Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các quy định của California

Tại California, nhiều loại sản phẩm phải tuân theo quy định bổ sung. Danh sách các quy định dưới đây chỉ được cung cấp làm hướng dẫn thông tin và không phải là danh sách hoàn chỉnh. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của bạn về các thắc mắc liên quan đến luật pháp và quy định hiện hành về các sản phẩm của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates