Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tình trạng định giá

Trang Tình trạng định giá cho biết tổng quan về khả năng đủ điều kiện tham gia Ưu đãi nổi bật (Buy Box), khả năng chuyển đổi bán hàng dựa trên quan điểm định giá và mọi ưu đãi không hoạt động có thể có lỗi định giá.

Thẻ Ưu đãi nổi bật cho biết:

  • Tất cả ưu đãi hiện không đủ điều kiện tham gia Ưu đãi nổi bật trên Trang chi tiết sản phẩm vì các ưu đãi này không có giá cạnh tranh so với các nhà bán lẻ khác bên ngoài Amazon (Giá cạnh tranh) hoặc các ưu đãi này có giá cao hơn rất nhiều so với giá gần đây quan sát được trên cửa hàng của Amazon. Để giải quyết vấn đề này, trong đó:
    • ưu đãi không có tính cạnh tranh, hãy cân nhắc đặt tổng giá ưu đãi của bạn (giá + phí vận chuyển) bằng hoặc thấp hơn Giá cạnh tranh.
    • ưu đãi có giá cao hơn giá gần đây, hãy cân nhắc đặt tổng giá ưu đãi của bạn (giá + phí vận chuyển) phù hợp với Giá tham khảo.
    Note: Giá tham khảo có thể bao gồm giá Ưu đãi nổi bật bất kỳ, giá bán trung bình 60 ngày, giá cao nhất trong 14 ngày (đã vận chuyển và bán bởi Amazon) hoặc giá niêm yết của sản phẩm, hoặc cả hai.
  • Các ưu đãi hiện đủ điều kiện trở thành Ưu đãi nổi bật nhưng hiện không phải là Ưu đãi nổi bật bởi vì các ưu đãi này không có giá cạnh tranh so với các nhà bán lẻ khác trên Amazon (giá Ưu đãi nổi bật hiện tại). Bạn có thể cải thiện cơ hội trở thành Ưu đãi nổi bật bằng cách thiết lập tổng giá ưu đãi của mình (giá + phí vận chuyển) để tổng giá trùng khớp hoặc thấp hơn giá Ưu đãi nổi bật hiện tại.

Thẻ Chuyển đổi bán hàng cho biết: Tất cả ưu đãi có lượt xem từ khách hàng nhưng không có doanh số bán hàng trong 7 ngày qua. Bạn có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi bán hàng bằng cách cân nhắc giảm tổng giá (giá + phí vận chuyển) của mình sao cho giá đó bằng hoặc thấp hơn giá thấp hơn được đề xuất.

Thẻ Ưu đãi không hoạt động liệt kê tất cả ưu đãi hiện đang bị hủy kích hoạt do có thể có lỗi định giá. Amazon phát hiện các lỗi định giá tiềm ẩn dựa trên một số yếu tố bao gồm Chính sách định giá thị trường công bằng và giá Ưu đãi nổi bật. Khi Amazon phát hiện lỗi định giá tiềm ẩn trong thông tin đăng tải của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và có thể vô hiệu hóa thông tin đăng tải bị ảnh hưởng trong các trường hợp nghiêm trọng hơn để tránh gây ra trải nghiệm khách hàng tiêu cực. Việc xem xét lại giá nhập vào của bạn trên trang Tình trạng định giá dựa trên Giá tham khảo và phù hợp với Chính sách định giá thị trường công bằng của Amazon có thể giải quyết vấn đề định giá này và kích hoạt lại ưu đãi của bạn.

Note: Giá tham khảo bao gồm giá Ưu đãi nổi bật (Buy Box), giá tính theo giá Ưu đãi nổi bật trên mỗi đơn vị từ một gói sản phẩm có kích thước nhỏ hơn cho chính sản phẩm đó, giá bán trung bình trong 60 ngày, giá cao nhất trong 14 ngày (được vận chuyển và bán bởi Amazon) và/hoặc giá niêm yết của sản phẩm.

Mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng là điều cần thiết để bán hàng có hiệu quả trên Amazon. Chúng tôi dành các vị trí Ưu đãi nổi bật cho người bán duy trì được các tiêu chuẩn về trải nghiệm khách hàng của chúng tôi, bao gồm cả khả năng cạnh tranh giá cả.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi đã nhận được thông báo về việc một hoặc nhiều mục hàng của tôi không đủ điều kiện trở thành Ưu đãi nổi bật trên Trang chi tiết sản phẩm. Điều này có nghĩa là gì?

Chúng tôi thông báo cho bạn khi ưu đãi của bạn không đủ điều kiện trở thành Ưu đãi nổi bật trên Trang chi tiết sản phẩm. Điều này xảy ra khi tổng giá của bạn (giá + phí vận chuyển) cao hơn Giá cạnh tranh hoặc tổng giá của bạn (giá + phí vận chuyển) cao hơn nhiều so với giá gần đây.

Để ưu đãi của bạn đủ điều kiện trở thành Ưu đãi nổi bật trên Trang chi tiết sản phẩm, bạn cần định giá cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Giá cạnh tranh là gì và được xác định như thế nào?

Giá cạnh tranh là mức giá thấp nhất đối với mục hàng đó từ các nhà bán lẻ lớn khác. Mức giá này không bao gồm giá từ những người bán khác tại cửa hàng Amazon.

Mặc dù chúng tôi không tiết lộ tên của các đối thủ cạnh tranh nhưng danh sách này sẽ được đánh giá thường xuyên để đảm bảo các đối thủ cạnh tranh tương ứng với từng quốc gia và nhóm sản phẩm.

Giá bán trung bình là gì và được xác định như thế nào?

Giá bán trung bình sản phẩm sẽ được tính dựa trên mức giá mà khách hàng đã mua trong 60 ngày qua tính theo số đơn vị bán được. Không tính giá và số lượng bán được trong các chương trình khuyến mãi (ví dụ: Ưu đãi tốt nhất, Chương trình ưu đãi theo giờ).

Giá của Amazon là gì và được xác định như thế nào?

Giá của Amazon là mức giá cao nhất của sản phẩm trong 14 ngày qua đã được vận chuyển và bán bởi Amazon.

Giá tính theo mỗi đơn vị là gì và được xác định như thế nào?

Giá tính theo mỗi đơn vị là giá trên mỗi đơn vị của Ưu đãi nổi bật từ một gói sản phẩm có kích thước nhỏ hơn cho chính sản phẩm đó nhân với số đơn vị trong thông tin đăng tải của bạn.

Giá niêm yết của sản phẩm là gì và được xác định như thế nào?

Để biết thêm thông tin về giá niêm yết, hãy truy cập Chính sách về giá tham khảo của Amazon .

Tại sao một số ưu đãi không áp dụng Giá tham khảo?

Chúng tôi hiển thị giá bán trung bình, giá của Amazon và/hoặc giá niêm yết của sản phẩm. Đối với một số sản phẩm, chúng tôi không có các mức giá tham khảo này.

Có phải tất cả ưu đãi không cạnh tranh từ người bán đều không đủ điều kiện trở thành Ưu đãi nổi bật trên Trang chi tiết sản phẩm?

Đúng vậy, tiêu chuẩn tham gia Ưu đãi nổi bật áp dụng cho tất cả người bán.

Tỷ lệ Ưu đãi nổi bật được tính như thế nào?

Tỷ lệ Ưu đãi nổi bật được tính trên tổng lượt xem trang trong đó Ưu đãi nổi bật chia cho tổng lượt xem sản phẩm bạn đăng tải trên trang. Chỉ xét các mục hàng đang hoạt động. Bạn sẽ thấy ‘—‘ nếu chúng tôi không thể tính tỷ lệ Ưu đãi nổi bật của bạn.

Tỷ lệ chuyển đổi bán hàng được tính như thế nào?

Tỷ lệ chuyển đổi bán hàng được tính bằng tổng đơn hàng (trừ đơn hàng trả về) chia cho tổng số lượt xem sản phẩm bạn đăng tải trên trang. Bạn sẽ thấy ‘—‘ nếu chúng tôi không thể tính tỷ lệ chuyển đổi bán hàng của bạn.

Giá thấp hơn gần đây là gì và được xác định như thế nào?

Giá thấp hơn gần đây dựa trên một loạt các yếu tố bao gồm giá bán trong quá khứ, giá đủ điều kiện trở thành Ưu đãi nổi bật gần đây, giá thấp nhất đối với mục hàng đó từ những nhà bán lẻ lớn khác và thông tin của khách hàng đối với sản phẩm của bạn.

Liệu có quy tắc Định giá tự động nào để đảm bảo duy trì tính cạnh tranh cho ưu đãi của tôi không?

Có, bạn có thể sử dụng công cụ Định giá tự động để tạo quy tắc định giá và duy trì các ưu đãi đã chọn luôn cạnh tranh. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập So sánh giá với giá bên ngoài.

Làm thế nào để duy trì cạnh tranh cho ưu đãi của tôi nếu tôi sử dụng dịch vụ điều chỉnh giá của bên thứ ba hoặc API MWS?

Giá cạnh tranh, giá Ưu đãi nổi bật và giá thấp hơn được đề xuất sẽ được công bố thông qua các API MWS của chúng tôi. Thông báo AnyOfferChanged cung cấp dữ liệu này lần lượt thông qua phần tử CompetitivePriceThreshold, phần tử BuyBoxPrice và phần tử SuggestedLowerPricePlusShipping. Hãy yêu cầu điều chỉnh giá để biết thêm thông tin về cách duy trì tính cạnh tranh.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates