Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bán Đồ chơi & Trò chơi tại Hoa Kỳ

Important: Nếu bán sản phẩm trên Amazon, bạn phải tuân thủ mọi luật liên bang, tiểu bang và địa phương cũng như các chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó.

Tại Hoa Kỳ, tất cả các đồ chơi & trò chơi dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của liên bang, bao gồm:

Amazon có thể yêu cầu tài liệu chứng minh tính an toàn của đồ chơi & trò chơi vào bất cứ lúc nào để xác nhận việc tuân thủ.

Ai là người nên nộp tài liệu?

Nếu Amazon liên hệ với bạn, bạn phải cung cấp các tài liệu để xác nhận tính an toàn của sản phẩm. Amazon yêu cầu bạn cung cấp một số tài liệu chứng minh việc thử nghiệm tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc quy định đối với từng sản phẩm bạn đăng ký bán.

Làm cách nào để yêu cầu phê duyệt bán Đồ chơi & Trò chơi trẻ em?

Chính sách của Amazon yêu cầu đồ chơi & trò chơi trẻ em bán qua trang web của Amazon phải đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận đã được quy định. Nếu Amazon liên hệ với bạn, vui lòng gửi các thông tin sau đến child-safety@amazon.com:

 1. Tên công ty
 2. Mã người bán/mã nhà cung cấp
 3. Địa chỉ email
 4. Số điện thoại
 5. Danh sách ASIN bạn đang đăng ký bán
 6. Hình ảnh và hướng dẫn sử dụng sản phẩm, nếu có (hình ảnh cần chứa tất cả thông tin an toàn có liên quan, dấu tuân thủ và cảnh báo đối với các bộ phận nhỏ và cảnh báo về nguy cơ gây nghẹt thở)
 7. Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC) cho các ASIN mà bạn đang đăng ký bán
 8. Báo cáo thử nghiệm từ một phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận, xác nhận rằng từng sản phẩm đã được thử nghiệm theo các yêu cầu liệt kê dưới đây:

  Sản phẩm Yêu cầu tiêu chuẩn/quy định
  Đồ chơi & Trò chơi dành cho trẻ em dưới 12 tuổi ASTM F963-17 (Đồ chơi & Trò chơi), CPSIA (Chì, Phthalate) Cảnh báo các bộ phận nhỏ*

Để biết thêm thông tin về đồ chơi & trò chơi và sản phẩm cụ thể dành cho trẻ em, hãy tham khảo các trang Trợ giúp sau đây:

*Lưu ý: Cảnh báo các bộ phận nhỏ phải hiển thị trên trang thông tin chi tiết của bạn dưới dạng thuộc tính CPSIA. Xem Trang Trợ giúp sau

Ủy ban An toàn Hàng tiêu dùng (CPSC) cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp về cách tuân thủ các yêu cầu này.

Danh sách các phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận có tại đây. Một số phòng thí nghiệm có mức giá Amazon đặc biệt dành cho việc thử nghiệm. Danh sách các nhà cung cấp Giải pháp tuân thủ này có tại đây.

Note: Bạn xác nhận tất cả các tài liệu bạn gửi đều là đúng sự thật, đáng tin cậy và chính xác. Amazon có thể hủy các đặc quyền bán của bạn nếu bạn không đáp ứng được các yêu cầu về an toàn này.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates