Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi thì bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Các sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi được quy định theo chính sách này

Các sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi được thiết kế để sử dụng khi cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi từ ba tuổi trở xuống ăn và uống. Ngoài ra, các sản phẩm dùng để lưu trữ và chứa thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi cũng được quy định trong chính sách này. Ví dụ bao gồm chai, bình tập uống, đồ dùng trẻ em (thìa, dĩa), túi, chai trữ sữa và sữa công thức, cốc tập uống và bát.

Chính sách này không quy định về phụ kiện, thiết bị, thực phẩm và đồ nội thất liên quan đến việc cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi ăn như máy khử trùng, máy hút sữa và phụ kiện, thực phẩm, máy rửa chai, núm vú giả, máy hâm sữa, máy làm lạnh chai và ghế cao cho trẻ con ngồi ăn.

Chính sách về các sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi ăn của chúng tôi

Amazon yêu cầu tất cả các sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi ăn đều phải được thử nghiệm và phải tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu về tiêu chuẩn cụ thể được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu về tiêu chuẩn
Các sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi ăn
 • CPSIA (Chì, Phthalate); và
 • Mục 14 của CPSA (a) (5) (Nhãn theo dõi)

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả các sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi ăn mà bạn đăng tải
 • Hình ảnh sản phẩm và bao bì sản phẩm, nếu có, cho tất cả các sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi ăn mà bạn đăng tải. Hình ảnh phải bao gồm tất cả các mặt của sản phẩm và bao bì sản phẩm để chúng tôi xem xét
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu bắt buộc về nhãn theo dõi (Mục 14(a)(5) của CPSA)
 • Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC) cho tất cả các sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi ăn mà bạn đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ phòng thí nghiệm đã được Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) thông qua nhằm xác nhận rằng mỗi sản phẩm đã được thử nghiệm theo các quy định và tiêu chuẩn nêu trên

Một số phòng thí nghiệm đưa ra mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Trong Yêu cầu quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang, nhấp vào Yêu cầu tài liệu.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm đủ để chứng minh rằng sản phẩm được thử nghiệm giống như sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Đình chỉ khả năng thêm sản phẩm mới, đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại khoản thanh toán bất kỳ của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Tài liệu tham khảo bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates