Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Danh sách các thuật ngữ chính về chi phí

Tìm hiểu các thuật ngữ chính để biết cách tính chi phí.

Thuật ngữ về chi phí Mô tả
Trọng lượng theo kích thước Tính toán trọng lượng theo kích thước của một gói hàng, sử dụng chiều dài, chiều rộng và chiều cao của gói hàng.
Các hạng kích thước sản phẩm Các danh mục đo lường dựa trên trọng lượng đơn vị, kích thước sản phẩm và trọng lượng theo kích thước của mục hàng đã đóng gói.
Kích thước và thể tích sản phẩm Đo kích thước của sản phẩm khi đã được đóng gói đầy đủ và sẵn sàng giao hàng theo chính sách và yêu cầu của chương trình FBA.
Trọng lượng vận chuyển Trọng lượng mục hàng cộng với bao bì hoặc vật liệu chèn lót của Amazon để giao đơn hàng cho người mua. Trọng lượng vận chuyển được tính dựa trên trọng lượng đơn vị hoặc trọng lượng theo kích thước của mục hàng, cộng với trọng lượng đóng gói.
Trọng lượng đơn vị Dùng để tính trọng lượng sản phẩm của bạn sau khi đã đóng gói.
Danh mục phí Danh mục phí xác định mức phí áp dụng cho một sản phẩm cụ thể đối với một số loại phí nhất định. Danh mục phí sản phẩm của bạn có thể không giống với danh mục xuất hiện trên trang web bán lẻ của Amazon.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates