Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tại sao chi tiêu của tôi cao hơn ngân sách của tôi?

Chúng tôi sẽ loại bỏ phiếu giảm giá của bạn khi sử dụng hết 80% ngân sách và phân bổ 20% còn lại dành cho các khoản quy đổi có thể đến từ khách hàng đã cắt phiếu giảm giá. Để khách hàng có trải nghiệm tốt nhất về phiếu giảm giá, chúng tôi cho phép đổi phiếu giảm giá trong vòng khoảng 30 phút sau khi chúng tôi tắt khả năng tìm thấy phiếu giảm giá.

Nếu 20% ngân sách của bạn không đủ để khách hàng quy đổi trong thời hạn 30 phút này, bạn có thể thấy số tiền bạn chi tiêu vượt quá ngân sách của bạn. Nguy cơ chi tiêu vượt quá ngân sách của bạn sẽ giảm khi số tiền ngân sách cao hơn. Đối với ngân sách dưới $10.000, bạn có thể dự trù chi tiêu vượt quá tối đa 15% (hoặc nhiều hơn) ngân sách của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates