Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Núm vú giả và dây đeo núm vú giả

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Núm vú giả và dây đeo núm vú giả được đề cập theo chính sách này

Núm vú giả

Núm vú giả là một sản phẩm bao gồm một núm vú dành cho trẻ nhỏ để bú, nhưng không nhằm mục đích hỗ trợ trẻ bú chất lỏng. Núm vú giả thường bao gồm lá bảo vệ hoặc lá chắn miệng và quai cầm hoặc vòng tay cầm.

 • Lá bảo vệ hoặc lá chắn miệng nghĩa là cấu trúc nằm ở đế của núm vú giả và giữ cho núm vú giả không bị hút hoàn toàn vào miệng trẻ.
 • Quai cầm hoặc vòng tay cầm nghĩa là cấu trúc thường nằm liền kề với lá bảo vệ hoặc lá chắn miệng và được sử dụng để giữ hoặc kẹp núm vú giả.

Dây đeo núm vú giả

Dây đeo núm vú giả là một sản phẩm được làm bằng vải dệt hoặc dạng chuỗi hạt được sử dụng để gắn núm vú giả vào quần áo của trẻ sơ sinh hoặc trẻ tập đi nhằm mục đích giữ núm vú giả không bị rơi xuống sàn.

Chính sách về núm vú giả của chúng tôi

Amazon yêu cầu tất cả các loại núm vú giả và dây đeo núm vú giả đều phải trải qua thử nghiệm và tuân thủ yêu cầu theo quy định hoặc tiêu chuẩn cụ thể như được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Yêu cầu theo tiêu chuẩn/quy định
Núm vú giả
 • Hàm lượng chì và phthalate theo CPSIA; và
 • ASTM F963-17, Phần 4.20 – Núm vú giả; hoặc
 • 16 CFR Phần 1511 (Yêu cầu đối với núm vú giả)
Dây đeo núm vú giả
 • Hàm lượng chì và phthalate theo CPSIA; và
 • 16 CFR Phần 1501 (Thử nghiệm các bộ phận nhỏ)

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả núm vú giả và dây đeo núm vú giả mà bạn đăng tải
 • Hình ảnh về sản phẩm và bao bì sản phẩm, nếu có, cho tất cả núm vú giả và dây đeo núm vú giả mà bạn đăng tải. Hình ảnh phải bao gồm tất cả các mặt của sản phẩm và bao bì sản phẩm để chúng tôi xem xét.
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu về nhãn theo dõi bắt buộc (Phần 14(a) (5) theo CPSA)
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng về việc tuân thủ nhãn cảnh báo và mối nguy hiểm, nếu có
 • Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC) cho tất cả các núm vú giả và dây đeo núm vú giả mà bạn đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ phòng thí nghiệm đã được Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) thông qua nhằm xác nhận rằng mỗi sản phẩm đã được thử nghiệm theo các quy định và tiêu chuẩn nêu trên

Một số phòng thí nghiệm đưa ra mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Trong Yêu cầu quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang, nhấp vào Yêu cầu tài liệu.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm đủ để chứng minh rằng sản phẩm được thử nghiệm giống như sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm đình chỉ quyền thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại khoản thanh toán bất kỳ của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Tài liệu tham khảo bổ sung

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates