Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Máy sấy tóc cầm tay

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Máy sấy tóc cầm tay chịu sự điều chỉnh theo chính sách này

Máy sấy tóc cầm tay là một thiết bị điện, để cầm bằng một tay khi sử dụng, và tạo ra một luồng không khí xuyên qua hoặc thông qua một bộ phận làm nóng khép kín để làm khô tóc. Các ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, máy sấy tóc cầm tay, máy tạo kiểu, máy sấy tạo kiểu, lược chải sấy tóc, máy uốn sấy tóc, kết hợp máy là tóc tạo kiểu, máy sấy tóc cầm tay treo tường và các thiết bị sấy tóc cầm tay treo tường.

Chính sách của chúng tôi về máy sấy tóc cầm tay

Nghiêm cấm bán máy sấy tóc cầm tay không có phích cắm có bộ phận bảo vệ khi ngâm trong nước trên các cửa hàng của Amazon. Amazon yêu cầu tất cả các máy sấy tóc cầm tay đều phải được kiểm nghiệm và tuân thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn hoặc quy định cụ thể được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu tiêu chuẩn
Máy sấy tóc cầm tay không có phích cắm có bộ phận bảo vệ khi ngâm trong nước Bị cấm bán trên Amazon
Máy sấy tóc cầm tay có phích cắm có bộ phận bảo vệ khi ngâm trong nước
 • UL 859 (Tiêu chuẩn cho dụng cụ chạy bằng điện dùng để làm đẹp cá nhân và dùng trong nhà); hoặc
 • UL 1727 (Dụng cụ chạy bằng điện dùng để làm đẹp cá nhân và dùng trong thương mại)

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả các máy sấy tóc cầm tay mà bạn đăng tải
 • Hình ảnh và bao bì sản phẩm, nếu có, cho tất cả các máy sấy tóc cầm tay mà bạn đăng tải. Hình ảnh phải bao gồm tất cả các mặt của sản phẩm và bao bì sản phẩm để chúng tôi xem xét
 • Hình ảnh sản phẩm làm bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu về phích cắm có bộ phận bảo vệ khi ngâm trong nước (còn gọi là phích cắm GFCI)
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm là bằng chứng về việc tuân thủ nhãn cảnh báo và mối nguy hiểm, nếu có
 • Bất kỳ hướng dẫn sản phẩm và/hoặc hướng dẫn sử dụng nào của tất cả máy sấy tóc cầm tay mà bạn đăng tải
 • Báo cáo kiểm nghiệm từ một phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 xác nhận mỗi sản phẩm đều đã được kiểm nghiệm theo các yêu cầu và tiêu chuẩn áp dụng được liệt kê ở trên

Một số phòng thí nghiệm áp dụng mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ.

Làm sao để gửi thông tin?

Nếu bạn nhận được yêu cầu của chúng tôi về các tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Bên dưới Quản lý tuân thủ ở góc dưới bên phải, nhấp vào Yêu cầu quy định về sản phẩm.
 3. Để thêm thông tin về tuân thủ hoặc kháng cáo cho một sản phẩm duy nhất, hãy nhấp vào Thêm/kháng cáo tuân thủ. Để thêm thông tin về tuân thủ hoặc kháng cáo đối với nhiều sản phẩm, hãy chọn từng sản phẩm ở phía bên trái của sản phẩm và nhấp vào Hành động đối với sản phẩm đã chọn ở phía trên cùng của bảng yêu cầu về sản phẩm để đưa ra lựa chọn gửi tài liệu và thông tin.
 4. Cung cấp tài liệu và thông tin tuân thủ trong phần Cung cấp tài liệu, hoặc cung cấp thông tin và tài liệu kháng cáo trong phần Yêu cầu kháng cáo.
 5. Nhấp vào Gửi yêu cầu phê duyệt để gửi thông tin cho Amazon xem xét.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm đủ để chứng minh rằng sản phẩm được thử nghiệm giống như sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm đình chỉ quyền thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại khoản thanh toán bất kỳ của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates