Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và trượt ván tuyết dành cho trẻ em

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và trượt ván tuyết dành cho trẻ em áp dụng theo chính sách này

Mũ bảo hiểm xe đạp dành cho trẻ em

Mũ bảo hiểm xe đạp là bất kỳ mũ bảo vệ nào được tiếp thị, hoặc ngụ ý thông qua tiếp thị hoặc quảng cáo là một thiết bị nhằm bảo vệ người đi xe đạp khỏi chấn thương đầu khi đi xe đạp. Mũ bảo hiểm xe đạp được thiết kế hoặc chủ yếu dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, được coi là sản phẩm dành cho trẻ em theo Đạo luật an toàn sản phẩm tiêu dùng và nằm trong phạm vi áp dụng của chính sách này. Chính sách này không áp dụng cho mũ bảo hiểm được tiếp thị hoặc quảng cáo cụ thể hoặc để sử dụng độc quyền trong một hoạt động chuyên biệt khác ngoài đạp xe (ví dụ: trượt ván, trượt patin, bóng chày hoặc khúc côn cầu, v.v.). Tuy nhiên, nếu mũ bảo hiểm được tiếp thị hoặc quảng cáo dành cho trẻ em để sử dụng khi đạp xe bên cạnh một hoạt động khác thì vẫn được áp dụng theo chính sách này. Mũ bảo hiểm đa năng được tiếp thị hoặc quảng cáo dành cho trẻ em sử dụng mà không đề cập cụ thể đến các hoạt động được sử dụng cũng được áp dụng theo chính sách này.

Chính sách này không bao gồm mũ bảo hiểm thông thường hoặc mũ bảo hiểm xe đạp cho người lớn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập chính sách của chúng tôi về mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và trượt ván tuyết.

Mũ bảo hiểm trượt tuyết và trượt ván tuyết dành cho trẻ em

Mũ bảo hiểm trượt tuyết và trượt ván tuyết được thiết kế và chế tạo đặc biệt để sử dụng cho trượt tuyết và trượt ván tuyết. Mũ bảo hiểm này bao gồm vỏ cứng bên ngoài làm từ vật liệu bao gồm nhưng không giới hạn là nhựa, sợi thủy tinh hoặc sợi carbon và lõi bên trong lót đệm, thường làm bằng xốp polyeste giãn nở. Mũ bảo hiểm trượt tuyết và trượt ván tuyết được thiết kế hoặc chủ yếu dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, được coi là sản phẩm dành cho trẻ em theo Đạo luật an toàn sản phẩm tiêu dùng và nằm trong phạm vi áp dụng của chính sách này. Chính sách này không áp dụng cho mũ bảo hiểm được tiếp thị hoặc quảng cáo cụ thể để sử dụng độc quyền trong một hoạt động chuyên biệt khác ngoài trượt tuyết hoặc trượt ván tuyết (ví dụ: trượt ván, trượt patin, bóng chày, khúc côn cầu và v.v.). Tuy nhiên, nếu mũ bảo hiểm được thiết kế hoặc tiếp thị dành cho trẻ em để sử dụng trong khi trượt tuyết hoặc trượt ván tuyết bên cạnh một hoạt động khác thì vẫn được áp dụng theo chính sách này. Mũ bảo hiểm đa năng được tiếp thị hoặc quảng cáo dành cho trẻ em sử dụng mà không đề cập cụ thể đến các hoạt động được sử dụng cũng được áp dụng theo chính sách này.

Chính sách này không bao gồm mũ bảo hiểm thông thường hoặc mũ bảo hiểm trượt tuyết và trượt ván tuyết cho người lớn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập chính sách của chúng tôi về mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và trượt ván tuyết.

Chính sách của chúng tôi về mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và trượt ván tuyết dành cho trẻ em

Chính sách của Amazon yêu cầu tất cả các loại mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và trượt ván tuyết mà bạn đăng tải phải ghi rõ tuổi hoặc độ tuổi của người dùng dự kiến sử dụng mũ bảo hiểm trên trang chi tiết sản phẩm. Amazon cũng yêu cầu tất cả các loại mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và trượt ván tuyết đều phải trải qua thử nghiệm và tuân thủ các quy định cụ thể hoặc yêu cầu về tiêu chuẩn như được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu về tiêu chuẩn
Mũ bảo hiểm xe đạp dành cho trẻ em
 • CPSIA (Chì); và
 • Phần 14(a)(5) (Nhãn theo dõi) trong CPSA; và
 • 16 CFR Phần 1203 (Tiêu chuẩn an toàn cho mũ bảo hiểm xe đạp); và
 • 16 CFR Phần 1501 (Thử nghiệm bộ phận nhỏ*) nếu có; và
 • 16 CFR Phần 1500.19 và 16 CFR Phần 1500.20 (Dán nhãn các bộ phận nhỏ**), nếu có; và

 • ASTM F1898 (Tiêu chuẩn dành cho mũ bảo hiểm đối với xe có bánh xe không gắn động cơ dành cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi); hoặc
 • ASTM F1447 (Tiêu chuẩn dành cho mũ bảo hiểm được sử dụng trong hoạt động trượt patin hoặc đạp xe giải trí); hoặc
 • Snell B-90A; hoặc
 • Snell B-95
Mũ bảo hiểm trượt tuyết và trượt ván tuyết dành cho trẻ em
 • CPSIA (Chì); và
 • Phần 14(a)(5) (Nhãn theo dõi) trong CPSA; và
 • 16 CFR Phần 1501 (Thử nghiệm bộ phận nhỏ*) nếu có; và
 • 16 CFR Phần 1500.19 và 16 CFR 1500.20 (Dán nhãn các bộ phận nhỏ**), nếu có

 • ASTM F2040 (Tiêu chuẩn dành cho mũ bảo hiểm được sử dụng trong hoạt động thể thao giải trí trên tuyết); hoặc
 • CSA Z263.1 (Tiêu chuẩn dành cho mũ bảo hiểm trượt tuyết và trượt ván tuyết giải trí của Canada); hoặc
 • Snell RS-98; hoặc
 • Snell S-98

*Chỉ bắt buộc đối với mũ bảo hiểm được thiết kế, dành cho hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới ba tuổi sử dụng.

**Chỉ bắt buộc đối với mũ bảo hiểm có các bộ phận nhỏ được thiết kế, dành cho hoặc tiếp thị cho trẻ em từ ba tuổi đến dưới sáu tuổi sử dụng.

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và trượt ván tuyết dành cho trẻ em mà bạn đăng tải
 • Hình ảnh và bao bì sản phẩm, nếu có, cho tất cả các loại mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và trượt ván tuyết dành cho trẻ em mà đăng tải. Hình ảnh phải bao gồm tất cả các mặt của sản phẩm và bao bì sản phẩm để chúng tôi xem xét
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng tuân thủ yêu cầu bắt buộc về nhãn theo dõi (Phần 14(a)(5) trong CPSA)
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng tuân thủ về nhãn cảnh báo và nguy hiểm, nếu có
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm làm bằng chứng tuân thủ hướng dẫn, chứng nhận và yêu cầu dán nhãn bắt buộc (16 CFR Phần 1203.6 16 CFR Phần 1203.34) chỉ đối với mũ bảo hiểm xe đạp dành cho trẻ em
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm là bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu dán nhãn các bộ phận nhỏ (16 CFR Phần 1500.19) – chỉ bắt buộc đối với những mũ bảo hiểm có các bộ phận nhỏ được thiết kế, dành cho hoặc tiếp thị để trẻ em từ ba tuổi đến dưới sáu tuổi sử dụng
 • Cảnh báo về trang thông tin chi tiết làm bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu dán nhãn bộ phận nhỏ (16 CFR Phần 1500.20) – chỉ bắt buộc đối với những mũ bảo hiểm có bộ phận nhỏ được thiết kế, dành cho hoặc tiếp thị cho trẻ em từ ba tuổi đến dưới sáu tuổi
 • Bất kỳ hướng dẫn và hướng dẫn sử dụng nào về sản phẩm cho tất cả mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và trượt ván tuyết dành cho trẻ em mà bạn đăng tải
 • Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC) cho tất cả mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết và trượt ván tuyết dành cho trẻ em mà bạn đăng tải
 • Báo cáo thử nghiệm từ phòng thí nghiệm đã được CPSC chấp nhận nhằm xác nhận rằng mỗi sản phẩm đã được thử nghiệm và đáp ứng theo các quy định và tiêu chuẩn nêu trên

Một số phòng thí nghiệm áp dụng mức giá thử nghiệm đặc biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về các tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Trong Yêu cầu quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang, nhấp vào Yêu cầu tài liệu.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm đủ để chứng minh rằng sản phẩm được thử nghiệm giống như sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải có liên quan
 • Đình chỉ khả năng thêm sản phẩm mới, đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Thông tin bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates