Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Khuyến nghị xác nhận chữ ký

Amazon sử dụng công nghệ máy học để phân tích mọi đơn hàng của người mua dựa trên một số tiêu chí như giá trị mục hàng, loại sản phẩm và lịch sử mua hàng của người mua để xác định những đơn hàng tiềm ẩn rủi ro bị báo cáo là thất lạc. Amazon sẽ gắn cờ các đơn hàng này bằng các thông báo và biểu ngữ chuyên dụng nhìn thấy được trên các trang khác nhau của Seller Central.


  1. Quản lý đơn hàng – Một thông báo mới Khuyến nghị xác nhận chữ ký sẽ được hiển thị trong phần Trạng thái đơn hàng.
  2. Chi tiết về đơn hàng – Một biểu ngữ mới sẽ được hiển thị ở đầu trang và thông báo sẽ được hiển thị trong phần Thêm thông tin.

Chúng tôi đã xây dựng tính năng này để giúp bạn giảm số tiền hoàn lại và bồi thường cho các đơn hàng bị mất và chúng tôi ước tính rằng việc thêm xác nhận chữ ký vào các đơn hàng có nguy cơ sẽ giảm lên tới 35% đơn hàng bị mất được báo cáo.

Nếu bạn chọn thực hiện khuyến nghị, trên trang Mua dịch vụ vận chuyển, hãy chọn Xác nhận chữ ký hoặc Xác nhận chữ ký người lớn làm phương thức xác nhận. Phí xác nhận chữ ký sẽ được thêm vào phí vận chuyển của bạn.

Nếu người mua báo cáo bị mất hoặc không nhận được các đơn hàng đã kích hoạt tính năng xác nhận chữ ký, Amazon sẽ thực hiện kiểm tra bổ sung trên tài khoản người mua trước khi cho phép khiếu nại hoặc hoàn tiền. Những khiếu nại được chấp thuận mà bạn không tham gia sẽ đủ điều kiện để kháng cáo.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates