Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Loại bỏ ASIN khỏi dự án A+

Bạn có thể xóa sản phẩm khỏi dự án A+ hiện có và đình chỉ nội dung A+ trên trang chi tiết sản phẩm.

Để loại bỏ ASIN khỏi một dự án, hãy làm theo các bước sau:

  1. Vào Quảng cáo > Quản lý thông tin sản phẩm nâng cao.
  2. Tìm dự án bên dưới bảng nội dung hoặc tìm kiếm theo ASIN hoặc tên sản phẩm.
  3. Chọn dự án. Nếu bạn muốn đình chỉ nội dung khỏi tất cả các ASIN đã áp dụng, hãy nhấp vào Hành độngĐình chỉ. Nếu bạn muốn xóa nội dung khỏi một số ASIN đã áp dụng chứ không phải những ASIN khác, hãy nhấp vào Chỉnh sửa nội dung.
  4. Nhấp vào thẻ ASIN.
  5. Nếu bạn có ít hơn 1000 ASIN được áp dụng cho nội dung, hãy tìm và đánh dấu vào hộp bên cạnh ASIN bạn muốn loại bỏ và nhấp vào Loại bỏ.
  6. Nếu bạn có nhiều hơn 1000 ASIN được áp dụng cho nội dung hoặc muốn thực hiện nhiều thay đổi, hãy nhấp vào Tạo báo cáo ASIN trên trang Thêm ASIN của nội dung để tạo một bảng tính của các ASIN được áp dụng cho nội dung. Chỉnh sửa và lưu bảng tính với các thay đổi bạn muốn thực hiện và nhấp vào Tải lên hàng loạtTải lên bảng tính trên trang Thêm ASIN của nội dung để tải lên bảng tính đã sửa đổi. Mọi thay đổi bạn thực hiện trong danh sách ASIN trong bảng tính sẽ được phản ánh trong nội dung.
  7. Xem lại và gửi.
Có thể mất đến 24 giờ để xử lý mọi thay đổi.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates