Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tổng quan về Quản lý tình trạng hàng lưu kho

Quản lý tình trạng hàng lưu kho kết hợp tốt nhất của các trang Quản lý hàng thừa lưu trữ và thời gian lưu kho, giúp bạn quản lý hàng lưu kho dư thừa và thời gian lưu kho ở một nơi và sử dụng nhiều chỉ số khác nhau để giúp bạn đưa ra quyết định về điều chỉnh giá, quảng cáo hoặc loại bỏ hàng lưu kho.

Trang này có thể giúp bạn tối ưu hóa hàng lưu kho trong giới hạn lưu trữ hoặc bổ sung hàng, giảm chi phí và cải thiện Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI) của bạn.

Các tính năng của trang

Trang cung cấp nhiều tính năng để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn về hàng lưu kho dư thừa và hàng lưu kho trong thời gian dài.

 • Tùy chỉnh chỉ số của bạn: Nhấp vào Tùy chọn bảng ở bên phải trang để chọn giữa các chỉ số về doanh số bán hàng, phí, giá cả và hàng lưu kho dư thừa, hàng lưu kho trong thời gian dài và để xem các đơn vị ở trạng thái đang hoạt động, vận chuyển hoặc đang nhận hàng. Các chỉ số này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn về hàng lưu kho của mình.
  • Tìm hiểu về các chỉ số: Di chuột qua biểu tượng “i” cho mỗi chỉ số để xem định nghĩa và các thông tin quan trọng khác.
  • Sắp xếp dữ liệu: Các chỉ số có thể được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần xuất hiện in đậm. Nhấp vào tên chỉ số để sắp xếp cột.
 • Lọc các điểm tương đồng về hàng lưu kho: Chọn trong nhiều bộ lọc để nhóm các sản phẩm có các đặc điểm hàng lưu kho tương tự, bao gồm thời gian lưu kho, loại lưu trữ và tình trạng sản phẩm. Các bộ lọc này có thể giúp dễ dàng quyết định và thực hiện các hành động được đề xuất.
  • Sắp xếp theo thời gian lưu kho: Chọn khoảng thời gian lưu kho từ menu thả xuống Sắp xếp thời gian lưu kho trong thanh bộ lọc. Sau đó nhấp vào mũi tên lên hoặc xuống trong cột Thời gian lưu kho.
 • Xem tối đa 250 ASIN trên mỗi trang: Tiết kiệm thời gian hơn khi nhấp vào nhiều trang để xem xét tình trạng hàng lưu kho của sản phẩm bằng cách thay đổi số lượng sản phẩm mặc định trên mỗi trang. Sử dụng menu thả xuống ở cuối trang để chọn số lượng sản phẩm bạn muốn xem trên trang.
 • Tìm kiếm các sản phẩm tương tự để đánh giá hiệu suất hàng lưu kho: Sử dụng tính năng Tìm kiếm để tìm các mục hàng có đặc điểm sản phẩm tương tự, ví dụ: “xanh dương” hoặc “12 gói”. Sau đó, bạn có thể sắp xếp, lọc và thực hiện thao tác cho các mục hàng này.
 • Tạo yêu cầu loại bỏ hoặc thanh lý đơn lẻ hay với số lượng lớn: Chọn hộp kiểm ở bên trái của mỗi sản phẩm mà bạn muốn loại bỏ hoặc thanh lý, sau đó mở menu thả xuống cho hành động hàng loạt và chọn Tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho phía trên cột Khuyến nghị . Hàng lưu kho của bạn sẽ được tự động nhập vào quy trình yêu cầu loại bỏ hoặc thanh lý. Bạn có thể loại bỏ hoặc thanh lý số lượng lớn tối đa 50 sản phẩm tại một thời điểm.
Note: Chỉ những sản phẩm đủ điều kiện mới có thể được thanh lý. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thanh lý FBA.

Lợi ích của Quản lý tình trạng hàng lưu kho

 • Tránh hàng lưu kho trong thời gian dài và giảm chi phí lưu trữ: Chúng tôi khuyên bạn nên duy trì đủ hàng lưu kho để đáp ứng doanh số bán hàng dự kiến trong 30 đến 60 ngày trong cùng kỳ. Tỷ lệ hàng bán ra sử dụng FBA là một chỉ số phù hợp giúp bạn duy trì mức hàng lưu kho này. Nhằm duy trì ít nhất 2,0+ tỷ lệ hàng bán ra cho các sản phẩm của bạn.
 • Tối ưu hóa trong giới hạn lưu trữ của bạn: Thêm chỉ số Khối lượng lưu trữ vào trang của bạn từ Tùy chọn bảng, điều này sẽ cho phép bạn sắp xếp theo các sản phẩm có khối lượng lớn nhất của mình. Lọc sản phẩm của bạn theo Loại lưu trữ, tìm các sản phẩm có số lượng đơn vị dư thừa cao nhất, tỷ lệ bán ra thấp nhất hoặc cả hai và sau đó thực hiện hành động đối với các sản phẩm đó để tối ưu hóa hàng lưu kho trong giới hạn lưu trữ của bạn.
 • Tối ưu hóa trong giới hạn bổ sung hàng của bạn: Lọc sản phẩm của bạn theo Loại lưu trữ, sắp xếp sản phẩm của bạn theo số lượng đơn vị dư thừa lớn nhất hoặc tỷ lệ bán ra thấp nhất, sau đó thực hiện hành động đối với các sản phẩm đó để tối ưu hóa hàng lưu kho trong giới hạn bổ sung hàng của bạn.

Các câu hỏi thường gặp

Những đơn vị nào được hiển thị trong chế độ xem cột Thời gian lưu kho?

Cột Thời gian lưu kho bao gồm số đơn vị có sẵn cộng với số đơn vị dự phòng trừ đi số đơn vị đang chờ loại bỏ hoặc thanh lý.

Phí lưu trữ dài hạn ước tính là bao nhiêu?

Hàng lưu kho đã ở trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) từ 365 ngày trở lên phải chịu phí lưu trữ dài hạn. Phí được tính vào ngày 15 của mỗi tháng. Thời gian lưu kho cho thấy số lượng đơn vị sẽ phải chịu phí lưu trữ dài hạn và số tiền phí ước tính tính đến ngày thu phí tiếp theo, giả sử không có giao dịch nào diễn ra. Truy cập Phí lưu trữ dài hạn để biết thêm thông tin.

Tại sao số tiền và đơn vị trên trang tóm tắt doanh số của tôi khác với doanh số bán hàng của tôi trên trang thông tin chi tiết đơn hàng?

Quản lý tình trạng hàng lưu kho hiển thị doanh số bán hàng cho đơn hàng đã vận chuyển và trang thông tin chi tiết đơn hàng hiển thị doanh số bán hàng cho đơn hàng đã đặt. Dữ liệu doanh số và đơn vị của trang Quản lý tình trạng hàng lưu kho dựa trên nhiều nguồn gây ra thời gian trễ là một ngày, trong khi dữ liệu chi tiết đơn hàng theo thời gian thực.

Tại sao tổng khối lượng lưu trữ của tôi theo loại lưu trữ trong Báo cáo thời gian lưu kho khác với mức sử dụng loại lưu trữ của tôi (còn gọi là khối lượng lưu trữ) trong màn hình lưu trữ của tôi trên Trang tổng quan về hiệu suất hàng lưu kho?

Khối lượng lưu trữ trong Báo cáo thời gian lưu kho bằng số lượng hàng lưu kho có sẵn. Mức sử dụng loại lưu trữ hiển thị trên màn hình lưu trữ bằng số lượng hàng lưu kho có sẵn cộng với các đơn vị không thể hoàn thiện và dự phòng trừ đi các đơn vị đang chờ loại bỏ hoặc thanh lý.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates