Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh áp dụng theo chính sách này

Nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh là một chiếc nôi cung cấp chỗ ngủ cho trẻ sơ sinh đến khoảng năm tháng tuổi hoặc cho đến khi trẻ bắt đầu có thể tự bò bằng tay và đầu gối. Nôi ngủ cạnh giường được thiết kế cố định vào thành giường loại sử dụng chung nhằm mục đích cho trẻ ngủ gần người chăm sóc.

Ví dụ về nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh

Chính sách của chúng tôi về nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh

Amazon yêu cầu các loại nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh đều phải trải qua thử nghiệm. Tất cả nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh do bạn đăng tải phải đáp ứng các quy định cụ thể hoặc yêu cầu tiêu chuẩn như được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu tiêu chuẩn
Nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh
 • ASTM F2906-16 và
 • CPSIA (Chì, Phthalate)

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn thông tin:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh do bạn đăng tải
 • Hình ảnh sản phẩm của tất cả nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh do bạn đăng tải. Hình ảnh phải chứa tất cả thông tin liên quan đến:
  • Thông tin an toàn
  • Thẻ đăng ký
  • Nhãn tuân thủ
  • Nhãn theo dõi
  • Cảnh báo về rủi ro nguy hiểm của sản phẩm
 • Bất kỳ hướng dẫn sản phẩm và/hoặc hướng dẫn sử dụng nào của tất cả nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh do bạn đăng tải
 • Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC) đối với tất cả nôi ngủ cạnh giường cho trẻ sơ sinh do bạn đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ phòng thí nghiệm đã được Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) chấp nhận xác nhận rằng tất cả sản phẩm đã được thử nghiệm theo các quy định/tiêu chuẩn nêu trên

Một số phòng thí nghiệm đưa ra mức giá thử nghiệm đặc biệt của Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ này, hãy truy cập trang Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Nhấp vào Yêu cầu tài liệu bên dưới Yêu cầu quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc Kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm bao gồm bao bì, nhãn tuân thủ, nhãn cảnh báo và phân loại độ tuổi, nếu có. Hình ảnh sản phẩm trên báo cáo thử nghiệm phải cho thấy cùng một sản phẩm với hình ảnh sản phẩm trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể sẽ:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải có liên quan
 • Tạm dừng khả năng thêm sản phẩm mới, đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại khoản thanh toán bất kỳ của bạn
 • Tiến hành tố tụng

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates