Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các yêu cầu của Sony PlayStation trong danh mục Trò chơi điện tử

Sony đã đơn phương triển khai Chương trình đại lý được ủy quyền cho các sản phẩm trò chơi điện tử mà họ đã áp dụng cho các đối tác bán lẻ của mình, bao gồm cả Amazon. Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, người bán phải có tư cách là Đại lý được ủy quyền của Sony thì mới đủ điều kiện bán các sản phẩm Sony PlayStation trên cửa hàng Amazon. Nếu bạn hiện không tham gia Chương trình đại lý được ủy quyền của Sony, hãy nhấp vào đây để trực tiếp đăng ký với Sony.

Các câu hỏi thường gặp

Đại lý được ủy quyền của Sony được phép bán những sản phẩm Sony PlayStation nào?

Các đại lý được ủy quyền của Sony được phép bán các sản phẩm trò chơi điện tử Sony PlayStation, bao gồm nhưng không giới hạn các thiết bị điều khiển, trò chơi và phụ kiện.

Làm thế nào để trở thành Đại lý được ủy quyền của Sony?

Nhấp vào đây để trực tiếp đăng ký với Sony để trở thành đại lý được ủy quyền bán các sản phẩm Sony PlayStation. Theo thông tin từ Sony, đơn đăng ký của bạn sẽ được xem xét trong khoảng 2 tuần. Nếu bạn được chấp thuận, Sony sẽ gửi thông báo đến địa chỉ email ghi trong đơn đăng ký của bạn.

Tại sao tôi không thể đăng tải các sản phẩm Sony PlayStation của mình trên cửa hàng Amazon?

Hồ sơ của chúng tôi không cho thấy bạn là Đại lý được ủy quyền của Sony. Nếu bạn là Đại lý được ủy quyền của Sony và vẫn không thể đăng tải các sản phẩm Sony PlayStation của mình, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng của Amazon.

Nếu tôi không phải là Đại lý được ủy quyền của Sony, mất bao lâu thì tôi mới có thể bán các sản phẩm Sony PlayStation trên cửa hàng Amazon?

Người bán hiện có các sản phẩm Sony PlayStation đã được thông báo vào ngày 1 tháng 10 năm 2021, theo đó họ có 60 ngày để bán hết hàng lưu kho nếu không phải là Đại lý được ủy quyền của Sony.

Note: Nếu bạn không phải là Đại lý được ủy quyền của Sony, vào ngày 1 tháng 12 năm 2021, các ưu đãi bạn hiện có sẽ bị xóa khỏi Amazon.

Nếu tôi là người bán chương trình Amazon Renewed, tôi có cần phải là Đại lý được ủy quyền của Sony để tiếp tục bán các sản phẩm Sony PlayStation được làm mới trên cửa hàng Amazon không?

Nếu bạn là người bán chương trình Amazon Renewed, bạn không cần phải trở thành Đại lý được ủy quyền của Sony để tiếp tục bán các sản phẩm Sony PlayStation được làm mới của mình. Bạn có thể tiếp tục bán các sản phẩm Sony PlayStation được làm mới nếu bạn tuân thủ Bảo đảm chương trình Amazon Renewed.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates