Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quyền sở hữu trí tuệ của Chủ sở hữu quyền

Note: Các thông tin sau không phải là tư vấn pháp lý. Bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư nếu có câu hỏi cụ thể về quyền sở hữu tài sản trí tuệ của bạn hoặc quyền sở hữu tài sản trí tuệ của người khác.

Amazon luôn hướng đến việc đảm bảo rằng hàng hóa không vi phạm hoặc xâm phạm tài sản trí tuệ (IP) của Chủ sở hữu quyền.

Nếu bạn là Chủ sở hữu quyền có nhãn hiệu đã đăng ký, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký thương hiệu của mình trong chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon.

Chương trình Đăng ký thương hiệu Amazon cho phép bạn sử dụng các công cụ mạnh mẽ như tìm kiếm văn bản và hình ảnh độc quyền, tự động dự đoán dựa trên báo cáo của bạn về các trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khả nghi và cho bạn quyền kiểm soát gắt gao hơn đối với danh sách sản phẩm có tên thương hiệu của bạn. Để tìm hiểu thêm và bắt đầu quá trình đăng ký, bấm vào đây.

Để tìm hiểu thêm về quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng liên hệ với văn phòng sở hữu trí tuệ hoặc luật sư tại địa phương của bạn.

Nhãn hiệu là một từ, biểu tượng hoặc thiết kế (chẳng hạn như tên thương hiệu hoặc logo cách điệu) mà một công ty sử dụng để xác định hàng hóa hoặc dịch vụ của mình và để phân biệt hàng hóa và dịch vụ của mình với hàng hóa và dịch vụ của công ty khác. Nhìn chung, luật nhãn hiệu tồn tại là để tránh cho khách hàng khỏi nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc dịch vụ.

Một chủ sở hữu nhãn hiệu thường bảo vệ nhãn hiệu bằng cách đăng ký nhãn hiệu đó với một văn phòng nhãn hiệu của một quốc gia cụ thể (chẳng hạn như Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ).


B. Bản quyền

Bản quyền bảo vệ tác phẩm gốc của tác giả, chẳng hạn như video, phim, bài hát, sách, nhạc, trò chơi điện tử, tranh vẽ, v.v.. Nhìn chung, luật bản quyền có mục đích khuyến khích các tác giả sáng tạo các tác phẩm gốc vì lợi ích của công chúng. Để được bảo vệ bản quyền, một tác phẩm có tác quyền phải được tạo ra bởi một tác giả và phải chứa hàm lượng sáng tạo nhất định. Nếu ai đó là tác giả của một tác phẩm gốc, họ thường sở hữu bản quyền của tác phẩm đó.

Ở một số nước, chủ sở hữu bản quyền có thể bảo vệ vật liệu có bản quyền của mình bằng cách đăng ký vật liệu với một văn phòng bản quyền của một quốc gia cụ thể (ví dụ: Văn phòng bản quyền của Mỹ)..

Ví dụ: Chủ sở hữu của thương hiệu Pinzon đã chụp ảnh những chiếc khăn như dưới đây và sở hữu bản quyền hình ảnh cho chúng. Nếu người bán sao chép những hình ảnh này để bán sản phẩm của họ trên một trang chi tiết sản phẩm khác, người bán đó có thể vi phạm bản quyền của chủ sở hữu bản quyền hình ảnh ga gối đó.


C. Bằng sáng chế

D. Nhập khẩu song song

.

Khả năng tương thích: Amazon không thực thi các thông báo tìm cách xóa các thông tin chính xác chỉ ra khả năng tương thích với các sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu. Nếu một trang chi tiết sản phẩm đưa thông tin một cách rõ ràng và trung thực rằng sản phẩm được bán trên trang đó tương thích với một sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu, Amazon sẽ không xử lý thông báo về việc sử dụng thuật ngữ đã đăng ký nhãn hiệu.

Vị trí:

Báo cáo vi phạm

Nếu các ưu đãi của người bán vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc một sản phẩm được bán trên Amazon đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, bạn có thể sử dụng RAV hoặc mẫu Báo cáo vi phạm để báo cáo một trong những điều sau:

  1. Tất cả thông tin đăng tải của người bán trên ASIN (sản phẩm)
  2. Ưu đãi của người bán cụ thể

Cả RAV và mẫu báo cáo vi phạm sẽ tự động điền vào danh sách người bán đang đăng tải một ASIN hoặc trang chi tiết sản phẩm sau khi bạn cung cấp ASIN hoặc URL. Chọn tùy chọnTẤT CẢ người bán hoặc Người bán cụ thể khi bạn nộp báo cáo vi phạm sở hữu trí tuệ.

Bạn sẽ nhận được tin nhắn xác nhận rằng chúng tôi đang xem xét thông báo của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn tiếp nối sau khi thông báo của bạn đã được xử lý.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates