Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thực phẩm ướp lạnh và đông lạnh

Important: Nếu cung cấp sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm đó cũng như các sản phẩm đăng tải.

Yêu cầu về thực phẩm được làm lạnh, thực phẩm đông lạnh và thực phẩm kiểm soát nhiệt độ để đảm bảo chất lượng hoặc hiệu suất dành cho người bán như sau:

  • Bạn phải đăng ký là người bán trong Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp.
  • Bạn phải cung cấp cho chúng tôi tài liệu có thể chấp nhận được (như GFSI) và các thông tin khác chúng tôi yêu cầu về các sản phẩm bạn định bán.
  • Thực phẩm được làm lạnh, thực phẩm đông lạnh và các mặt hàng nông sản thô phải được đóng gói đầy đủ và niêm trong bao bì phù hợp để vận chuyển. Bao bì phải được thiết kế để duy trì nhiệt độ sản phẩm an toàn cho đến khi giao hàng cho khách hàng. Ngưỡng nhiệt độ được hiển thị trong bảng “Chi tiết nhiệt độ thực phẩm” dưới đây
  • Thực phẩm được kiểm soát nhiệt độ để đảm bảo chất lượng và hiệu suất phải tuân theo các yêu cầu về nhiệt độ đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và hiệu suất.
  • Các mặt hàng nông sản thô không có ngày hết hạn phải có thời hạn sử dụng còn lại chấp nhận được trên sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng về độ chín và không có nấm mốc, sâu bệnh hoặc nhiễm bẩn.

Xác nhận và xác minh của chuỗi bảo quản mát

Duy trì nhiệt độ thích hợp của thực phẩm được làm lạnh, thực phẩm đông lạnh và các mặt hàng nông sản thô là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm. Các nhiệt độ ngoài phạm vi nhiệt độ phù hợp có thể dẫn đến việc thu hồi và/hoặc đình chỉ hoạt động của người bán.

Xác nhận: Người bán được kỳ vọng xác nhận chuỗi bảo quản mát. Để xác nhận chuỗi bảo quản mát, người bán cần chứng minh cách nhiệt độ sản phẩm sẽ được duy trì trong “các điều kiện tình huống xấu nhất” (như khi nhiệt độ môi trường bên ngoài đạt đến mức cao hoặc thấp lịch sử, khi quá trình giao hàng kéo dài nhất có thể, khi thực phẩm được giao có lượng nhiệt thấp hoặc khối lượng cao). Xác nhận sẽ được coi là thành công khi một phòng thí nghiệm độc lập bên ngoài có thể lặp lại mô phỏng “kịch bản tình huống xấu nhất” và cho thấy nhiệt độ bên trong và trên bề mặt của sản phẩm thấp hơn nhiệt độ mục tiêu vào cuối thời gian tối đa, tương ứng với thời gian giao hàng lâu nhất có thể. Đối với doanh nghiệp không hạn chế đơn hàng của khách hàng theo tiểu bang hoặc mã ZIP, Phoenix-AZ, Dallas-TX hoặc Miami-FL nên được cân nhắc là địa điểm giao hàng ấm nhất (tùy thuộc vào việc vận chuyển thực phẩm từ đâu).

Xác minh: Trong khi việc xác nhận thích hợp để chứng minh sự tuân thủ về mặt lý thuyết trước khi khởi chạy một doanh nghiệp, tuyến đường hoặc cách thức đóng gói mới, chương trình xác minh được đề xuất để xác nhận ở một tần suất xác định, sản phẩm đạt đến hoặc dưới nhiệt độ mục tiêu trong điều kiện kinh doanh thực tế. Giống như xác nhận, các chương trình xác minh nên tập trung vào kịch bản tính huống xấu nhất. Khi kết quả xác minh là không thuận lợi, cần thực hiện một kế hoạch hành động khắc phục.

Cả chương trình xác nhận và xác minh cùng các hoạt động được ghi lại nên được lưu giữ và cung cấp cho Amazon và các nhà quản lý theo yêu cầu. Thông tin này không chỉ là một thành phần thiết yếu của an toàn thực phẩm, nó còn rất quan trọng để đảm bảo rằng các sản phẩm người tiêu dùng mua là lành mạnh và không bị giả mạo.

Các yêu cầu về nhiệt độ chung được cung cấp dưới đây để tham khảo, tuy nhiên bạn phải xác định tính an toàn và chất lượng sản phẩm của bạn tùy thuộc vào tính chất của chúng.

Table 1. Chi tiết về nhiệt độ thực phẩm
Loại thực phẩm Nhiệt độ phù hợp
Thịt được làm lạnh 28-41° F
Gia cầm được làm lạnh 28-41° F
Cá và thủy hải sản giáp xác được làm lạnh (cua, tôm, tôm hùm) 32-41° F
Các sản phẩm sữa hoặc trứng lỏng đã qua chế biến được làm lạnh 32-41° F
Thực phẩm đã qua chế biến được làm lạnh 32-41° F
Tất cả các loại trái cây, rau củ cắt miếng và ăn liền được làm lạnh1 32-41° F
Động vật có vỏ được làm lạnh (nghêu, trai, sò điệp, hàu) 32-45° F
Trứng nguyên vỏ hoặc sữa lỏng được làm lạnh 32-45° F
Thực phẩm đông lạnh < 10° F
Nguyên vẹn, chưa cắt, không phải sản phẩm ăn liền2 32-65° F
Chuối3 56-64° F

1Tất cả các loại trái cây, rau củ cắt miếng và các loại trái cây và rau củ ăn liền phải được làm lạnh để duy trì an toàn thực phẩm.

2Việc đưa ra nhiệt độ mục tiêu cho nhóm này chỉ mang tính hướng dẫn để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bạn được kỳ vọng sẽ xác nhận chuỗi bảo quản mát của mình và đảm bảo tuân thủ.

  • Nếu được vận chuyển cùng với sản phẩm phải bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn, những sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ thấp cần được bảo vệ để không bị đóng băng bằng rào cản nhiệt (ví dụ: với một tấm chăn.
  • Các nhà cung cấp được kỳ vọng áp dụng các biện pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm bằng cách sử dụng nhiệt độ thích hợp nhất trong quá trình lưu trữ tại chỗ và vận chuyển sản phẩm tới khách hàng (dựa trên loại sản phẩm).

3Phạm vi nhiệt độ dựa trên nhiệt độ phần thịt chuối bên trong.

Các tài liệu tuân thủ

Giấy phép thực phẩm

Tại Hoa Kỳ, Đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) của FDA yêu cầu các cơ sở tham gia sản xuất, xử lý, đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm để tiêu thụ tại Hoa Kỳ phải nộp thông tin đăng ký cho FDA. Đạo luật FD&C, như được sửa đổi theo FSMA, cũng yêu cầu các cơ sở thực phẩm phải đăng ký gia hạn đăng ký như vậy với FDA hàng năm.

Giấy chứng nhận kiểm toán

Amazon công nhận các tiêu chuẩn theo điểm chuẩn và các chứng chỉ liên quan (ví dụ: BRC, SQF, FSSC, IFS) theo Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu (GFSI) và sẽ xem xét liệu các nhà cung cấp thực phẩm đang có chứng chỉ điểm chuẩn GFSI hợp lệ, có liên quan đến các sản phẩm được bán cho hoặc thông qua Amazon trong bất kỳ danh mục nào trong chín danh mục có nguy cơ cao được xác định, đáp ứng các kỳ vọng về an toàn thực phẩm và chất lượng tối thiểu của Amazon. Các nhà cung cấp thực phẩm chưa được chứng nhận theo chương trình điểm chuẩn GFSI được kỳ vọng đáp ứng các tiêu chí tối thiểu sau đây:

  • Chứng nhận rằng tất cả các sản phẩm được đóng gói và xử lý theo cách duy trì nhiệt độ an toàn trong suốt chuỗi cung ứng dự kiến. Ví dụ: các sản phẩm giữ mát phải luôn ở nhiệt độ ≤41F/5C trong suốt chuỗi cung ứng dự kiến hoặc trong khoảng nhiệt độ >41F/5C và ≤45F/7C được giới hạn trong 18 giờ; Sản phẩm đông lạnh phải luôn ở nhiệt độ ≤10F/-12C hoặc đông lạnh vào mọi lúc.
  • Chứng nhận rằng sản phẩm có tất cả các đăng ký, sự cho phép và giấy phép bắt buộc để phân phối các sản phẩm giữ mát hoặc đông lạnh.
  • Cung cấp sự cho phép hợp lệ, giấy phép, số cơ sở hoặc hồ sơ kiểm tra gần đây nhất từ FDA, USDA, sở nông nghiệp hoặc các yêu cầu quy định của tiểu bang để vận chuyển sản phẩm của bạn đến tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ lục địa (trừ Alaska, Hawaii và lãnh thổ Hoa Kỳ). Nếu yêu cầu trên không áp dụng cho doanh nghiệp hoặc khu vực pháp lý của bạn, hãy cung cấp thư từ cơ quan y tế địa phương có thẩm quyền mô tả hoạt động kinh doanh bạn đang thực hiện cũng như nêu rõ không có giấy phép yêu cầu.

GFSI

Amazon công nhận các tiêu chí điểm chuẩn GFSI và chứng chỉ liên quan (ví dụ: BRC, SQF, FSSC, IFS) và sẽ xem xét người bán có chứng chỉ điểm chuẩn GFSI hợp lệ, có liên quan đến các sản phẩm được bán cho hoặc thông qua Amazon để đáp ứng an toàn thực phẩm và các kỳ vọng tối thiểu về chất lượng của Amazon.

Cập nhật lần cuối ngày 31 tháng 07 năm 2018

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates