Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trang tổng quan hiệu suất lô hàng

Trang tổng quan hiệu suất lô hàng là công cụ tất cả trong một để bạn giám sát và quản lý hiệu suất lô hàng của mình. Trang tổng quan tóm tắt tất cả các vấn đề đã được xác định trong 120 ngày qua khi chúng tôi nhận lô hàng của bạn và trang này cho thấy các vấn đề lặp đi lặp lại có thể cần phải xử lý. Các nhóm sự cố ở cấp độ nghiêm trọng được hiển thị bằng màu đỏ, cấp độ cần chú ý là màu vàng và cấp tiêu chuẩn là màu xanh lam.

Bằng cách ngăn chặn các vấn đề lô hàng, trang tổng quan có thể giúp hàng lưu kho của bạn có sẵn để bán sớm hơn.

Cách thức hoạt động

Trang tổng quan hiển thị hiệu suất của bạn trên nhiều nhóm sự cố khác nhau để bạn có thể so sánh các chỉ báo hiệu suất chính của mình với các mục tiêu hiệu suất. Trang này giải thích cách chúng tôi đánh giá hiệu suất của bạn dựa trên huấn luyện hiệu suất và hỗ trợ giúp bạn duy trì hiệu suất tối ưu.

Chương trình này cũng cung cấp các tài nguyên huấn luyện tập trung vào thông báo sự cố, các xu hướng có vấn đề và nguyên nhân gốc rễ của chúng cũng như phương pháp phòng ngừa và giải pháp cho vấn đề. Với trang tổng quan, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Theo dõi tỷ lệ sự cố hiện tại của bạn so với tỷ lệ sự cố chấp nhận được: Chúng tôi tính toán tỷ lệ sự cố bằng cách chia số lượng đơn vị hoặc lô hàng gặp sự cố cho tổng số lượng chúng tôi nhận được trong 120 ngày qua. Tỷ lệ sự cố chấp nhận được là tỷ lệ phần trăm sự cố cao nhất được phép cho một nhóm sự cố. Tỷ lệ sự cố của bạn được tính hàng ngày và được cập nhật khi chúng tôi nhận được một lô hàng mới từ bạn hoặc xác định một vấn đề mới với lô hàng của bạn.
 • Xem lại xu hướng hiệu suất của bạn trong 120 ngày qua: Biểu đồ minh họa hiệu suất của bạn và cho phép bạn xem tỷ lệ vấn đề của mình ở cấp độ hàng ngày. Biểu đồ bao gồm thông tin bật lên về các vấn đề bạn đã giải quyết, khi chúng tôi nhận được một lô hàng mới hoặc phát hiện ra một vấn đề mới, cũng như khi cấp độ huấn luyện của bạn thay đổi và lý do.
 • Cải thiện việc phát hiện các vấn đề riêng lẻ và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng: Xem và giải quyết danh sách đầy đủ các sự cố còn tồn đọng hoặc xem các vấn đề đã được giải quyết trước đó trong các nhóm sự cố cụ thể. Bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm của mình theo nhóm sự cố và loại sự cố, được sắp xếp theo các thuộc tính chính của chúng.
  • ASIN và FNSKU hoặc Mã hộp: Các thuộc tính này giúp bạn nhanh chóng điều tra các vấn đề về sản phẩm hoặc hộp.
  • Đình chỉ: Thông báo này cho bạn biết nhóm sự cố nào đang ảnh hưởng đến ASIN hoặc tính đủ điều kiện để tạo lô hàng cụ thể của bạn với nguyên nhân là nhiều vấn đề lô hàng mà không cần kế hoạch hành động khắc phục.
  • Số lượng gặp sự cố: Thông tin này cho thấy có bao nhiêu đơn vị liên quan đến sự cố cụ thể từ cùng một lô hàng. Tùy thuộc vào khu vực có sự cố, chúng có thể được đếm bằng đơn vị, hộp hoặc lô hàng.
 • Xem tất cả các nhóm vấn đề: Tùy chọn này cho phép bạn xem hiệu suất của tất cả các nhóm lỗi nằm ngoài năm nhóm hàng đầu mà chúng tôi ưu tiên cho bạn. Chương trình này cho phép bạn đánh giá chỉ số về hiệu suất giữa các nhóm sự cố kèm theo tùy chọn để chọn một nhóm sự cố riêng lẻ và điều tra thêm.
 • Thực hiện các hành động gấp: Trang tổng quan tùy chỉnh các thông tin huấn luyện đối với sự cố và đề xuất cách để tránh các cấp độ sự cố cần chú ý và nghiêm trọng.

Xem và giải quyết các vấn đề lô hàng

Để truy cập trang tổng quan, hãy đi tới Trang tổng quan hiệu suất lô hàng. Bạn cũng có thể làm theo các bước sau trong Seller Central:

 1. Từ menu thả xuống Hàng lưu kho, chọn Quản lý hàng lưu kho FBA.
 2. Bên dưới Công cụ Hàng lưu kho FBA, hãy nhấp vào Hàng đợi vận chuyển.
 3. Nhấp vào Trang tổng quan hiệu suất lô hàng.
  • Để xem hiệu suất của bạn ở cấp nhóm sự cố dựa trên chế độ xem mặc định, hãy nhấp vào thẻ huấn luyện trong Nhóm sự cố hàng đầu. Nhấp vào Loại sự cố để lọc theo nhóm sự cố. Để phản hồi các sự cố tồn đọng, hãy nhấp vào Giải quyết trong cột Bước tiếp theo. Để xem các sự cố đã được giải quyết trước đó, hãy nhấp vào Xem chi tiết.
  • Để xem hiệu suất tổng thể của bạn trên tất cả các nhóm sự cố, nhấp vào Xem tất cả các nhóm sự cố hoặc bạn có thể chọn một nhóm sự cố riêng lẻ để tìm hiểu về hiệu quả làm việc của mình trong một khu vực cụ thể.
  Note: Di chuột qua các thuật ngữ chính như tỷ lệ sự cố chấp nhận được, tỷ lệ sự cố hiện tạiĐình chỉ để tìm hiểu từng định nghĩa.

Mẹo sử dụng trang tổng quan

 • Theo dõi hiệu suất của bạn ít nhất mỗi tuần một lần. Hệ thống của chúng tôi xác định các vấn đề với lô hàng của bạn theo thời gian thực và trang tổng quan sẽ liên tục cập nhật và tính toán lại tỷ lệ sự cố hiện tại của bạn.
 • Tìm hiểu đâu là nhóm sự cố phổ biến nhất và cách giải quyết chúng.
 • Hãy phản hồi từng vấn đề tồn đọng trong khi tập trung vào xu hướng hiệu suất của bạn trong 120 ngày qua. Mặc dù chúng tôi biết rằng lỗi chỉ xảy ra một lần là hoàn toàn có thể, nhưng những lần lặp lại lỗi cho thấy hành động khắc phục là bắt buộc.
 • Nếu bạn tin rằng việc huấn luyện mà mình nhận được không liên quan đến sản phẩm được đề cập, bạn có thể gửi tranh chấp và giải thích tình huống của bạn.
 • Chúng tôi muốn lắng nghe phản hồi và đề xuất của bạn khi chúng tôi liên tục cải thiện Trang tổng quan hiệu suất lô hàng. Để đưa ra phản hồi, hãy nhấp vào Chia sẻ đánh giá về chúng tôi trong trang tổng quan.

Các câu hỏi thường gặp

Trang tổng quan hiệu suất lô hàng sẽ giúp tôi quản lý các vấn đề về lô hàng như thế nào?

Trang tổng quan hiệu suất lô hàng tổng hợp hiệu suất của bạn trên tất cả các nhóm sự cố, đánh dấu nổi bật các cơ hội cải thiện và cảnh báo cho bạn về các xu hướng bất lợi. Trang tổng quan cho phép truy cập nhanh vào nội dung huấn luyện được nhắm mục tiêu và cung cấp thông tin chuyên sâu về các vấn đề cụ thể.

Tại sao điều quan trọng là tôi phải theo dõi hiệu suất của mình và ngăn chặn các vấn đề về lô hàng?

Trang tổng quan hiệu suất lô hàng được thiết kế để giúp bạn hiểu những điều cần thiết trong quá trình nhận hàng và cung cấp hướng dẫn về cách cải thiện khi xảy ra sự cố. Điều này sẽ cho phép hàng lưu kho của bạn được tiếp nhận nhanh chóng và chính xác, đồng thời giúp làm giảm các vấn đề như hàng lưu kho bị mất hoặc hư hỏng, khiếu nại của khách hàng và đổi trả hàng. Nhìn chung, trang này sẽ giúp bạn duy trì trạng thái tốt cho tài khoản của mình.

Tại sao dữ liệu tỷ lệ sự cố của tôi không được cập nhật ngay cả sau khi tôi phản hồi thông báo lỗi?

Tỷ lệ sự cố của bạn sẽ chỉ được tính toán lại sau khi chúng tôi nhận được lô hàng mới từ bạn. Để biết thông tin về cách chúng tôi tính toán tỷ lệ sự cố, hãy xem phần Cách theo dõi tỷ lệ sự cố và cấp độ huấn luyện của bạn trong bài viết trợ giúp Huấn luyện hiệu suất .

Mức độ của sự cố được cập nhật với tần suất nào?

Tỷ lệ sự cố của bạn được tính hàng ngày. Tuy nhiên, mất tối đa 48 giờ để cập nhật thông tin đăng tải trong Trang tổng quan hiệu suất lô hàng. Hãy đảm bảo rằng bạn theo dõi tỷ lệ vấn đề của mình hai lần một tuần.

Ai có thể truy cập Trang tổng quan hiệu suất lô hàng?

Quyền truy cập vào Trang tổng quan hiệu suất lô hàng được cấp cho người dùng chính của tài khoản Seller Central của bạn. Để thêm người dùng khác vào trang tổng quan, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong mục Cài đặt, nhấp vào Phân quyền người sử dụng.
 2. Nhấp vàoThêm vào tài khoản toàn cầu bên cạnh tài khoản bạn muốn thay đổi.
 3. Trên trang phân quyền người sử dụng toàn cầu, chọn hộp Chỉ xem bên cạnh Trang tổng quan hiệu suất lô hàng.
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates