Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dịch vụ số lượng lớn của Amazon: Tạo cây phân cấp gói hàng

Tạo phân cấp gói hàng

Trước khi bắt đầu, hãy xác định các sản phẩm mà bạn bán hoặc muốn bán theo 2 cấu hình gói hàng trở lên: đơn vị, kiện hàng hoặc pallet. Ví dụ: giả sử bạn bán một hộp gồm 10 bút (đơn vị) và một kiện hàng gồm 10 hộp (kiện hàng) hoặc bạn bán một hộp gồm 10 bút (đơn vị) và muốn bán một pallet gồm 100 hộp, bạn có thể sử dụng phân cấp gói hàng để liên kết các cấu hình đó. Xin lưu ý rằng bạn không bắt buộc phải bán pallet mới có thể sử dụng hệ thống này. Bạn có thể sử dụng hệ thống phân cấp gói hàng miễn là bạn bán theo 2 cấu hình gói hàng trở lên.

Sau đó, hãy làm theo 4 bước sau để tạo phân cấp gói hàng.


 1. Trong Seller Central, vào Hàng lưu kho > Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên > Tải xuống dữ liệu hàng lưu kho.
 2. Tải xuống mẫu:
  1. Chọn loại sản phẩm phù hợp. Bạn có thể chọn nhiều loại sản phẩm.
  2. Chọn cửa hàng.
  3. Khi chọn loại mẫu, hãy chọn chế độ Nâng cao.
  4. Nhấp vào Tạo mẫu.

Mẫu sẽ có nhiều thẻ: “Hướng dẫn”, “Hình ảnh”, “Ví dụ”, “Các định nghĩa dữ liệu”, “Giá trị hợp lệ” để giúp bạn điền vào mẫu. Thẻ “Mẫu” là nơi bạn phải nhập thông tin.

Bước 2: Điền vào mẫu

Có hai trường hợp có thể xảy ra khi bạn điền vào mẫu:

 • Sản phẩm đã được đăng tải trên Amazon: Ví dụ: đơn vị và hộp của bút đã được đăng tải trên Amazon. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần điền thông tin vào mẫu để tạo phân cấp gói hàng:
  1. Điền item_skuexternal_product_id. Mỗi cấu hình của sản phẩm (đơn vị, kiện hàng, pallet) đều phải có mã nhận dạng sản phẩm bên ngoài riêng biệt (chẳng hạn như GTIN hoặc UPC, v.v).
  2. Điền vào các thuộc tính phân cấp gói hàng như minh họa dưới đây trong Điền các thuộc tính phân cấp gói hàng ở phần biến thể trong mẫu.
  3. Đặt thuộc tính update_delete thành Cập nhật một phần.
 • Sản phẩm chưa được đăng tải trên Amazon: Ví dụ: một đơn vị bút đã được đăng tải trên Amazon nhưng pallet thì chưa được đăng tải. Trong trường hợp này, ngoài việc cung cấp thông tin để tạo phân cấp gói hàng, bạn cũng cần cung cấp thông tin để tạo thông tin đăng tải cho pallet:
  1. Điền vào hết các trường bắt buộc ở phần đầu tiên, bao gồm item_skuexternal_product_id. Mỗi cấu hình của sản phẩm (đơn vị, kiện hàng, pallet) đều phải có mã nhận dạng sản phẩm bên ngoài riêng biệt (chẳng hạn như GTIN hoặc UPC).
  2. Điền vào các thuộc tính phân cấp gói hàng như minh họa dưới đây trong Điền các thuộc tính phân cấp gói hàng ở phần biến thể.
  3. Đặt thuộc tính update_delete thành Cập nhật.

Điền các thuộc tính phân cấp gói hàng

Bảng sau đây nêu rõ cách điền các thuộc tính phân cấp gói hàng trong các mẫu của Seller Central theo đơn vị, kiện hàng và pallet:

loại mối quan hệ package_level package_contains_quantity package_contains_identifier

relationship_type package_level package_contains_quantity package_contains_identifier
Đối với Đơn vị

đơn vị

Đối với Kiện hàng package_contains kiện hàng Số lượng SKU của người bán có trong kiện hàng SKU của người bán có trong kiện hàng
Đối với Pallet package_contains pallet Số lượng SKU của người bán có trong pallet SKU của người bán có trong pallet

Ví dụ:

Loại mối quan hệ package_level package_contains_quantity package_contains_identifier
Case_SKU chứa 5 Unit_SKU package_contains kiện hàng 5 Unit_SKU
Case1_SKU chứa 10 Case2_SKU package_contains kiện hàng 10 Case2_SKU
Pallet_SKU chứa 15 Unit_SKU package_contains pallet 15 Unit_SKU
Pallet_SKU chứa 10 Case_SKU package_contains pallet 10 Case_SKU

Bước 3: Tải lên mẫu


 1. Trong Seller Central, đi tới Hàng lưu kho > Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên > Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn.
 2. Tải lên mẫu hoàn chỉnh từ Bước 3.

Bước 4: Xác nhận trong Báo cáo xử lý

Sau khi bạn đã tải mẫu lên, hãy tải xuống báo cáo xử lý bằng cách vào Hàng lưu kho > Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên > Theo dõi trạng thái tải lên. Kiểm tra và sửa bất kỳ lỗi nào trong báo cáo xử lý. Thông báo lỗi liên quan đến cây phân cấp gói hàng hiển thị trong phần Thông báo lỗi . Nếu không có lỗi, hệ thống phân cấp gói hàng đã được tạo thành công.

Note: Có thể mất một lúc trước khi trạng thái thay đổi thành “Trạng thái tải lên đã xong”.

Các câu hỏi thường gặp

1. Cây phân cấp gói hàng là gì?

Cây phân cấp gói hàng là trọng tâm của chương trình Dịch vụ số lượng lớn của Amazon (ABS). Sau khi nhiều cấu hình gói hàng của một sản phẩm được liên kết bằng cây phân cấp gói hàng, bạn sẽ nhận được các tính năng giúp nâng cao trải nghiệm của người bán và khách hàng. Hệ thống phân cấp có thể bao gồm đơn vị, kiện hàng và pallet như được xác định như sau:

 • Đơn vị (còn gọi là Mục hàng): Gói hàng nhỏ nhất có thể bán của một sản phẩm, ví dụ như một “hộp” gồm 10 chiếc bút.
 • Kiện hàng (còn gọi là Kiện hàng đóng gói): Gói hàng chứa nhiều đơn vị, ví dụ như một “kiện hàng” gồm 10 “hộp”.
 • Pallet: Các đơn vị hoặc kiện hàng được xếp chồng lên nhau trên khung gỗ hoặc khung nhựa để dễ dàng vận chuyển và lưu trữ. Ví dụ: một “pallet” bao gồm 100 “kiện hàng”.

Các cấu hình đóng gói khác nhau, bao gồm đơn vị, kiện hàng, pallet của một sản phẩm có thể được thể hiện bằng cây phân cấp gói hàng với nhiều cấp độ quan hệ giữa sản phẩm gốc và sản phẩm biến thể. Sau đây là các loại phân cấp gói hàng phổ biến nhất:

Sản phẩm gốc Sản phẩm biến thể
Kiện hàng chứa nhiều đơn vị Kiện hàng Đơn vị
Kiện hàng chứa đơn vị
Pallet chứa nhiều đơn vị Pallet Đơn vị
Pallet chứa đơn vị

Pallet chứa nhiều kiện hàng và mỗi kiện hàng chứa nhiều đơn vị

Pallet

Kiện hàng

Kiện hàng

Đơn vị

Pallet chứa Kiện hàng chứa Đơn vị

Có thể có nhiều cách phân cấp khác như:

 • Kiện hàng 1 chứa Kiện hàng 2 chứa Đơn vị
 • Pallet chứa Kiện hàng 1 chứa Kiện hàng 2 chứa Đơn vị
 • Kiện hàng 1 chứa 10 Đơn vị và Kiện hàng 2 chứa 20 Đơn vị

2. Sự khác biệt giữa Cây phân cấp gói hàng và Biến thể là gì?

Cây phân cấp gói hàng khác với mối quan hệ biến thể. Biến thể là các bộ sản phẩm có liên quan đến nhau về kích thước, màu sắc, hương vị, v. v. Với cây phân cấp gói hàng, các cấu hình gói hàng khác nhau (đơn vị, kiện hàng, pallet) đều được liên kết với nhau thông qua một hệ thống phân cấp đã được thiết lập. Các tính năng giúp trải nghiệm người bán và khách hàng tốt hơn, bao gồm giảm phí giới thiệu được đưa ra như một phần của chương trình ABS, sẽ được áp dụng cho các sản phẩm liên kết bằng phân cấp gói hàng, nhưng không áp dụng cho các biến thể. Hệ thống phân cấp gói hàng và quan hệ biến thể có thể cùng tồn tại. Một sản phẩm có thể là một phần của mối quan hệ biến thể và đồng thời cũng là phân cấp gói hàng.

Biến thể Phân cấp gói hàng

Sản phẩm gốc

Sản phẩm màu xanh lá cây Sản phẩm màu xanh lam Sản phẩm màu vàng

Pallet chứa Kiện hàng chứa Đơn vị

3. Tôi có thể sử dụng những cơ chế nào trên Seller Central để tạo hoặc thay đổi cây phân cấp gói hàng?

Bạn có thể tạo cây phân cấp gói hàng:

 • cho các sản phẩm đã được đăng tải trên Amazon, hoặc
 • trong khi tạo thông tin đăng tải mới

Hiện tại, bạn có thể tạo phân cấp gói hàng bằng các mẫu trên Seller Central. Hỗ trợ giao diện trên web và API tích hợp sẽ được giới thiệu sau.

4. Các thuộc tính mới để tạo cây phân cấp gói hàng là gì?

Ba thuộc tính mới được sử dụng để bật cây phân cấp gói hàng, đã được đưa vào các mẫu Seller Central hiện có, là:

 • Cấp độ gói hàng: Cho biết sản phẩm là đơn vị, kiện hay pallet
 • Gói hàng chứa mã định danh: Cho biết SKU của sản phẩm trong gói hàng. Trường này được để trống nếu cấp độ gói hàng là “đơn vị”.
 • Số lượng trong gói hàng: Cho biết số lượng SKU có trong gói hàng. Trường này được để trống nếu cấp độ gói hàng là “đơn vị”.

Ví dụ:

Kiện hàng chứa 10 đơn vị

SKU kiện hàng của người bán: Case_SKU

SKU đơn vị của người bán: Unit_SKU

Đối với Kiện hàng:

 • Cấp độ gói hàng = kiện hàng
 • Mã định dang của gói hàng = Unit_SKU
 • Số lượng trong gói hàng = 10

Đối với Đơn vị:

 • Cấp độ gói hàng = đơn vị
 • Mã định dang của gói hàng = trống
 • Số lượng trong gói hàng = trống

Pallet chứa 5 kiện hàng và mỗi kiện hàng chứa 20 đơn vị

SKU pallet của người bán: Pallet_SKU

SKU kiện hàng của người bán: Case_SKU

SKU đơn vị của người bán: Unit_SKU

Đối với pallet:

 • Cấp độ gói hàng = pallet
 • Mã định dang của gói hàng = Case_SKU
 • Số lượng trong gói hàng = 5

Đối với Kiện hàng:

 • Cấp độ gói hàng = kiện hàng
 • Mã định dang của gói hàng = Unit_SKU
 • Số lượng trong gói hàng = 20

Đối với Đơn vị:

 • Cấp độ gói hàng = đơn vị
 • Mã định dang của gói hàng = trống
 • Số lượng trong gói hàng = trống

5. Làm thế nào để thay đổi thuộc tính phân cấp gói hàng nếu tôi nhập một thuộc tính không chính xác khi gửi mẫu?

Nếu bạn đã tạo cây phân cấp gói hàng và muốn thay đổi bất kỳ thuộc tính phân cấp gói hàng nào, hãy điền vào mẫu như sau:

 1. Điền vào tất cả các trường bắt buộc, bao gồm item_skuexternal_product_id.
 2. Điền vào tất cả các thuộc tính phân cấp gói hàng để phản ánh sự thay đổi mong muốn.
 3. Đặt thuộc tính update_delete thành Cập nhật.

6. Làm thế nào để xóa ASIN trong cây phân cấp gói hàng?

Xóa ASIN trong phân cấp gói hàng sẽ loại bỏ ASIN và các mối quan hệ phân cấp gói hàng tương ứng. Ví dụ: nếu có một phân cấp pallet-kiện hàng-đơn vị và bạn xóa ASIN cho kiện hàng, thì ASIN kiện hàng sẽ bị loại bỏ. Ngoài ra, mối quan hệ phân cấp gói hàng với pallet và đơn vị cũng sẽ được gỡ bỏ.

Để xóa, hãy điền vào mẫu như sau:

 1. Điền vào item_skuexternal_product_id.
 2. Đặt thuộc tính update_delete thành Xóa.

7. Tôi nhận được thông báo lỗi khi tải lên mẫu. Các lỗi này có nghĩa là gì?

Bảng sau liệt kê các lỗi bạn có thể gặp phải trong khi tạo cây phân cấp gói hàng:

Mã lỗi và thông báo Lý do lỗi
99010: Thiếu một hoặc nhiều cột bắt buộc từ nhóm này: [Relationship Type], [package_level], [package_level], [package_contains_identifier], [package_contains_quantity]. Khi Loại mối quan hệ được thiết lập là “package_contains” và package_level được đặt là “case” hoặc “pallet”, thì package_contains_identifierpackage_contains_quantity là các trường bắt buộc.
99008: Giá trị trong trường “Loại mối quan hệ” (Biến thể) xung đột với giá trị trong trường “package_contains_identifier”. Thuộc tính package_contains_identifier chỉ có thể có một giá trị khi loại mối quan hệpackage_contains.
99008: Giá trị trong trường “Loại mối quan hệ” (package_contains) xung đột với giá trị trong trường “package_level” (đơn vị). Đối với package_level “unit”, package_contains_identifier phải để trống.
99008: Giá trị trong trường “Loại mối quan hệ” (Biến thể) xung đột với giá trị trong trường “package_level” (trường hợp/đơn vị). Thuộc tính package_contains_identifier chỉ có thể có một giá trị khi loại mối quan hệpackage_contains.
990101: Mối quan hệ ${relationship_type} từ Sản phẩm gốc ${sku} với Sản phẩm biến thể ${child_id} đã bị từ chối vì một hoặc nhiều giá trị GTIN trên sản phẩm gốc (${duplicate_gtins}) bị trùng lặp trên một (SKU: ${duplicate_gtin_child_id}) hạ cấp. Mỗi SKU trong hệ thống phân cấp phải có một mã nhận dạng sản phẩm bên ngoài duy nhất (chẳng hạn như GTIN hoặc UPC).
990100: Chúng tôi đã phát hiện ra lỗi tiềm ẩn với thuộc tính “package_contains_identifier”. Nếu bạn thấy các lỗi hoặc cảnh báo khác liên quan đến “package_contains_identifier”, vui lòng sửa và gửi lại. Nếu không yêu cầu của bạn vẫn có thể được xử lý và lỗi này sẽ tự được giải quyết. Nếu không có lỗi hoặc thông báo cảnh báo khác liên quan đến package_contains_identifier, thì lỗi này sẽ tự được giải quyết. Nếu không, lỗi hoặc cảnh báo cần phải được khắc phục.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates