Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

An toàn thực phẩm và tuân thủ

An toàn của khách hàng là điều tối quan trọng đối với Amazon. Chúng tôi nỗ lực nhằm đảm bảo rằng khách hàng có thể tin tưởng vào việc tìm thấy sự lựa chọn toàn diện về các sản phẩm liên quan từ người bán mà không phải lo lắng về an toàn, chất lượng hoặc độ tin cậy của sản phẩm. Chúng tôi cũng nhằm mục đích đảm bảo rằng mỗi người bán đủ điều kiện có thể cung cấp các sản phẩm thích hợp để bán, với phê duyệt để bán theo thời gian thực.

Là một người bán, điều quan trọng là bạn phải hiểu và tuân thủ các hướng dẫn và chính sách của Amazon về an toàn sản phẩm và tuân thủ. Điều này có thể giúp tăng cơ hội thành công với tư cách là người bán trên Amazon, cũng như giúp bạn tránh các thông lệ có thể dẫn đến thông tin đăng tải bị chặn hoặc thậm chí cản trở việc bạn bán hàng trên Amazon. Để tìm hiểu thêm về hậu quả của vi phạm, hãy tham khảo giới hạn đăng sản phẩm .

Hãy dành chút thời gian để theo dõi video sau đây, giải thích quy trình tiêu chuẩn để bán các sản phẩm có yêu cầu về an toàn và tuân thủ.

Học viện nhà bán hàng: Bán sản phẩm có yêu cầu về an toàn và tuân thủ

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates