Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí giới thiệu

Đối với tất cả sản phẩm, Amazon khấu trừ tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu áp dụng trên tổng giá bán, không bao gồm bất kỳ loại thuế nào được tính thông qua dịch vụ tính thuế của Amazon. Tổng giá bán là tổng số tiền người mua thanh toán, bao gồm giá sản phẩm và bất kỳ khoản phí giao hàng hoặc phí gói quà nào. Phí giới thiệu khác nhau tùy theo danh mục sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Khi đơn hàng của người mua được vận chuyển
Cấu trúc biểu phí Mỗi đơn vị sản phẩm bán ra, theo tỷ lệ phần trăm của tổng giá bán. Mức phí dựa trên danh mục sản phẩm và tổng giá bán.

Các giá trị được sử dụng để tính phí

Giá Giá bán của mục hàng
Phí giao hàng Khoản phí vận chuyển bạn tính, nếu bạn tự thực hiện mục hàng này
Phí gói quà Khoản phí tính cho dịch vụ gói quà
Danh mục sản phẩm Danh mục mà sản phẩm trực thuộc

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tổng quan về danh mụcDanh mục và sản phẩm cần được phê duyệt.

Hướng dẫn về danh mục phí giới thiệu

Để biết danh sách chi tiết và có thể tìm kiếm được của các sản phẩm trong từng danh mục, hãy truy cập hướng dẫn về danh mục phí. Danh sách này cho phép bạn nhanh chóng xác định danh mục phí nào liên quan đến một sản phẩm cụ thể. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập phần Tìm hiểu về các danh mục phí.

Mức phí giới thiệu

Phí giới thiệu thay đổi tùy theo danh mục được liệt kê dưới đây. Bạn có thể cần phải yêu cầu phê duyệt trước để cung cấp sản phẩm trong các danh mục được liệt kê trong Danh mục và sản phẩm cần được phê duyệt.

Danh mục Amazon sẽ khấu trừ theo tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu hoặc phí giới thiệu tối thiểu cho mỗi mặt hàng áp dụng, lấy tỷ lệ lớn hơn.

Xem ghi chú “Phí giới thiệu” ở trên.

Tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu Phí giới thiệu tối thiểu áp dụng

(áp dụng trên mỗi đơn vị sản phẩm trừ khi có ghi chú khác)

Phụ kiện thiết bị Amazon 45% $0,30
Amazon Explore 30% cho trải nghiệm $2,00
Sản phẩm dành cho trẻ em (không bao gồm sản phẩm May mặc cho trẻ em)
 • 8% đối với các sản phẩm có tổng giá bán là $10,00 trở xuống và
 • 15% đối với các sản phẩm có tổng giá bán lớn hơn $10,00
$0,30
Sách (bao gồm Sách sưu tập) 15% --
Máy ảnh và Ảnh 1 8% $0,30
Điện thoại di động 2 8% $0,30
Điện tử tiêu dùng 8% $0,30
Phụ kiện điện tử
 • 15% trên tổng giá bán dưới hoặc bằng $100,00 và
 • 8% trên tổng giá bán lớn hơn $100,00
$0,30
Đồ nội thất (bao gồm đồ nội thất ngoài trời)
 • 15% trên tổng giá bán dưới hoặc bằng $200,00 và
 • 10% trên tổng giá bán lớn hơn $200,00
$0,30
Nhà cửa & Sân vườn 15% $0,30
Nhà bếp 15% $0,30
Thiết bị nguyên kích cỡ 8% $0,30
Thiết bị nhỏ gọn (bao gồm các bộ phận và phụ kiện)
 • 15% trên tổng giá bán dưới hoặc bằng $300,00 và
 • 8% trên tổng giá bán lớn hơn $300,00
$0,30
Máy cắt cỏ & Máy thổi tuyết
 • 15% đối với sản phẩm có tổng giá bán lên tới $500,00
 • 8% đối với các sản phẩm có tổng giá bán lớn hơn $500,00
$0,30
Nệm 15% $0,30
Âm nhạc 15% --
Nhạc cụ 15% $0,30
Văn phòng phẩm 15% $0,30
Đồ dùng ngoài trời 15% $0,30
Máy tính cá nhân 8% $0,30
Sản phẩm cho thú cưng 15%, ngoại trừ 22% đối với thực phẩm chức năng cho thú cưng $0,30
Phần mềm & máy tính/Trò chơi điện tử 15% --
Thể thao (không bao gồm Bộ sưu tập đồ dùng thể thao) 15% $0,30
DIY & Công cụ cải tạo nhà cửa 15%, ngoại trừ 12% đối với các công cụ và thiết bị điện cơ bản $0,30
Đồ chơi & Trò chơi3 15% $0,30
Video & DVD 15% --
Máy chơi trò chơi điện tử 8% $0,30
Các mặt hàng khác4 15% $0,30
Danh mục yêu cầu phê duyệt Tỷ lệ phần trăm phí giới thiệu $0,30
Sản phẩm in 3D 12% $0,30
Ô tô & Xe thể thao 12%, ngoại trừ 10% đối với các sản phẩm lốp xe và bánh xe $0,30
Làm đẹp
 • 8% đối với các sản phẩm có tổng giá bán là $10,00 trở xuống và
 • 15% đối với các mục hàng có tổng giá bán lớn hơn $10,00
$0,30
Quần áo & Phụ kiện (bao gồm cả quần áo thể thao) 17% $0,30
Sách sưu tập 15% --
Tiền xu sưu tập
 • 15% trên tổng giá bán dưới hoặc bằng $250,
 • 10% trên tổng giá bán lớn hơn $250 đến tối đa $1.000 và
 • 6% trên tổng giá bán trên $1.000.
$0,30
Hàng sưu tập lĩnh vực giải trí
 • 20% trên tổng giá bán dưới hoặc bằng $100,
 • 10% trên tổng giá bán trên $100 và dưới $1.000 và
 • 6% trên tổng giá bán lớn hơn $1.000
--
Sản phẩm mỹ thuật
 • 20% trên tổng giá bán dưới hoặc bằng $100,
 • 15% trên tổng giá bán lớn hơn $100 đến tối đa $1.000,
 • 10% trên tổng giá bán lớn hơn $1.000 đến tối đa $5.000 và
 • 5% trên tổng giá bán lớn hơn $5.000
--
Thẻ quà tặng 20% --
Bách hóa tổng hợp & Thực phẩm cao cấp
 • 8% đối với các sản phẩm có tổng giá bán từ $15,00 trở xuống và
 • 15% đối với các sản phẩm có tổng giá bán lớn hơn $15,00
--
Chăm sóc cá nhân và sức khỏe (bao gồm Thiết bị chăm sóc cá nhân)
 • 8% đối với các sản phẩm có tổng giá bán là $10,00 trở xuống và
 • 15% đối với các mục hàng có tổng giá bán lớn hơn $10,00
$0,30
Sản phẩm công nghiệp & khoa học (bao gồm Dịch vụ thực phẩm và Dịch vụ dọn dẹp & vệ sinh) 12% $0,30
Đồ trang sức
 • 20% trên tổng giá bán dưới hoặc bằng $250,00 và
 • 5% trên tổng giá bán lớn hơn $250,00
$0,30
Hành lý 15% $0,30
Giày dép, túi xách & kính mát 15% $0,30
Bộ sưu tập đồ dùng thể thao
 • 15% trên tổng giá bán dưới hoặc bằng $100
 • 10% trên tổng giá bán lớn hơn $100 đến tối đa $1.000
 • 6% trên tổng giá bán trên $1.000
--
Đồng hồ
 • 16% trên tổng giá bán bằng hoặc dưới $1.500,00 và
 • 3% trên tổng giá bán lớn hơn $1.500,00
$0,30

1 Các gói sản phẩm trong danh mục Máy ảnh và các sản phẩm Phụ kiện được phân loại vào danh mục Phụ kiện điện tử. Để biết danh sách chi tiết và có thể tìm kiếm được của các sản phẩm trong từng danh mục, hãy truy cập hướng dẫn về danh mục phí.

2 Có thể yêu cầu phê duyệt một số điện thoại di động. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Bán điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di động.

3 Phí giới thiệu tối thiểu $0,30 cho mỗi mục hàng không áp dụng cho các sản phẩm là Thẻ sưu tập trong danh mục Đồ chơi & Trò chơi.

4Danh mục Các mặt hàng khác được dành cho các sản phẩm không thật sự phù hợp với các danh mục hiện có.

Ví dụ về phí

Công thức tính phí giới thiệu như sau:

Phí giới thiệu = [(Giá sản phẩm + phí giao hàng + phí gói quà) nhân với mức phí giới thiệu theo danh mục] HOẶC [phí giới thiệu tối thiểu áp dụng], tùy theo phí nào lớn hơn.

Ví dụ 1: Tính phí giới thiệu cho một sản phẩm đồ chơi

Mức phí hiện tại: 15% trên tổng giá bán hoặc phí giới thiệu tối thiểu cho mỗi mặt hàng đang áp dụng là $0,30

Giá sản phẩm = $25.00

Phí giao hàng = $4,50

Phí gói quà = $3,50

Tổng giá bán = Giá sản phẩm + phí giao hàng + phí gói quà = $33,00

Phí giới thiệu = Cao hơn (15% nhân với $33,00) hoặc $0,30 = $4,95

Ví dụ 2: Tính phí giới thiệu cho đồng hồ có giá trị khác nhau

Mức phí hiện tại: 16% trên tổng giá bán bằng hoặc dưới $1.500 và 3% cho bất kỳ phần nào trên tổng giá bán cao hơn $1.500

Giá bán Ví dụ 1: Phí giới thiệu cho đồng hồ đeo tay giá $8,00 Ví dụ 2: Phí giới thiệu cho đồng hồ đeo tay giá $1.500,00 Ví dụ 3: Phí giới thiệu cho đồng hồ đeo tay giá $7.000,00
Đối với phần trong tổng giá bán lên đến $1.500,00 $1,28 $240,00 $240,00
Đối với bất kỳ phần nào trong tổng giá bán từ $1.500,01 đô la trở lên $0,00 $0,00 165,00 đô la
Phí giới thiệu $1,28 $240,00 405,00 đô la
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates