Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các câu hỏi thường gặp về chương trình Vine

Chương trình Vine là gì?

Vine là chương trình đánh giá của khách hàng cho phép các đối tác bán hàng trên Amazon đưa sản phẩm của mình đến những người đánh giá của Amazon đã được Amazon mời tham gia chương trình Vine. Những người đánh giá này, còn được gọi là Người trải nghiệm trong chương trình Vine, đã được chọn vì khả năng đăng các đánh giá sâu sắc của họ về các giao dịch mua hàng trên Amazon. Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng vào chương trình Vine trong Quảng cáo > Vine trên Seller Central.

Chương trình Vine hoạt động như thế nào?

Đối tác bán hàng đủ điều kiện có thể truy cập chương trình Vine trong Seller Central thông qua thẻ Quảng cáo. Các đối tác bán hàng sẽ có thể đăng ký và tạo các ưu đãi đủ điều kiện cho người trải nghiệm trong chương trình Vine ngay lập tức. Trong quá trình đăng ký, đối tác bán hàng có thể chọn toàn bộ dòng sản phẩm hoặc tập hợp con giới hạn các biến thể cho mỗi lần đăng ký. Người trải nghiệm trong chương trình Vine sẽ ngay lập tức có thể yêu cầu một đơn vị sản phẩm đã đăng ký và đăng bài đánh giá của mình sau khi họ nhận được sản phẩm.

Các tiêu chí đủ điều kiện để tham gia chương trình Vine là gì?

Tính năng này chỉ dành cho người bán đã được phê duyệt là chủ sở hữu thương hiệu thông qua quy trình Đăng ký thương hiệu Amazon.

Để biết thêm thông tin về đối tác bán hàng đủ điều kiện, truy cập Đối tác bán hàng đủ điều kiện tham gia chương trình Vine.

Khi cố gắng truy cập chương trình Vine, tôi thấy trang Không được phép. Làm thế nào để sửa lỗi đó?

Để biết thêm thông tin về các giới hạn của chương trình, vào Đối tác bán hàng đủ điều kiện tham gia chương trình Vine.

Các tiêu chí đủ điều kiện của sản phẩm để tham gia chương trình Vine là gì?

Để ưu đãi đủ điều kiện tham gia chương trình Vine, đối tác bán hàng phải được liên kết với sản phẩm đã đăng ký trong Đăng ký thương hiệu Amazon. Để biết thêm thông tin về đối tác bán hàng đủ điều kiện, truy cập Đối tác bán hàng đủ điều kiện tham gia chương trình Vine.

Ưu đãi cần phải là ưu đãi FBA có sẵn hàng lưu kho hoặc sản phẩm không dành cho người lớn với ít hơn 30 đánh giá đã được đăng trên trang chi tiết sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm đã đăng ký cần phải có hình ảnh, mô tả, tiêu đề và đã được sắp xếp dưới nút trình duyệt để đủ điều kiện tham gia chương trình Vine.

Note: Bạn chỉ có thể đăng ký ASIN tham gia chương trình Vine một lần trong thời gian tồn tại của ASIN đó, nghĩa là bạn không thể đăng ký lại ASIN đó hoặc bất kỳ biến thể nào khác của ASIN sản phẩm gốc sau khi hủy đăng ký ban đầu.

Tại sao chỉ có ưu đãi FBA mới đủ điều kiện để được đăng ký tham gia chương trình Vine?

Chúng tôi cố gắng bảo mật danh tính của cộng đồng những người trải nghiệm trong chương trình Vine và sẽ không chia sẻ thông tin liên hệ của họ với bất kỳ đối tác bán hàng nào. Để tránh tiết lộ thông tin của người trải nghiệm trong chương trình Vine, chúng tôi cần phải thực hiện các đơn vị hàng được yêu cầu bởi người trải nghiệm trong chương trình Vine thông qua hình thức FBA.

Tôi đã đăng ký một mục hàng trong chương trình Vine nhưng không nhận được đánh giá. Tôi có phải trả tiền cho việc đăng ký này không?

Không, chúng tôi chỉ lập hóa đơn đăng ký cho bạn sau khi đăng đánh giá đầu tiên từ chương trình Vine.

Giới hạn đăng ký hoạt động là gì?

Bạn bị hạn chế về tổng số lượt đăng ký hoạt động có thể có. Khi bạn đăng ký một ASIN cho chương trình Vine, ASIN đó sẽ được tính vào giới hạn này và giữ trạng thái là đang hoạt động trừ khi bị hủy mà không có đơn hàng hoặc kết thúc. Các lượt đăng ký kết thúc sau chưa đầy 90 ngày kể từ khi đăng ký hoặc ngày bắt đầu theo lịch trình, nếu được ấn định hoặc nếu tất cả đơn vị đều nhận được đánh giá. Nếu đạt đến giới hạn đăng ký hoạt động, bạn sẽ phải đợi cho đến khi một sản phẩm bạn đăng ký hoạt động bị kết thúc trước khi đăng ký một ASIN khác trong chương trình Vine.

Tôi thấy thông báo lỗi trong khi đang cố gắng đăng ký sản phẩm tham gia chương trình Vine. Làm thế nào để khắc phục điều này?

Hầu hết các lỗi đăng ký đều sẽ tạo một thông báo chỉ rõ lý do bạn không thể hoàn tất đăng ký. Sản phẩm của bạn có thể không có ưu đãi FBA đủ điều kiện nào, thiếu hình ảnh hoặc đơn giản là không đủ điều kiện tham gia chương trình Vine. Để biết thông tin, vào Lỗi trong chương trình Vine.

Tôi đã xác nhận các đơn vị trong chương trình Vine. Điều này sẽ hiển thị như thế nào trong đơn hàng và báo cáo kinh doanh của tôi?

Các đơn vị đã được xác nhận thuộc chương trình Vine sẽ có thể được nhận dạng trong các đơn đặt hàng và báo cáo kinh doanh khác nhau của bạn với giá bằng $0 và không có tên khách hàng. Đây là cách hoạt động được yêu cầu bởi vì chúng tôi đang bảo mật danh tính cho người trải nghiệm trong chương trình Vine.

Tại sao một số đơn vị của tôi không được đánh giá?

Không có thời hạn viết đánh giá đối với người trải nghiệm trong chương trình Vine cho các sản phẩm họ nhận được thông qua chương trình Vine. Chúng tôi theo dõi hoạt động tham gia tích cực vào chương trình của người trải nghiệm trong chương trình Vine và họ có thể bị loại khỏi chương trình Vine nếu không đáp ứng các tiêu chí tham gia của chúng tôi.

Nếu người trải nghiệm trong chương trình Vine không thực hiện đánh giá đơn vị Vine của mình, tôi có thể nhận lại đơn vị đó không?

Không, chúng tôi không đảm bảo sẽ đăng đánh giá cho tất cả các đơn vị đăng ký và không thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào cho bạn. Cam kết của chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện là nỗ lực hết sức để phân phối hàng lưu kho.

Tôi đã nhận được một đánh giá tiêu cực. Tôi có thể liên hệ với Người trải nghiệm trong chương trình Vine không?

Theo các điều khoản và điều kiện, chúng tôi cấm mọi hoạt động liên hệ giữa người trải nghiệm trong chương trình Vine và đối tác bán hàng trừ mục đích hỗ trợ khách hàng thông thường. Bạn không được yêu cầu người trải nghiệm trong chương trình Vine liên hệ trực tiếp với mình hoặc cố gắng liên hệ với họ để nói về đánh giá, việc họ tham gia chương trình hoặc cố gắng bắt họ đánh giá các sản phẩm khác mà bạn bán. Chúng tôi không cung cấp địa chỉ hoặc thông tin cá nhân khác của người trải nghiệm trong chương trình Vine nhằm tôn trọng quyền riêng tư của họ. Mọi nỗ lực để liên hệ với người trải nghiệm trong chương trình Vine sẽ dẫn đến việc điều tra và có thể khiến tài khoản đối tác bán hàng của bạn bị thu hồi.

Chúng tôi khuyến khích phản hồi thực tế về các sản phẩm và dịch vụ có thể tích cực hoặc tiêu cực như đã nêu trong Nguyên tắc cộng đồngcủa chúng tôi.

Bạn có thể xóa đánh giá từ chương trình Vine không?

Nếu đánh giá đó tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của Amazon, chúng tôi sẽ không xóa đánh giá đó. Để báo cáo đánh giá, vào Nguyên tắc cộng đồng.

Người trải nghiệm trong chương trình Vine phải làm gì trước khi viết đánh giá?

Chúng tôi yêu cầu những người trải nghiệm trong chương trình Vine sẽ sử dụng từng sản phẩm trước khi viết đánh giá về sản phẩm đó. Điều này đảm bảo rằng đánh giá của Người trải nghiệm trong chương trình Vine là tin cậy và hữu ích cho các khách hàng khác.

Chương trình Vine có hỗ trợ gộp hoặc tách ASIN hoặc kiện hàng không?

Không, Chương trình Vine không hỗ trợ gộp hoặc tách ASIN hoặc kiện hàng.

Điều gì sẽ xảy ra với các đơn vị chưa được Người trải nghiệm trong chương trình Vine yêu cầu?

Các đơn vị này vẫn có sẵn để bán dưới dạng đơn vị FBA.

Chi phí đăng ký sản phẩm tham gia chương trình Vine là bao nhiêu?

Các đăng ký được tạo vào hoặc sau ngày 12 tháng 10 năm 2021 phải chịu phí đăng ký là $ 200 cho mỗi ASIN sản phẩm gốc. Phí đăng ký sẽ được tính sau khi đánh giá chương trình Vine đầu tiên được công bố.

Tôi có phải trả phí FBA và phí giới thiệu đối với đơn vị đã đăng ký chương trình Vine không?

Vì hàng lưu kho của các ưu đãi đăng ký chương trình Vine vẫn có sẵn để cho khách hàng mua, chúng tôi sẽ không miễn phí đối với các đơn vị đó, cho dù sau cùng chúng được yêu cầu bởi người trải nghiệm trong chương trình Vine hay bởi khách hàng thông thường. Để biết thêm thông tin về phí, hãy truy cập Phí FBAPhí giới thiệu.

Tôi có thể xem sản phẩm của mình trông như thế nào với người trải nghiệm trong chương trình Vine không?

Người trải nghiệm trong chương trình Vine sẽ được cung cấp một liên kết đến trang chi tiết sản phẩm và sẽ xem sản phẩm theo cách tương tự như bất kỳ khách hàng Amazon nào khác.

Bạn có thể di chuyển đánh giá từ ASIN này sang ASIN khác không?

Không thể chuyển đánh giá từ ASIN sang ASIN khác, ngay cả khi người đánh giá mắc lỗi và nhầm trang thông tin chi tiết để đăng đánh giá của họ.

Tôi có thể hủy đăng ký không?

Bạn sẽ có thể hủy đăng ký nếu không có mục hàng nào được Người trải nghiệm xác nhận quyền sở hữu. Nếu có người trải nghiệm xác nhận một mục hàng, việc đăng ký có thể được dừng lại. Việc dừng đăng ký sẽ đảm bảo không có thêm đơn vị nào sẽ được xác nhận bởi người trải nghiệm trong chương trình Vine nhưng không đảm bảo đánh giá sẽ không được công bố.

Để hủy đăng ký chương trình Vine, hãy truy cập ứng dụng Vine trong Seller Central, sau đó nhấp vào Hủy hoặc Dừng.

Mỗi ASIN chỉ có thể đăng ký chương trình Vine một lần trong thời gian tồn tại của ASIN đó, nghĩa là bạn không thể đăng ký lại ASIN đó với các đơn vị đã được xác nhận sau khi hủy đăng ký.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates