Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thực phẩm dành cho bé

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trên cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm chính sách này.

Thực phẩm dành cho bé được bảo hiểm theo chính sách này

Thực phẩm dành cho bé là bất kỳ thực phẩm tiêu dùng mềm, tinh khiết hoặc dễ tiêu hóa được sản xuất dành riêng cho trẻ sơ sinh từ bốn tháng tuổi đến hai tuổi. Thực phẩm này có nhiều loại và hương vị. Thực phẩm dành cho bé được bán với nhiều loại bao bì thân thiện với trẻ mới biết đi, chẳng hạn như bồn nhựa, bình thủy tinh hoặc túi đựng.

Chính sách này KHÔNG bao gồm sữa công thức cho trẻ sơ sinh, dành cho trẻ sơ sinh từ khi sinh đến một năm, bao gồm sữa công thức cho trẻ sơ sinh sau đây, nhằm mục đích đa dạng hóa dần chế độ ăn uống của trẻ sơ sinh từ sáu tháng đến một năm.

Để bán sữa bột cho trẻ sơ sinh trên cửa hàng Amazon, hãy truy cập chính sách sữa bột cho trẻ sơ sinhcủa chúng tôi.

Chính sách bán thực phẩm dành cho bé của chúng tôi

Amazon yêu cầu tất cả thực phẩm dành cho bé đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận được quy định theo Thông tin bắt buộc dưới đây và tuân thủ các quy định hiện hành hoặc yêu cầu tiêu chuẩn, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

Sản phẩm Yêu cầu tiêu chuẩn/quy định
Thực phẩm dành cho bé

21 CFR Phần 110 — Thực hành sản xuất tốt hiện trong sản xuất, đóng gói hoặc giữ thực phẩm dành cho người

21 CFR Phần 113 — Thực phẩm có chứa axit thấp được xử lý nhiệt được đóng gói trong các thùng chứa kín

Phần 21 CFR 117 — Thực hành sản xuất tốt hiện tại, phân tích mối nguy hiểm và kiểm soát hàng hóa dựa trên rủi ro đối với thực phẩm dành cho người

Thông tin bắt buộc

Đối với mỗi sản phẩm thực phẩm dành cho bé (mỗi ASIN), bạn phải gửi các tài liệu sau:

Giấy chứng nhận Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) hợp lệ HOẶC Giấy chứng nhận Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) hợp lệ từ cơ quan chứng nhận của bên thứ ba được công nhận đối với mỗi cơ sở sản xuất.

Note: Chúng tôi sẽ gửi một email thông báo để xác nhận rằng bạn đã được phê duyệt.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để gửi tài liệu tuân thủ, hãy hoàn thành các bước sau để bắt đầu quá trình nộp đơn:

  1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
  2. Trong Yêu cầu quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang, nhấp vào Yêu cầu tài liệu.
  3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
  4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
  5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Yêu cầu loại bỏ sản phẩm khỏi các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon

Nếu bạn không thể hoặc không muốn kháng cáo việc chặn ASIN của mình, bạn có 30 ngày để tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài nguyên bổ sung bên dưới.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện các hành động sau:

  • Xóa các sản phẩm đăng tải có liên quan
  • Tạm dừng khả năng thêm sản phẩm mới, đặc quyền thông tin đăng bán của bạn hoặc cả hai
  • Giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào đến hạn phải trả cho bạn
  • Tiến hành tố tụng

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Tài liệu tham khảo bổ sung

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates