sự minh bạch không?

Không. Để nhận được những lợi ích dành riêng cho chủ sở hữu thương hiệu, bạn cần đăng ký tham gia chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon và được Amazon xác định là chủ sở hữu thương hiệu muộn nhất là sáu tháng sau khi đăng tải ASIN có thể mua đầu tiên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính đủ điều kiện.

Tôi là người bán trên Amazon hiện muốn ra mắt ở một khu vực khác. Tôi có đủ điều kiện nhận Ưu đãi dành cho người bán mới không?

Có. Ưu đãi dành cho người bán mới dành cho người bán ra mắt tại Hoa Kỳ, người bán ra mắt tại các cửa hàng thuộc Liên minh Châu Âu (Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) và người bán chưa bán tại bất kỳ cửa hàng nào trong những cửa hàng như trên và người bán ra mắt tại Nhật Bản. Ví dụ: một người hiện bán tại Hoa Kỳ ra mắt tại Nhật Bản sẽ đủ điều kiện nhận Ưu đãi dành cho người bán mới tại Nhật Bản nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính đủ điều kiện khác. Lưu ý rằng người bán ra mắt tại các cửa hàng thuộc Liên minh Châu Âu (Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) sẽ chỉ đủ điều kiện nhận bộ ưu đãi dành cho người bán mới một lần cho khu vực này.

Tôi là người bán trên Amazon hiện đang bán tại một trong các cửa hàng thuộc Liên minh Châu Âu (Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha) và muốn mở rộng với các cửa hàng trong Liên minh Châu Âu (Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha). Tôi có đủ điều kiện nhận quyền lợi Ưu đãi dành cho người bán mới trong trường hợp này không?

Không. Nếu bạn đã ra mắt ASIN có thể mua đầu tiên của mình tại một trong các cửa hàng thuộc Liên minh Châu Âu (Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha) trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận các quyền lợi Ưu đãi dành cho người bán mới tại mọi cửa hàng thuộc Liên minh Châu Âu (Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha).

Tôi là người bán mới sử dụng Kế hoạch bán hàng cá nhân. Tôi có đủ điều kiện nhận các quyền lợi trong chương trình Ưu đãi dành cho người bán mới không?

Không. Ưu đãi dành cho người bán mới dành cho người bán sử dụng Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp. Truy cập trang giá của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các kế hoạch bán hàng của Amazon.

Tôi có thể quy đổi tín dụng chương trình Vine bằng cách nào?

Sau khi đăng ký chương trình Vine, người bán đủ điều kiện sẽ nhận được khoảng tín dụng là 200$. Các khoản tín dụng này sẽ được áp dụng cho khoản phí 200$ đầu tiên được tính khi đăng ký ASIN vào Chương trình Vine (hết hạn sau một năm nếu không được sử dụng).

Tôi có thể quy đổi tín dụng Sự minh bạch của tôi bằng cách nào?

Sau khi đăng ký vào Sự minh bạch, bạn sẽ nhận được khoản tín dụng 100$. Các khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để thanh toán $100 phí đầu tiên phải trả cho việc đăng ký ASIN trong chương trình (sẽ hết hạn sau một năm nếu không được sử dụng). Phí được tính theo đơn vị.

Tôi có thể đổi tín dụng vận chuyển hàng lưu kho của tôi bằng cách nào?

Đối với người bán gửi lô hàng đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon bằng Dịch vụ vận chuyển đối tác của Amazon, chúng tôi sẽ miễn khoản phí $100 đầu tiên. Đối với người bán gửi lô hàng đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon bằng Amazon Global Logistics, bạn sẽ nhận được khoản tín dụng $200. Các khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho phí hoàn thiện trong tương lai. Cả hai khoản tín dụng sẽ hết hạn sau một năm nếu không được sử dụng.

Tôi có thể đổi ưu đãi theo lượt nhấp chuột cho Sản phẩm được Amazon tài trợ bằng cách nào?

Nếu bạn mới sử dụng chương trình FBA, chúng tôi sẽ cấp tối đa $200 cho các ưu đãi theo lượt nhấp chuột đối với Sản phẩm được Amazon tài trợ. Bạn sẽ nhận được $100 đầu tiên khi đăng ký và khởi động chiến dịch không có ngày kết thúc cho ASIN tham gia FBA. Bạn sẽ nhận được 100$ thứ hai nếu bạn quảng cáo ASIN tham gia FBA trong ít nhất 30 ngày. Bất kỳ ưu đãi theo lượt nhấp chuột nào chưa được sử dụng sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ khi được áp dụng. Bạn sẽ thấy ưu đãi theo lượt nhấp chuột thông qua Trình quản lý quảng cáo.

Tôi có thể đổi tín dụng Phiếu giảm giá Amazon của tôi bằng cách nào?

Sau khi đăng ký Phiếu giảm giá Amazon, người bán đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tín dụng $50. Các khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để thanh toán $50 phí đầu tiên phải trả khi bạn tạo phiếu giảm giá (sẽ hết hạn sau một năm nếu không sử dụng).

Điều khoản và điều kiện của Chương trình ưu đãi dành cho người bán mới

Các Điều khoản và điều kiện của Chương trình ưu đãi dành cho người bán mới này (“Điều khoản và điều kiện”) áp dụng khi bạn tham gia Chương trình ưu đãi dành cho ngườibán mới (“Ưu đãi dành cho ngườibán mới”) và được mô tả đầy đủ hơn trên trang Ưu đãi dành cho người bán mới. Các Điều khoản và điều kiện này bổ sung cho Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon (“Thỏa thuận”). Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng và không được định nghĩa trong các Điều khoản và điều kiện này có ý nghĩa như được quy định trong thỏa thuận.

1. Tổng quan về Chương trình ưu đãi dành cho người bán mới và Tính đủ điều kiện

Chương trình ưu đãi dành cho người bán mới mang lại các lợi ích tập trung vào việc hỗ trợ người bán chuyên nghiệp mới trên Amazon trong công việc bán hàng của họ. Trong phạm vi Chương trình ưu đãi dành cho người bán mới, “Người bán mới” là những người bán có tài khoản bán hàng chuyên nghiệp đăng tải ASIN có thể mua đầu tiên của họ vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022 trên Amazon.com để bán hàng tại Hoa Kỳ. Người bán mới có thể đủ điều kiện để nhận một số hoặc tất cả các lợi ích trong Chương trình ưu đãi dành cho người bán mới căn cứ theo các tiêu chí đủ điều kiện cho mỗi lợi ích. Các lợi ích trong Chương trình ưu đãi dành cho người bán mới được cung cấp một lần duy nhất cho mỗi tài khoản bán hàng và cho mỗi thương hiệu ở Hoa Kỳ. Chỉ các thương hiệu chưa từng được một chủ sở hữu thương hiệu nào bán trên Amazon.com ở Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 mới đủ điều kiện nhận lợi ích.

Lợi ích trong Chương trình ưu đãi dành cho người bán mới

2.1 Lợi ích đăng ký thương hiệu. Người bán mới là Chủ sở hữu thương hiệu đã hoàn thành Đăng ký thương hiệu trong vòng sáu tháng kể từ khi đăng tải ASIN có thể mua đầu tiên của họ và được Amazon xác định là chủ sở hữu thương hiệu ở Hoa Kỳ sẽ đủ điều kiện nhận các lợi ích sau:

Note: Những lợi ích này chỉ dành cho người bán sở hữu thương hiệu. Người bán này phải chịu trách nhiệm bán sản phẩm mang thương hiệu đó trên Amazon.com. Nếu bạn không có quyền tiếp cận lợi ích này thì có nghĩa là bạn chưa được xác định là chủ sở hữu thương hiệu. Truy cập trang Điều kiện hưởng quyền lợi dành cho thương hiệu để được xác định là chủ sở hữu thương hiệu và có quyền tiếp cận những lợi ích này và các lợi ích khác dành riêng cho thương hiệu. Nếu bạn cho rằng bạn đáp ứng các tiêu chí này nhưng vẫn không có quyền truy cập, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng.
 • Tiền thưởng cho các ASIN có thương hiệu đủ điều kiện . Tiền thưởng hàng tháng tương đương với 5% doanh số bán hàng ASIN của bạn trong trường hợp Amazon xác định bạn là chủ sở hữu thương hiệu tại Hoa Kỳ. Tiền thưởng sẽ được trả vào tháng dương lịch ngay sau tháng kiếm được tiền. Tiền thưởng sẽ ngừng tích lũy sau khi doanh số bán hàng có thương hiệu đủ điều kiện đạt 1 triệu đô la đầu tiên hoặc sau một năm. Mốc thời gian đủ điều kiện một năm bắt đầu vào lúc hoàn thành thông tin đăng tải ASIN có thể mua đầu tiên của bạn, hoặc khi bạn hoàn thành Đăng ký thương hiệu và được xác nhận tư cách là chủ sở hữu thương hiệu của Amazon tại Hoa Kỳ. Mặc dù phần thưởng này có thể không cộng dồn với các phần thưởng khác do Amazon cung cấp, bao gồm cả khoản giảm giá 5% từ chương trình FBA tuyển chọn mới, nhưng chúng tôi sẽ luôn trao cho bạn phần thưởng có lợi cho bạn hơn.
 • Tín dụng Amazon Vine. Khoản tín dụng trị giá $200 được dùng để thanh toán khoản phí $200 đầu tiên phải trả cho việc đăng ký ASIN trong chương trình Vine . Các khoản tín dụng này, nếu không được sử dụng, sẽ hết hạn sau một năm kể từ khi đăng ký Chương trình Vine. Các khoản tín dụng sẽ có thể được đổi sau ngày 14 tháng 7 năm 2022.
 • Tín dụng chương trình Transparency. Khoản tín dụng $100 được dùng để thanh toán khoản phí $100 đầu tiên phải trả cho việc đăng ký ASIN trong Chương trình minh bạch . Các khoản tín dụng này, nếu không được sử dụng, sẽ hết hạn sau một năm kể từ khi đăng ký Chương trình minh bạch.

2.2 Lợi ích Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Người bán mới gửi hàng lưu kho đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trong vòng 12 tháng kể từ khi đăng tải ASIN có thể mua đầu tiên của họ sẽ đủ điều kiện để nhận các lợi ích sau:

 • Giảm giá hàng nhập trong nước. Người bán mới sử dụng Dịch vụ vận chuyển đối tác của Amazon (PCP) sẽ được miễn $100 chi phí vận chuyển đầu tiên. Khoản chiết khấu này được áp dụng cho nhiều lô hàng PCP cần thiết cho đến khi tiêu hết số tiền $100 và hết hạn sau một năm kể từ khi bạn tạo lô hàng PCP đầu tiên nếu chưa được sử dụng. Khoản chiết khấu này sẽ không được cung cấp cho những người bán đã được giảm giá hàng nhập phi nội địa được đề cập dưới đây.
 • Giảm giá hàng nhập phi nội địa. Người bán mới sẽ nhận được khoản tín dụng $200 nếu họ sử dụng Amazon Global Logistics hoặc GỬI hàng lưu kho đến một trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Khoản tín dụng này sẽ được áp dụng cho phí hoàn thiện đơn hàng trong tương lai sau khi Người bán gửi mặt hàng lưu kho đầu tiên và sẽ hết hạn sau một năm kể từ khi bạn sử dụng Amazon Global Logistics cho lô hàng đầu tiên hoặc từ khi lô hàng đầu tiên được GỬI đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon nếu chưa sử dụng. Khoản chiết khấu này sẽ không được cấp cho những người bán đã được nhận khoản chiết khấu hàng nhập nội địa đề cập ở trên. Các khoản tín dụng có thể được sử dụng để quy đổi bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2022.
 • Đăng ký tham gia Chương trình FAB Lựa chọn mới. Tự động đăng ký Chương trình FAB Lựa chọn mới cho phép bạn truy cập vào các lợi ích của Chương trình FAB Lựa chọn mới.
 • Tín dụng dành cho Sản phẩm được Amazon tài trợ. Đối với Người bán đăng ký Sản phẩm được Amazon tài trợ cho hàng lưu kho đã đăng ký FBA và tạo chiến dịch không có ngày kết thúc cho ASIN FBA, chúng tôi sẽ cấp tối đa $200 lượt nhấp quảng cáo được tài trợ, sẽ hết hạn sau 30 ngày nếu không sử dụng. Người bán ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ (căn cứ vào quốc gia cư trú đã nhập trong tài khoản) không đủ điều kiện nhận ưu đãi cho các lượt nhấp quảng cáo được tài trợ trong chương trình này.

2.3 Lợi ích quảng cáo. Người bán mới áp dụng các chương trình quảng cáo (Phiếu giảm giá) trong vòng 12 tháng kể từ khi đăng tải ASIN có thể mua đầu tiên của họ sẽ đủ điều kiện nhận được các lợi ích sau:

 • Tín dụng phiếu giảm giá. Đối với Người bán đăng ký Phiếu giảm giá Amazon và tạo chiến dịch phiếu giảm giá đầu tiên, chúng tôi sẽ cấp khoản tín dụng $50 để trả các khoản phí được tính khi tạo phiếu giảm giá. Các khoản tín dụng sẽ hết hạn sau một năm kể từ khi bạn tạo chiến dịch phiếu giảm giá đầu tiên nếu không được sử dụng. Các khoản tín dụng sẽ có thể được đổi sau ngày 14 tháng 7 năm 2022.

Bạn có thể chọn ngừng nhận lợi ích của mình bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể dừng bất kỳ lợi ích nào nếu chúng tôi xác định bạn đã vi phạm Thỏa thuận, các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bạn đã có hành vi gian lận. Chúng tôi cũng có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp Ưu đãi dành cho người bán mới hoặc bất kỳ lợi ích nào trong phạm vi ưu đãi theo Thỏa thuận, bao gồm cả điều khoản thông báo liên quan.

Ngày 1 tháng 3 năm 2022

Điều khoản và điều kiện về ưu đãi nhấp chuột

Đối với một số người bán đủ điều kiện sử dụng Quảng cáo được tài trợ, Amazon sẽ ưu đãi một số tiền nhấp chuột duy nhất là $200 cho tài khoản quảng cáo được tài trợ của người bán trên Amazon, mà bạn có thể quy đổi thành quảng cáo được tài trợ. Chương trình khuyến mãi có hiệu lực cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2022.

 1. Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho Người bán được Amazon mời tham gia riêng lẻ (“Nhà quảng cáo”).
 2. Nhà quảng cáo phải có ASIN tham gia FBA đủ điều kiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký tham gia chương trình.
 3. Nhà quảng cáo phải đăng ký tham gia Chương trình và khởi chạy chiến dịch Sản phẩm được Amazon tài trợ, Màn hình được tài trợ hoặc Thương hiệu được tài trợ với ít nhất một ASIN tham gia FBA và không đặt ngày kết thúc chiến dịch để nhận 100 $ đầu tiên (“Hành động đủ điều kiện”).
 4. Nhà quảng cáo phải chủ động quảng cáo ít nhất một ASIN tham gia FBA trong 30 ngày sau khi thực hiện Hành động đủ điều kiện để nhận được 100 $ thứ hai (“Hành động đủ điều kiện thứ hai”).
 5. Các nhà quảng cáo có thể đổi chương trình khuyến mãi thành các chiến dịch tại các thị trường sau đây: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức và Vương quốc Anh.
 6. Nếu Nhà quảng cáo đăng ký tại Châu Âu (được định nghĩa là Vương quốc Anh và Đức), Nhà quảng cáo sẽ nhận được một bộ tín dụng lượt nhấp cho khu vực đó. Điểm tín dụng theo lượt nhấp sẽ được áp dụng cho thị trường đầu tiên người bán hoàn thành Hành động đủ điều kiện.
 7. Các nhà quảng cáo có trụ sở tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ (dựa theo quốc gia cư trú đã được nhập trong tài khoản) không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này.
 8. Nhà quảng cáo sẽ bị thu phí cho bất kỳ lượt nhấp chuột nào nhận được trước khi áp dụng lượt nhấp khuyến mãi và cho tất cả nội dung quảng cáo vượt quá số tiền nhấp chuột khuyến mãi. Nhà quảng cáo có thể đình chỉ hoặc tạm dừng quảng cáo bất cứ lúc nào trước khi hết số tiền nhấp chuột khuyến mãi nếu không muốn nhận thêm phí quảng cáo. Nhà quảng cáo có trách nhiệm theo dõi việc sử dụng số lượt nhấp khuyến mãi vì Nhà quảng cáo sẽ không được thông báo sau khi hết số tiền nhấp chuột khuyến mãi.
 9. Nhà quảng cáo phải hoàn thành Hành động đủ điều kiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được ASIN tham gia FBA đủ điều kiện đầu tiên.
 10. Amazon sẽ áp dụng lượt nhấp khuyến mãi cho Hành động đủ điều kiện đối với tài khoản của nhà quảng cáo trong vòng hai tuần sau khi hoàn thành Hành động đủ điều kiện.
 11. Amazon sẽ áp dụng lượt nhấp khuyến mãi cho Hành động đủ điều kiện thứ hai trong vòng hai tuần sau khi hoàn thành Hành động đủ điều kiện thứ hai.
 12. Nhà quảng cáo có thể quy đổi chương trình khuyến mãi này một lần trong Thời gian khuyến mãi.
 13. Bất kỳ lượt nhấp quảng cáo chưa sử dụng nào sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ khi áp dụng.
 14. Nhà quảng cáo phải duy trì tài khoản quảng cáo ở trạng thái tốt tại Amazon, tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận quảng cáo của Amazon.
 15. Ưu đãi này và số lượt nhấp khuyến mãi không thể chuyển nhượng, không bán lại và không thể đổi lấy tiền mặt.
 16. Ưu đãi này sẽ bị vô hiệu hóa khi bị cấm theo luật pháp và trong trường hợp có gian lận, sai sót hoặc không đáp ứng bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi.
 17. Việc nhà quảng cáo sử dụng lượt nhấp vào quảng cáo cấu thành sự chấp nhận của Nhà quảng cáo đối với các điều khoản và điều kiện này.
 18. Nhà quảng cáo phải có phương thức thanh toán phí quảng cáo hợp lệ trong hồ sơ để nhận được lượt nhấp khuyến mãi.
 19. Amazon có toàn quyền chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
 20. Nếu tài khoản quảng cáo của Nhà quảng cáo sử dụng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ dùng để trao lượt nhấp khuyến mãi cho nhà quảng cáo, số tiền nhấp chuột khuyến mãi thực tế có thể bị biến động theo tỷ giá ngoại tệ.
 21. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế nào phát sinh.
 22. Giới hạn một số tiền nhấp chuột khuyến mãi cho mỗi tài khoản nhà quảng cáo.
 23. Đơn vị tiền tệ tính cho lượt nhấp khuyến mãi phụ thuộc vào tài khoản của nhà quảng cáo.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates