Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Kết quả hiệu suất Chương trình ưu đãi theo giờ & ưu đãi 7 ngày

Có thể tìm thấy hiệu suất tổng thể của Các ưu đãi 7 ngày và Các chương trình ưu đãi theo giờ trong trang Quản lý chương trình ưu đãi trong Seller Central.

Nhấp vào Xem trên Chương trình ưu đãi cụ thể để xem hiệu suất của từng đơn vị phân loại hàng tồn kho (SKU) trong Chương trình ưu đãi. Các chỉ số sau đây sẽ được cung cấp trong phần Chi tiết về sản phẩmGiá của Chương trình ưu đãi:

  • Các đơn vị đã bán: Số lượng các đơn vị của Ưu đãi đã bán trong chương trình ưu đãi
  • Mục hàng nằm trong danh sách đợi: Số lượng mục hàng mà khách hàng thêm vào danh sách chờ sau khi bán hết một ưu đãi. Số lượng lớn Mục hàng nằm trong danh sách đợi cho thấy có thể bạn đã bán nhiều đơn vị Ưu đãi hơn Số lượng ưu đãi được nhập cho SKU đó
  • Doanh thu ưu đãi: Doanh số sản phẩm đã đặt hàng (Đơn vị đã bán x Giá giao dịch) cho SKU đó
  • Tổng doanh thu từ ưu đãi: Doanh số sản phẩm đã đặt hàng của tất cả các SKU tham gia ưu đãi
Note: Dữ liệu bán hàng của bạn có thể mất tối đa 2 giờ để có sẵn sau khi Ưu đãi kết thúc.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates