Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

An toàn thực phẩm và tuân thủ

Mục tiêu của chúng tôi là đơn giản hóa quy trình tuân thủ cho bạn. Trang tổng quan Quản lý tình trạng tuân thủ của bạn (MYC) giúp bạn dễ dàng thêm các tài liệu và thông tin tuân thủ hoặc yêu cầu kháng cáo. Các dịch vụ tuân thủ hỗ trợ bạn thử nghiệm (Trung tâm thí nghiệm) có sẵn trong Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ (SPN).

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates