Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giới thiệu về tính năng Quản lý các thử nghiệm của bạn

Tính năng Quản lý các thử nghiệm của bạn cho phép bạn chạy các thử nghiệm A/B (còn được gọi là kiểm tra phân tách) trên nội dung đăng tải của thương hiệu của bạn. Các thử nghiệm cho phép bạn so sánh hai phiên bản nội dung với nhau để bạn có thể thấy phiên bản nào hoạt động tốt hơn. Khi kết thúc thử nghiệm, bạn có thể xem lại phiên bản nào có hiệu quả tốt nhất và sau đó phát hành nội dung chiến thắng. Bằng cách chạy thử nghiệm, bạn có thể tìm hiểu cách xây dựng nội dung tốt hơn để thu hút khách hàng và giúp thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn.

Trong quá trình thử nghiệm, khách hàng xem nội dung ASIN của bạn sẽ được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Một nhóm nhìn thấy Phiên bản A của nội dung, nhóm còn lại nhìn thấy Phiên bản B cho toàn bộ thử nghiệm. Điều này có nghĩa là thử nghiệm không xoay nội dung theo thời gian. Thay vào đó, cả hai phiên bản nội dung luôn hiển thị trong quá trình thử nghiệm, nhưng với các nhóm khách hàng khác nhau. Khách hàng trong nhóm thử nghiệm sẽ thấy nội dung của bạn ở khắp mọi nơi có sẵn. Ví dụ: tiêu đề sản phẩm thử nghiệm sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm, trên trang chi tiết sản phẩm của ASIN và trong giỏ hàng/lúc thanh toán. (Lưu ý: Thử nghiệm không ảnh hưởng đến xếp hạng tìm kiếm.)

Các loại nội dung có sẵn để thử nghiệm

Có ba loại nội dung có sẵn để thử nghiệm: hình ảnh sản phẩm, tiêu đề sản phẩm và Nội dung A+ (Nội dung trang thông tin chi tiết do thương hiệu tạo mô tả câu chuyện thương hiệu độc đáo và chứa hình ảnh và vị trí văn bản nâng cao).

Khách hàng sử dụng tiêu đề và hình ảnh sản phẩm khi xem xét kết quả tìm kiếm để xác định trang chi tiết sản phẩm cần truy cập. Do đó, các thử nghiệm tiêu đề sản phẩm và thử nghiệm hình ảnh có thể được sử dụng để tối ưu hóa nội dung của bạn và giúp tăng lưu lượng truy cập vào thông tin đăng tải của bạn. Khi ở trên trang thông tin chi tiết, khách hàng sử dụng hình ảnh sản phẩm chính và nội dung A+ liên quan để đưa ra quyết định mua hàng. Do đó, thử nghiệm hình ảnh và nội dung A+ có thể giúp bạn xác định nội dung nào có thể cải thiện khả năng chuyển đổi.

Điều kiện sử dụng

Thương hiệu đủ điều kiện: Để chạy thử nghiệm, bạn phải sở hữu một thương hiệu. Điều đó có nghĩa là bạn thuộc nội bộ của thương hiệu và chịu trách nhiệm bán thương hiệu trong cửa hàng Amazon. Ngoài ra, để thử nghiệm, bạn phải có ít nhất một ASIN đủ điều kiện dựa trên lưu lượng truy cập (xem phần tiếp theo).

ASIN đủ điều kiện: ASIN đủ điều kiện nếu thuộc về thương hiệu của bạn và đã nhận được đủ lưu lượng truy cập trong những tuần gần đây để đủ điều kiện thử nghiệm. Chúng tôi chỉ cho phép bạn thử nghiệm với các ASIN có lưu lượng truy cập cao để tăng khả năng mà bạn có thể tự tin xác định kịch bản chiến thắng khi kết thúc thử nghiệm. Tùy thuộc vào danh mục, ASIN có lưu lượng truy cập cao có thể nhận được vài chục đơn hàng mỗi tuần hoặc nhiều hơn nữa. Khi chọn một ASIN để thử nghiệm, MYE sẽ hiển thị trạng thái đủ điều kiện của hầu hết các ASIN tiềm năng nhất, nhưng lưu ý rằng các ASIN có lưu lượng truy cập rất thấp có thể hoàn toàn không xuất hiện.

Nếu ASIN không đủ điều kiện vì không có lưu lượng truy cập cao, hãy cân nhắc thúc đẩy lưu lượng truy cập nhiều hơn cho ASIN bằng cách sử dụng quảng cáo hoặc các phương tiện khác. Bạn phải xuất bản nội dung A+ để có thể đủ điều kiện thử nghiệm A+. Chỉ có thể chạy một thử nghiệm cho bất kỳ ASIN cụ thể nào tại một thời điểm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates