Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cải thiện chất lượng thông tin đăng tải của bạn bằng cách sử dụng chỉnh sửa hàng loạt

Cải thiện chất lượng thông tin đăng tải của bạn bằng cách sử dụng chỉnh sửa hàng loạt trong Trang tổng quan chất lượng thông tin đăng tải.

Bây giờ bạn có thể thực hiện thay đổi hàng loạt đối với thông tin đăng tải của mình với các thuộc tính bị thiếu.

Thực hiện các bước sau để thay đổi hàng loạt:

  1. Bên dưới Trang tổng quan chất lượng thông tin đăng tảitrên Seller Central, nhấp vào Chỉnh sửa với số lượng lớn ở góc trên bên phải của trang.
  2. Nhấp vào Tạo báo cáo để tạo báo cáo ASIN của bạn với các thuộc tính bị thiếu liên quan.
  3. Nhập giá trị thuộc tính chính xác vào mỗi ASIN của báo cáo và lưu tệp.
  4. Để tải tệp lên, hãy nhấp vào Tải tệp lên.
  5. Sau khi tệp được tải lên, bạn có thể kiểm tra trạng thái tải lên trong Xem lại trạng thái tải lên.

Xem lại trạng thái tải lên hiển thị ngày, giờ, mã lô hàng, trạng thái và liên kết đến báo cáo xử lý của các lần tải lên đã hoàn tất gần đây nhất của bạn. Nếu quá trình tải lên tệp của bạn không hoàn tất, cột Trạng thái tải lên sẽ hiển thị trạng thái Đang tiến hành.

Bạn có thể nhấp vào thẻ Làm mới để làm mới trang và xem trạng thái mới nhất. Sau khi tệp của bạn được xử lý, cột Trạng thái tải lên sẽ hiển thị thông tin cập nhật cùng với Hành động hiện có. Để biết thêm thông tin về kết quả tải lên của bạn, hãy xem Xem lại kết quả hàng lưu kho của tôi.

Nếu bất kỳ sản phẩm nào không được kích hoạt do có lỗi, hãy nhấp vào liên kết Xem báo cáo xử lý để tải xuống báo cáo xử lý liên quan. Hãy sử dụng báo cáo này để chẩn đoán và khắc phục lỗi trong tệp bạn đã tải lên. Khi bạn sẵn sàng tải lên tệp đã chỉnh sửa, nhấp vào liên kết Quay lại trang tải lên và tải lại tệp. Truy cập Xem lại báo cáo xử lýđể tìm hiểu thêm.

Truy cập kết quả tải lên

Truy cập báo cáo trạng thái tải lên cho tệp của bạn từ thẻ Xem lại trạng thái tải lên trên trang Chỉnh sửa với số lượng lớn . Trong trang này hiện lên 25 lượt tải lên gần đây nhất.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates