Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chỉnh sửa thông tin đăng tải

Thông thường, các thay đổi bạn thực hiện đối với thông tin sản phẩm sẽ xuất hiện trên trang của bạn trong vòng 5 phút. Tuy nhiên, một số bản cập nhật có thể mất đến 6 giờ. Mô tả sản phẩm dài hơn 500 ký tự thường được cập nhật lúc 8.00 sáng theo giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST) vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, có thể mất tối đa 24 giờ để hình ảnh xuất hiện trên trang chi tiết sản phẩm.

Để chỉnh sửa chi tiết sản phẩm cho thông tin đăng tải hiện có, thực hiện như sau:

  1. Trên trình đơn Hàng lưu kho, chọn Quản lý hàng lưu kho.
  2. Chọn bộ lọc trạng thái Đang hoạt động phía trên danh sách sản phẩm.
  3. Tìm thông tin đăng tải bạn muốn chỉnh sửa và chọn Chỉnh sửa từ trình đơn thả xuống trong cùng một hàng. Một trang mới mở để cập nhật thông tin của bạn.
  4. Nhấp vào trình đơn Ưu đãi để thêm, chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung của thông tin đăng tải, chẳng hạn như Điều kiện, giá, ngày hàng về thêm, v.v.
  5. Cuộn xuống dưới cùng và nhấp vào Lưu và kết thúc.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates