Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Những thay đổi về chính sách chương trình

Dưới đây là những thay đổi sắp tới đối với chính sách chương trình của Amazon.

Chính sách mới: Diêm quẹt bất cứ đâu

Với hiệu lực từ ngày 19 tháng 11, 2021, chúng tôi sẽ không còn cho phép bán bất kỳ sản phẩm nào có chứa “diêm quẹt bất cứ đâu” trên Amazon nữa. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Diêm quẹt bất cứ đâu.

Chính sách hoàn phí giới thiệu

Kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2021, chúng tôi sẽ loại bỏ khung thời gian gửi tranh chấp trong 90 ngày đối với các khiếu nại hoàn phí giới thiệu. Chúng tôi đang bổ sung thông tin làm rõ rằng chúng tôi sẽ xem khiếu nại là không hợp lệ khi giao dịch phí trái với Hướng dẫn về danh mục phí có hiệu lực tại thời điểm giao dịch phí. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Chính sách hoàn phí giới thiệu.

Cập nhật Biểu phí bán hàng trên Amazon

Kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật tên của một số danh mục phí để cung cấp thông tin rõ ràng hơn. Không có thay đổi về mức phí liên quan đến cập nhật này.

Trả lại sản phẩm Thời trang miễn phí đối với đơn hàng do người bán tự hoàn thiện

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 năm 2021, tất cả các ưu đãi do người bán tự hoàn thiện đơn hàng đối với các mục hàng Thời trang sẽ có thông báo trả hàng miễn phí và Đối tác bán hàng sẽ không còn có thể trừ phí vận chuyển hàng trả về đối với các mục hàng Thời trang đăng tải trong các danh mục May mặc, Giày dép, Đồ trang sức và Đồng hồ ở Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Trả lại sản phẩm Thời trang miễn phí đối với đơn hàng do người bán tự hoàn thiện.

Những thay đổi sắp tới về chính sách chương trình

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2021, các trang chính sách chương trình liên quan đến phí sau đây sẽ được cập nhật rõ ràng hơn tại Hoa Kỳ và tên của các trang này sẽ được thay đổi nếu có:

 • “Các tính năng, dịch vụ, phí và tài nguyên Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)” sẽ được đổi tên thành “Các tính năng, dịch vụ và phí Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)”;
 • “Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) cho các đơn hàng trên Amazon.com” sẽ được đổi tên thành “Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)”;
 • “Phí yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)”;
 • “Phí lưu trữ dài hạn FBA” sẽ được đổi tên thành “Phí lưu trữ dài hạn”;
 • “Phí lưu kho” sẽ được đổi tên thành “Phí lưu kho hàng tháng”;
 • “Phí xử lý hàng trả lại”; và
 • “Biểu phí bán hàng trên Amazon”.

Không có thay đổi nào đối với mức phí hiện đang được tính.

Hơn nữa, cùng có hiệu lực vào ngày đề cập ở trên, các trang chính sách chương trình mới liên quan đến “Phí yêu cầu hủy hàng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)”, “Phí pin lithium” và “Phí xử lý đặc biệt” sẽ được thêm vào ở Hoa Kỳ để đảm bảo sự rõ ràng. Không có thay đổi nào đối với mức phí hiện đang được tính.

Cập nhật chính sách hoàn trả hàng lưu kho FBA

Kể từ ngày 3 tháng 2 năm 2021, khoản hoàn trả cho tất cả người bán tham gia chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) được xác định dựa trên doanh số bán hàng hiện bao gồm tất cả doanh số bán hàng trong 18 tháng qua. Khung thời gian trước đó là 90 ngày. Chúng tôi đã thực hiện thay đổi này để thu thập thêm dữ liệu nhằm giúp tính giá trị hoàn trả một cách chính xác. Chúng tôi cũng đã cập nhật mô tả về cách chúng tôi xác định giá trị hoàn trả khi không có lịch sử bán hàng. Ví dụ: giá niêm yết là một cách khác để chúng tôi xác định giá trị này.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Chính sách hoàn trả hàng lưu kho FBA và cuộn xuống phần “Cách chúng tôi tính giá trị hoàn trả”.

Những thay đổi sắp tới về chính sách chương trình

Thay đổi sau đây sẽ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 3 năm 2021:

 • Chúng tôi sẽ thêm Chính sách điều tra hàng lưu kho không phù hợp làm chính sách chương trình mới. Theo chính sách này, nếu nghi ngờ rằng Đối tác bán hàng có thể đã tham gia vào việc bán các sản phẩm giả mạo hoặc các hàng hóa bất hợp pháp khác tại Amazon, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu thông tin bổ sung liên quan đến hàng lưu kho Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) bị ảnh hưởng. Nếu Đối tác bán hàng không cung cấp thông tin được yêu cầu hoặc sau khi điều tra, chúng tôi thấy rằng hàng lưu kho cấu thành Đơn vị không phù hợp, chúng tôi có thể sẽ xử lý hàng lưu kho đó.

Cập nhật các Điều khoản và chính sách dịch vụ bán hàng – Tháng 9 năm 2020

Chúng tôi đã cập nhật các Điều khoản dịch vụ bán hàngDịch vụ bán hàng trong chính sách của Amazon và đưa vào các yêu cầu về bán hàng và giao hàng

Cập nhật Hướng dẫn thông tin liên lạc

Có hiệu lực từ ngày 6 tháng 11 năm 2020, Hướng dẫn thông tin liên lạc của chúng tôi đang được cập nhật với thông tin bổ sung liên quan đến tin nhắn giữa Người mua và người bán. Xem các thông tin cập nhật tại đây (liên kết đã cập nhật vào ngày 22/10/2020).

Cập nhật Chính sách sản phẩm bị hạn chế

Chúng tôi đã cập nhật trang Động vật và sản phẩm liên quan đến động vật trong Chính sách sản phẩm bị hạn chế và đưa Thực phẩm chức năng cho vật nuôi vào phần thông tin đăng tải được cho phép vào ngày 19 tháng 8 năm 2020.

Điều khoản và điều kiện của chương trình Bán bởi Amazon

Chúng tôi sẽ xóa trang Điều khoản và điều kiện của chương trình Bán bởi Amazon khỏi trang Chính sách chương trình vào ngày 4 tháng 7 năm 2020.

Thay đổi pháp nhân Amazon Vine

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2020, pháp nhân được đề cập trong Điều khoản và điều kiện của Amazon Vine đã được thay đổi thành Amazon.com Services LLC.

Cập nhật chính sách thuế

Chính sách thuế của chúng tôi đang được cập nhật với những thông tin bổ sung liên quan đến các biện pháp xử lý thuế có thể áp dụng dựa trên việc bạn sử dụng các dịch vụ Amazon và bán hàng tại các cửa hàng của Amazon.

 • Trách nhiệm đóng thuế
 • Thuế đối với các khoản phí và thanh toán
 • Vận chuyển hàng hóa quốc tế
Note: Bạn có trách nhiệm xác định các nghĩa vụ thuế của mình. Thông tin từ Amazon không phải là thông tin tư vấn chuyên nghiệp về thuế, pháp lý hay những tư vấn chuyên môn khác và không được dùng cho các mục đích tương tự. Nếu có thắc mắc, bạn nên tham khảo ý kiến các chuyên viên tư vấn của bạn.

Chính sách hoàn phí giới thiệu

Trang Chính sách hoàn trả phí giới thiệu sẽ được bổ sung vào trang Chính sách chương trình trong ngày 5 tháng 2 năm 2020.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ bán hàng sau ngày 5 tháng 2 năm 2020 đồng nghĩa rằng bạn chấp nhận phiên bản thỏa thuận cập nhật.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates