Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các chỉ số về trải nghiệm khách hàng

Hiện tại, Amazon đo lường các chỉ số về trải nghiệm khách hàng sau đây để giúp người bán thành công và mang đến trải nghiệm khách hàng tuyệt vời:

  • Khả năng cạnh tranh về giá
  • Tính đủ điều kiện để tham gia Amazon Prime
  • Tỷ lệ hàng trong kho
  • *Tính hoàn chỉnh của lựa chọn
*Thông tin về tính hoàn chỉnh của lựa chọn chưa có sẵn cho tất cả các thương hiệu.

Khả năng cạnh tranh về giá

Giá cạnh tranh là mức giá thấp nhất của mục hàng so với các nhà bán lẻ có uy tín và liên quan khác bên ngoài Amazon. Giá này không bao gồm giá từ các Đối tác bán hàng khác trên Amazon. Chúng tôi thường xuyên xem xét để xác định các nhà bán lẻ cung cấp lựa chọn tương đương cho từng quốc gia và nhóm sản phẩm.

Trong chỉ số này, hiệu suất được đo bằng tỷ lệ phần trăm lượt xem trang mục hàng hiện được định giá cạnh tranh trên Amazon trong 30 ngày qua. Điều này có nghĩa là các sản phẩm được xem nhiều nhất sẽ ảnh hưởng đến chỉ số về trải nghiệm khách hàng của bạn nhiều hơn các sản phẩm có ít lượt xem trang hơn. Các sản phẩm hết hàng hoặc không hoạt động không được tính vào chỉ số này.

Bạn có thể thấy số lượt xem trang cạnh tranh và không cạnh tranh bằng 0 khi chúng tôi không thể tìm thấy giá cho sản phẩm của bạn tại các nhà bán lẻ lớn khác.

Bạn có thể đăng ký sản phẩm của mình vào Định giá tự động để tăng cơ hội trở thành Ưu đãi nổi bật cho sản phẩm của bạn. Truy cập Định giá tự động để biết thêm chi tiết về các tùy chọn điều chỉnh giá. Công cụ Định giá tự động cho phép bạn tự động điều chỉnh giá cho các SKU trong hàng lưu kho của mình để thích ứng với các sự kiện như thay đổi giá cạnh tranh. Để cho phép bạn đưa ra quyết định giá dễ dàng hơn, công cụ Định giá tự động cho phép bạn có các quy tắc thiết lập sẵn. Chỉ định SKU của bạn vào quy tắc thiết lập sẵn để bắt đầu định giá lại.

Tính hoàn chỉnh của lựa chọn

Việc cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau có thể giúp đảm bảo trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, cải thiện lưu lượng truy cập và bán hàng cũng như xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

Note: Tính hoàn chỉnh của lựa chọn được đánh giá dựa trên lựa chọn bạn cung cấp (dù trực tiếp hoặc thông qua mối quan hệ với nhà bán lẻ) so với tất cả sản phẩm thuộc thương hiệu của bạn trên Amazon, được tính theo mức độ phổ biến của chúng trong vòng 12 tháng qua. Bạn có thể sử dụng Trình quản lý danh mục thương hiệu để xác định lựa chọn không có ưu đãi trực tiếp của thương hiệu.
Note: Thông tin về tính hoàn chỉnh của lựa chọn chưa có sẵn cho tất cả các thương hiệu.

Tính đủ điều kiện tham gia chương trình Prime

Chúng tôi xem xét tính đủ điều kiện tham gia chương trình Prime bằng cách tính số lượt xem trang cho ưu đãi của bạn không đủ điều kiện tham gia Prime trong 30 ngày qua. Điều này có nghĩa là các sản phẩm được xem nhiều nhất sẽ ảnh hưởng đến chỉ số về trải nghiệm khách hàng của bạn nhiều hơn các sản phẩm có ít lượt xem trang hơn. Các sản phẩm hết hàng hoặc không hoạt động không được tính vào chỉ số này.

Tỷ lệ hàng trong kho

Chúng tôi nhận thấy rằng khi các sản phẩm hết hàng thì điều này sẽ ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn đến lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng. Chúng tôi tính tỷ lệ hàng trong kho bằng cách tính số lượt xem trang sản phẩm có thương hiệu, có thể bổ sung hàng và ở tình trạng còn hàng của bạn trong 30 ngày qua. Các sản phẩm có thông tin đăng tải đã đóng hoặc bị chặn không được tính vào chỉ số này.

Các hoạt động tốt nhất để duy trì chỉ số về trải nghiệm khách hàng

Cách tốt nhất để duy trì chỉ số về trải nghiệm khách hàng là thường xuyên theo dõi hiệu suất tổng hợp của bạn và thực hiện các hành động được đề xuất để giải quyết các vấn đề với sản phẩm của bạn. Truy cập Tiêu chuẩn cho các thương hiệu bán hàng trong Cửa hàng Amazon để tìm hiểu thêm về cách Amazon nhấn mạnh vào việc cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tốt nhất có thể.

Note: Tóm tắt chỉ số trải nghiệm khách hàng dựa trên hiệu suất trước đó của bạn (trung bình 90 ngày qua), vì vậy các hành động được thực hiện hôm nay sẽ cần thời gian để được phản ánh trong điểm số của bạn. Nếu bạn vừa đăng ký thương hiệu của mình với Đăng ký thương hiệu, hãy cho phép chúng tôi tối thiểu 5 ngày làm việc để dữ liệu được cập nhật trong công cụ Chỉ số về trải nghiệm khách hàng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates