Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sản phẩm hữu cơ

Important: Nếu cung cấp sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm đăng tải đó.

Tại Hoa Kỳ, việc sử dụng thuật ngữ “hữu cơ” được quy định bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (“USDA”). Bất kỳ sản phẩm nông nghiệp nào được tuyên bố là “hữu cơ” hoặc sử dụng con dấu hữu cơ của USDA trên bao bì đều phải tuân thủ các quy định của USDA về hữu cơ.

Để được bán, dán nhãn, hoặc biểu thị là “hữu cơ” tại Hoa Kỳ, các sản phẩm nông nghiệp --- dù thô hay chế biến --- phải được chứng nhận theo các quy định của USDA về hữu cơ hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế mà USDA đã đặt tên tương đương. Trong cả hai trường hợp, các sản phẩm phải:

  • Được sản xuất theo yêu cầu của USDA về hữu cơ;
  • Tuân thủ các yêu cầu dán nhãn hữu cơ; và
  • Xác định tên của tổ chức chứng nhận sản phẩm.

Các quy định của USDA về hữu cơ mô tả các tiêu chuẩn cụ thể cần thiết để bạn có thể sử dụng từ “hữu cơ” hoặc con dấu hữu cơ của USDA trên thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, hoặc các sản phẩm xơ. Để biết thêm thông tin về các quy định hữu cơ và yêu cầu dán nhãn, vui lòng xem các trang web sau đây. Amazon cung cấp những tài nguyên này chỉ cho mục đích thông tin. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý về các thắc mắc liên quan đến luật lệ và quy định liên quan đến các sản phẩm của bạn.

Các trang trợ giúp liên quan của Amazon

Sản phẩm bị hạn chế: Thực phẩm & Đồ uống

Thông tin hữu ích khác

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates