Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quyền sở hữu trí tuệ của Chủ sở hữu quyền

Note: Các thông tin sau không phải là tư vấn pháp lý. Bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư nếu có câu hỏi cụ thể về quyền sở hữu tài sản trí tuệ của bạn hoặc quyền sở hữu tài sản trí tuệ của người khác.

Amazon luôn hướng đến việc đảm bảo rằng hàng hóa không vi phạm hoặc xâm phạm tài sản trí tuệ (IP) của Chủ sở hữu quyền.

Nếu bạn là Chủ sở hữu quyền có nhãn hiệu đã đăng ký, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký thương hiệu của mình trong chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon.

Chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon cho phép bạn sử dụng các công cụ mạnh mẽ như tìm kiếm văn bản và hình ảnh độc quyền, tự động dự đoán dựa trên báo cáo của bạn về các trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khả nghi và cho bạn quyền kiểm soát gắt gao hơn đối với danh sách sản phẩm có tên thương hiệu của bạn. Để tìm hiểu thêm và bắt đầu quá trình đăng ký, bấm vào đây.

Để tìm hiểu thêm về quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng liên hệ với văn phòng sở hữu trí tuệ hoặc luật sư tại địa phương của bạn.

Các loại tài sản trí tuệ chính

A. Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một từ, biểu tượng hoặc thiết kế (chẳng hạn như tên thương hiệu hoặc logo cách điệu) mà một công ty sử dụng để xác định hàng hóa hoặc dịch vụ của mình và để phân biệt hàng hóa và dịch vụ của mình với hàng hóa và dịch vụ của công ty khác. Nhìn chung, luật nhãn hiệu tồn tại là để tránh cho khách hàng khỏi nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc dịch vụ.

Một chủ sở hữu nhãn hiệu thường bảo vệ nhãn hiệu bằng cách đăng ký nhãn hiệu đó với một văn phòng nhãn hiệu của một quốc gia cụ thể (chẳng hạn như Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ). Trong một số trường hợp, một người hoặc công ty có thể có quyền nhãn hiệu chỉ dựa trên việc sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, mặc dù nhãn hiệu này chưa bao giờ được đăng ký với văn phòng nhãn hiệu của một quốc gia cụ thể. Những quyền đó được gọi là quyền thương hiệu “thông luật” và có thể hạn chế hơn.

Ví dụ: Thương hiệu thường được hiển thị trên các trang chi tiết sản phẩm của Amazon dưới dạng sản phẩm và tên thương hiệu được liệt kê trên trang chi tiết sản phẩm. Ví dụ: nhãn hiệu “Pinzon” by Amazon” xuất hiện phía trên tiêu đề sản phẩm trong phần giá trị thương hiệu của trang chi tiết sản phẩm được hiển thị bên dưới.


Cấp độ ASIN: Nếu một sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm có sẵn trên Amazon mang nhãn hiệu của bạn nhưng bạn không sản xuất ra sản phẩm đó, bạn có thể báo cáo toàn bộ ASIN, hoặc toàn bộ trang chi tiết sản phẩm vì đã vi phạm nhãn hiệu.

Cấp độ người bán: Nếu bạn cho rằng người bán đang đăng tải một ưu đãi cụ thể với một sản phẩm vi phạm thương hiệu của bạn, bạn có thể báo cáo vi phạm của ưu đãi đó. Tuy nhiên, cần dự tính rằng trang chi tiết sản phẩm còn hoạt động nếu bạn báo cáo một ưu đãi. Khi bạn báo cáo một ưu đãi, chứ không phải toàn bộ ASIN, bạn chỉ đề cập đến ưu đãi có vi phạm, chứ không phải toàn bộ ASIN hoặc trang chi tiết sản phẩm. Cung cấp một mã đơn hàng hợp lệ để mua thử nghiệm cũng là cách hữu ích để hỗ trợ bạn báo cáo.

Trang chi tiết sản phẩm: Nếu nhãn hiệu của bạn đang được sử dụng trên trang chi tiết sản phẩm, nhưng sản phẩm được bán không phải là sản phẩm của bạn, bạn có thể báo cáo sự vi phạm trong việc sử dụng nhãn hiệu trên trang chi tiết sản phẩm.

Nếu nhãn hiệu bạn báo cáo chỉ được sử dụng để cho thấy khả năng tương thích với sản phẩm của bạn, chúng tôi có thể từ chối thông báo của bạn.

B. Bản quyền

Bản quyền bảo vệ tác phẩm gốc của tác giả, chẳng hạn như video, phim, bài hát, sách, nhạc kịch, trò chơi điện tử, tranh vẽ, v.v.. Nhìn chung, luật bản quyền có mục đích khuyến khích các tác giả sáng tạo các tác phẩm gốc của mình vì lợi ích của công chúng. Để được bảo vệ bản quyền, một tác phẩm có tác quyền phải được tạo ra bởi một tác giả, và phải chứa hàm lượng sáng tạo nhất định. Nếu ai đó là tác giả của một tác phẩm gốc, thì họ thường sở hữu bản quyền của tác phẩm đó.

Ở một số nước, chủ sở hữu bản quyền có thể bảo vệ vật liệu có bản quyền của mình bằng cách đăng ký vật liệu với một văn phòng bản quyền của một quốc gia cụ thể (ví dụ: Văn phòng bản quyền của Mỹ). . Thông thường, bạn có thể sử dụng hình ảnh có bản quyền của riêng bạn trên các trang chi tiết sản phẩm để bán sản phẩm; tuy nhiên, bạn không nên đưa ảnh từ các nguồn khác vào các trang chi tiết sản phẩm mà không được phép của Chủ sở hữu quyền.

Note: Khi bạn thêm hình ảnh có bản quyền hoặc văn bản có bản quyền vào trang chi tiết sản phẩm với , bạn cấp cho Amazon và các chi nhánh của Amazon quyền sử dụng tài liệu đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thỏa thuận giải pháp kinh doanh dịch vụ của Amazon. Những người bán khác có thể đăng tải các sản phẩm giống hệt của họ để bán trên các trang mà bạn đã thêm hình ảnh hoặc văn bản có bản quyền của bạn, ngay cả khi bạn không còn bán sản phẩm đó nữa.

Ví dụ: Chủ sở hữu của thương hiệu Pinzon đã chụp ảnh những chiếc khăn như dưới đây và sở hữu bản quyền hình ảnh cho chúng. Nếu người bán sao chép những hình ảnh này để bán sản phẩm trên một trang chi tiết sản phẩm khác, người bán đó có thể vi phạm bản quyền hình ảnh những chiếc khăn của Chủ sở hữu quyền.


Cấp độ ASIN: Nếu một sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm đó sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn, chẳng hạn như văn bản hoặc hình ảnh, mà không được bạn cho phép, bạn có thể báo cáo vi phạm bản quyền cho toàn bộ ASIN đó.

Cấp độ người bán: Nếu bạn cho rằng người bán đang đăng tải một ưu đãi cụ thể với một sản phẩm vi phạm thương hiệu của bạn, bạn có thể báo cáo vi phạm của ưu đãi đó. Tuy nhiên, cần dự tính rằng trang chi tiết sản phẩm còn hoạt động nếu bạn báo cáo một ưu đãi. Khi bạn báo cáo một ưu đãi, chứ không phải toàn bộ ASIN, bạn chỉ đề cập đến ưu đãi có vi phạm, chứ không phải toàn bộ ASIN hoặc trang chi tiết sản phẩm. Cung cấp một mã đơn hàng hợp lệ để mua thử nghiệm cũng là cách hữu ích để hỗ trợ bạn báo cáo.

Hình ảnh hoặc văn bản: Nếu hình ảnh có bản quyền của bạn được sử dụng trên trang chi tiết sản phẩm mà bạn không cho phép, bạn có thể báo cáo hình ảnh đó là vi phạm. Tuy nhiên, cần dự tính rằng trang chi tiết sản phẩm và ASIN còn hoạt động nếu bạn báo cáo một hình ảnh hoặc văn bản. Khi bạn báo cáo một hình ảnh hay văn bản, chứ không phải toàn bộ ASIN, bạn chỉ đề cập đến hình ảnh hoặc văn bản có vi phạm, chứ không phải toàn bộ ASIN hoặc trang chi tiết sản phẩm.

C. Bằng sáng chế

Bằng sáng chế là một hình thức bảo vệ pháp lý cho các phát minh. Bằng sáng chế hợp lệ cho chủ sở hữu sáng chế quyền không cho phép những người khác sản xuất, sử dụng hoặc bán phát minh của mình trong một số năm nhất định. Tại Mỹ, có hai loại bằng sáng chế chính: Bằng sáng chế tiện ích và bằng sáng chế thiết kế. Là loại phổ biến nhất, bằng sáng chế tiện ích có thể được cấp cho những hạng mục sau đây:

 • Máy móc mới
 • Điều khoản về sản phẩm
 • Thành phần của vật chất, quá trình, hoặc cải tiến đối với một vật chất bất kỳ
 • Bảo vệ cấu trúc và chức năng của một sản phẩm (thay vì ngoại quan của sản phẩm)

Tiện ích: Bằng sáng chế tiện ích khác với nhãn hiệu ở điểm là bằng sáng chế bảo vệ một phát minh (chẳng hạn như một máy móc mới) chứ không phải là một từ hoặc logo sử dụng để xác định nguồn gốc của sản phẩm. Bằng sáng chế tiện ích khác với bản quyền ở điểm rằng bằng sáng chế không bảo vệ nội dung thể hiện của một tác phẩm sáng tạo như một cuốn sách hay một bức tranh, mà thay vào đó bảo vệ một phát minh cụ thể, chẳng hạn như một phương pháp in sách mới hoặc một kiểu máy ảnh mới.

Nếu một ASIN hoặc sản phẩm trên Amazon đang vi phạm bằng sáng chế tiện ích của bạn, thì bạn có thể báo cáo toàn bộ ASIN. Việc cung cấp thông báo của bạn theo lệnh của tòa án hoặc lệnh của Ủy ban Thương mại Quốc tế điều tra vi phạm bằng sáng chế là việc hữu ích

Thiết kế: Bằng sáng chế thiết kế được cấp cho ngoại quan độc nhất của một sản phẩm, nhưng không bao gồm các chức năng của một sản phẩm. Tại Mỹ, mã số bằng sáng chế thiết kế bắt đầu bằng chữ “D.”

D. Nhập khẩu song song

Chủ sở hữu quyền có thể cấm các bên thứ ba nhập khẩu hàng hóa của mình trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Brazil khi không có sự đồng ý. Họ không thể cấm bán lại các sản phẩm được nhập khẩu hợp pháp vào EEA hoặc Brazil với sự ủy quyền của họ. Ví dụ, việc bán một sản phẩm ban đầu được nhập khẩu hợp pháp vào Anh sau đó được bán lại bởi một bên thứ ba cho người mua ở Ý không phải là nhập khẩu song song vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nội dung có bản quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng giống trường hợp này.

Bạn có thể báo cáo nhập khẩu song song là vi phạm nhãn hiệu hoặc bản quyền, tùy thuộc vào quyền sở hữu trí tuệ của bạn. Hãy nhớ xác định liệu sản phẩm (phiên bản) có nhập song song hay không, tức là chưa bao giờ được nhập khẩu vào EEA với sự đồng ý của bạn và cách bạn xác định sản phẩm là nhập khẩu song song. Bạn cũng có thể chọn chỉ định một số người bán nhất định đăng tải trên trang chi tiết sản phẩm đang cung cấp hàng nhập khẩu song song, trong trường hợp đó chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện một thử nghiệm mua để xác nhận xem người bán thực sự cung cấp hàng nhập khẩu song song hoặc tham khảo văn bản cụ thể trong trang mô tả sản phẩm của người bán liên quan.

E. Quyền công khai

Quyền công khai, thường được gọi là quyền nhân phẩm, là quyền cá nhân được kiểm soát tên, hình ảnh, hình ảnh hoặc các khía cạnh rõ ràng khác trong đặc điểm nhận dạng của một người, được sử dụng trong thương mại. Bạn không thể đăng nội dung vi phạm quyền công khai của một người hoặc ép hoặc buộc một người không có sự chấp thuận tự nguyện để họ cho phép sử dụng quyền công khai của họ.

Nếu bạn khiếu nại về quyền công khai, bạn phải khiếu nại về quyền của mình một cách cụ thể và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ khiếu nại của bạn, để chúng tôi có thể hoàn thành điều tra.

Các loại thông báo không được chấp nhận trên Amazon

Khả năng tương thích: Amazon không thực thi các thông báo tìm cách xóa các thông tin chính xác chỉ ra khả năng tương thích với các sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu. Nếu một trang chi tiết sản phẩm đưa thông tin một cách rõ ràng và trung thực rằng sản phẩm được bán trên trang đó tương thích với một sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu, Amazon sẽ không xử lý thông báo về việc sử dụng thuật ngữ đã đăng ký nhãn hiệu.

Vị trí: Nếu bạn đang báo cáo vi phạm nhãn hiệu hoặc bằng sáng chế đã đăng ký thì nhãn hiệu hoặc bằng sáng chế đã đăng ký của bạn phải được đăng ký tại quốc gia nơi bạn báo cáo vi phạm. Amazon không xử lý các thông báo về sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu, thiết kế hoặc bằng sáng chế đã đăng ký tại các quốc gia khác ngoài quốc gia được yêu cầu gỡ bỏ. Ví dụ: nếu bạn đã đăng ký nhãn hiệu ở Ý, và bạn yêu cầu Amazon xóa ASIN khỏi Amazon ở Mỹ, Amazon rất có thể sẽ từ chối thông báo của bạn.

Thỏa thuận giá quảng cáo tối thiểu (MAP): Amazon tôn trọng quyền của nhà sản xuất khi ký kết các thỏa thuận phân phối độc quyền sản phẩm của họ. Tuy nhiên, việc vi phạm các thỏa thuận đó không cấu thành sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vì việc thực thi các thỏa thuận này là vấn đề giữa nhà sản xuất và các đại lý bán lẻ, Amazon không hỗ trợ kiểu thực thi hoạt động này.

Phân phối độc quyền (ngoại trừ tại Trung Quốc, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) — Amazon không thực thi các quyền phân phối độc quyền ngoại trừ tại các quốc gia có luật nhắc đến phân phối chọn lọc hoặc độc quyền.

Khiếu nại về nhập khẩu song song hoặc bảo hành (trừ những nơi không áp dụng tại châu Âu, Brazil hoặc Thổ Nhĩ Kỳ): Amazon chỉ chấp nhận khiếu nại về nhập khẩu song song theo đúng luật pháp hiện hành ở từng thị trường. Ví dụ, nếu Chủ sở hữu quyền có quyền hợp pháp đối với hàng hóa nhập khẩu vào EU, thì các quyền tương tự sẽ không áp dụng được tại thị trường Mỹ. Khiếu nại sẽ chỉ được đánh giá khi Chủ sở hữu quyền có khiếu nại hợp lệ về nhập khẩu song song.

Quyền sở hữu mã vạch: Amazon không thực thi quyền sở hữu đối với mã vạch, mã UPC hoặc mã EAN.

Báo cáo vi phạm

Để gửi thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bạn phải là Chủ sở hữu của quyền sở hữu trí tuệ được báo cáo hoặc đại diện được Chủ sở hữu quyền cho phép gửi thông báo thay mặt cho Chủ sở hữu quyền. Chủ sở hữu quyền cũng có thể chia sẻ câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về cách Amazon xử lý khiếu nại vi phạm trong diễn đàn người bán của chúng tôi.

Nếu bạn đã đăng ký thương hiệu tại Bộ phận Đăng ký thương hiệu của Amazon, bạn có thể gửi báo cáo qua công cụ Báo cáo vi phạm (RAV) hoặc biểu mẫu Báo cáo vi phạm của chúng tôi. Chủ sở hữu quyền không đăng ký thương hiệu trong chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon có thể gửi báo cáo qua biểu mẫu Báo cáo vi phạm. Người gửi thông báo phải đăng nhập vào tài khoản Amazon và sử dụng một trong hai biểu mẫu để gửi báo cáo vi phạm về nhãn hiệu, bản quyền, bằng sáng chế hoặc các khiếu nại về sở hữu trí tuệ khác..

Bạn nên ghi đủ các thông tin sau trong báo cáo:

 • Thông tin nhận dạng cụ thể của quyền sở hữu trí tuệ bạn tin là bị vi phạm. Đối với nhãn hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, nhập khẩu song song, hãy ghi đủ số đăng ký, mô tả bằng văn bản về tác phẩm có bản quyền hoặc liên kết đến tác phẩm đó, ngày sử dụng đầu tiên, v.v.
 • Loại vi phạm (vi phạm xảy ra trên sản phẩm, bao bì sản phẩm, hình ảnh trên trang chi tiết sản phẩm hay văn bản trên trang chi tiết sản phẩm).
 • Danh sách các sản phẩm vi phạm (bao gồm Mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) và/hoặc URL của trang chi tiết sản phẩm của sản phẩm cụ thể). Nếu bạn cho rằng chỉ có một bộ phận người bán đang vi phạm chứ không phải tất cả người bán trên trang chi tiết sản phẩm thì hãy nhấp vào ô cạnh tên người bán mà bạn đâng báo cáo trong mẫu Báo cáo vi phạm hoặc RAV.
 • Danh sách người bán vi phạm. Nếu người bán vi phạm đã có trong danh sách ASIN của bạn, hãy ghi cụ thể người bán để đảm bảo toàn bộ ASIN đều được xử lý thỏa đáng. Hãy nhớ rằng trang chi tiết sản phẩm cho phép khách hàng xem một sản phẩm cụ thể có sẵn trên Amazon với các thông tin chung từ tất cả các ưu đãi của người bán về sản phẩm đó, chẳng hạn như tiêu đề, thương hiệu, hình ảnh, tính năng chính của sản phẩm, mô tả, biến thể (chẳng hạn như về kích thước hoặc màu sắc) và đánh giá của khách hàng. Trang chi tiết sản phẩm có thể bao gồm một hay nhiều ưu đãi từ cả người bán hoặc Amazon. Hãy xem xét cẩn thận những người bán đã chọn để đảm bảo rằng bạn không báo cáo ưu đãi của chính bạn
 • Giấy tờ chứng minh hoặc bất kỳ thông tin nào khác sẽ giúp Amazon xử lý khiếu nại của bạn (chẳng hạn như mã đơn đặt hàng đối với bất kỳ đơn mua thử nào có các sản phẩm bạn đang báo cáo).
 • Thông tin liên hệ của bạn (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin liên hệ phụ mà chúng tôi có thể chia sẻ với người bán bị ảnh hưởng).

Mỗi thông báo chỉ được gửi một loại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để đảm bảo chất lượng và giải quyết các thông báo của bạn một cách nhanh chóng, chúng tôi sẽ chỉ xử lý loại khiếu nại cụ thể mà bạn đã chọn trong mẫu Báo cáo vi phạm hoặc RAV (chẳng hạn như bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc bản quyền). Sau đây là ví dụ về các trường hợp nộp đơn có nhiều loại khiếu nại trong cùng một thông báo:

 • Lựa chọn vi phạm nhãn hiệu và thảo luận về vấn đề bản quyền trong đơn nộp. Thông báo này sẽ chỉ được xử lý như một khiếu nại về nhãn hiệu. Nếu bạn muốn báo cáo vi phạm nhãn hiệu và bản quyền, hãy gửi thông báo riêng.
 • Chỉ ra hai số nhãn hiệu trong cùng một thông báo, khi đó chỉ có số nhãn hiệu đầu tiên mới được xem xét cho thông báo đó. Nếu bạn muốn báo cáo vi phạm các nhãn hiệu riêng biệt, hãy gửi các thông báo riêng biệt.

Nếu tình huống thay đổi sau khi bạn nộp khiếu nại vi phạm, bạn có thể gửi đơn đề nghị rút đơn khiếu nại.

Lấy mã người bán ở đâu khi báo cáo vi phạm

Nếu các ưu đãi của người bán vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc một sản phẩm được bán trên Amazon đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, bạn có thể sử dụng RAV hoặc mẫu Báo cáo vi phạm để báo cáo một trong những điều sau:

 1. Tất cả thông tin đăng tải của người bán trên ASIN (sản phẩm)
 2. Ưu đãi của người bán cụ thể

Sau khi bạn đã xác định báo cáo ASIN mình cần, mã người bán sẽ được điền tự động vào hệ thống của chúng tôi bằng mẫu báo cáo vi phạm và RAV.

Cả RAV và mẫu báo cáo vi phạm sẽ tự động điền vào danh sách người bán đang đăng tải một ASIN hoặc trang chi tiết sản phẩm sau khi bạn cung cấp ASIN hoặc URL. Chọn tùy chọnTẤT CẢ người bán hoặc Người bán cụ thể khi bạn nộp báo cáo vi phạm sở hữu trí tuệ.

Kết quả từ việc gửi thông báo vi phạm

Bạn sẽ nhận được tin nhắn xác nhận rằng chúng tôi đang xem xét thông báo của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn tiếp nối sau khi thông báo của bạn đã được xử lý.

Nếu thông báo của bạn hợp lệ, chúng tôi sẽ thông báo cho người bán chịu trách nhiệm về khiếu nại của bạn và chia sẻ thông tin liên hệ phụ của bạn với họ nếu họ có bất kỳ câu hỏi tiếp nối nào.

Nếu thông tin liên hệ phụ của bạn không có sẵn thì chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên hệ chính của bạn với người bán.

Nếu thông báo vi phạm của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ xóa nội dung bạn báo cáo và thực hiện hành động thích hợp để xử lý người bán chịu trách nhiệm. Amazon không chia sẻ chi tiết về các hành động chưa được công khai.

Nếu thông báo vi phạm của bạn bị từ chối, chúng tôi sẽ không xóa nội dung bạn báo cáo và chúng tôi sẽ không thực hiện hành động nào đối với để xử lý người bán. Bạn sẽ nhận được thông báo kèm lý do chúng tôi từ chối thông báo của bạn.

Important: Hành vi gửi thông báo không chính xác hoặc giả mạo liên tục có thể dẫn đến việc loại bỏ các đặc quyền gửi thông báo của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates