Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trạng thái định giá

Bạn có thể xem cách so sánh giá của mình với các mức giá khác trên Amazon hoặc bên ngoài Amazon trong phần Trạng thái định giá trong cột Giá + Phí vận chuyển trên trang Quản lý hàng lưu kho. Cột này sẽ so sánh giá của bạn với:

  • Ưu đãi nổi bật, đây là ưu đãi ở đầu trang chi tiết sản phẩm. Khách hàng có thể “mua ngay” hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ. Người bán phải đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất, bao gồm giá cả cạnh tranh, để đủ điều kiện cạnh tranh giành vị trí Ưu đãi nổi bật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Cách thức hoạt động của Ưu đãi nổi bật.
  • Giá cạnh tranh là mức giá thấp nhất của mục hàng từ các nhà bán lẻ lớn khác bên ngoài Amazon. Giá cạnh tranh không bao gồm giá từ những người bán khác trên cửa hàng Amazon. Để được coi là có giá cạnh tranh, Giá + Phí vận chuyển của bạn phải nhỏ hơn hoặc bằng với giá cạnh tranh. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tình trạng định giá.
  • Giá thấp nhất là mức giá thấp nhất hiện tại trên Amazon cho sản phẩm này. Giá thấp nhất hiện tại dựa trên trang tùy chọn Quản lý hàng lưu kho, cho phép bạn so sánh các ưu đãi bằng cách sử dụng các biến số sau: tình trạng của thông tin đăng tải và phương thức hoàn thiện đơn hàng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thiết lập tùy chọn trên trang Quản lý hàng lưu kho.

Đối với mỗi mức giá này, một dấu kiểm màu xanh lá cây sẽ xuất hiện nếu giá của bạn nhỏ hơn hoặc bằng mức giá tương ứng và một dấu thập đỏ sẽ xuất hiện nếu giá của bạn cao hơn mức giá tương ứng.

Note: Chúng tôi dành các vị trí Ưu đãi nổi bật cho người bán duy trì được các tiêu chuẩn về trải nghiệm khách hàng của chúng tôi, bao gồm các yếu tố là vận chuyển kịp thời, giá cả cạnh tranh, thông tin đăng tải chính xác và giao hàng nhanh chóng. Để ưu đãi của bạn đủ điều kiện trở thành Ưu đãi nổi bật trên Trang chi tiết sản phẩm, bạn cần đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates