Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Câu hỏi thường gặp về Chương trình giảm giá độc quyền Prime

Tôi có thể lên lịch giảm giá ngay cả khi một số sản phẩm không hợp lệ không?

Có. Bạn có thể gửi lịch giảm giá ngay cả khi có một số sản phẩm vẫn chưa hợp lệ. Xin lưu ý, chỉ những sản phẩm có trạng thái Sẵn sàng gửiSẵn sàng xóa sẽ được gửi. Bạn luôn có thể quay lại trang Xem lại để chỉnh sửa hoặc xóa các sản phẩm không hợp lệ.

Một số sản phẩm trong Chương trình giảm giá độc quyền Prime của tôi bị chặn. Điều đó có nghĩa là gì?

Điều này có nghĩa rằng Chương trình giảm giá độc quyền Prime cho sản phẩm đã tạm thời bị xóa. Tại thời điểm gửi và thậm chí sau khi gửi, chúng tôi kiểm tra định kỳ các sản phẩm được giảm giá xem có đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều kiện hay không. Việc chặn chương trình giảm giá cho thấy sản phẩm của bạn đã không còn đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí đủ điều kiện cho Chương trình giảm giá độc quyền Prime. Chương trình giảm giá độc quyền Prime cho sản phẩm của bạn sẽ được tự động kích hoạt lại nếu lần kiểm tra sau cho thấy sản phẩm bị chặn của bạn lại đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Tại sao sản phẩm của tôi bị chặn mặc dù trước đó sản phẩm này được coi là hợp lệ?

Tại thời điểm gửi chương trình giảm giá và sau đó, chúng tôi kiểm tra định kỳ xem các sản phẩm được giảm giá có đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều kiện hay không. Chương trình giảm giá cho một sản phẩm không đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sẽ bị chặn.

Phí thiết lập Chương trình giảm giá độc quyền Prime là bao nhiêu?

Việc cung cấp Chương trình giảm giá độc quyền Prime không mất phí.

Chương trình giảm giá độc quyền Prime có những loại nào?

Chương trình giảm giá độc quyền Prime có thể được thiết lập dưới dạng giảm phần trăm giá hoặc số tiền giảm giá. Bạn có thể cung cấp mức giá sàn giảm giá tối thiểu cho mỗi sản phẩm.

Chương trình giảm giá độc quyền Prime có thể bắt đầu vào khi nào?

Luôn là 12 giờ sáng theo giờ chuẩn địa phương của quốc gia vào ngày bắt đầu. Nếu ngày bắt đầu của bạn là hôm nay, có thể cần đến 120 phút để chương trình giảm giá có hiệu lực.

Dù đã gửi nhưng tôi vẫn không thấy Chương trình giảm giá độc quyền Prime trong trang chi tiết sản phẩm.

Có thể cần đến hai giờ để chương trình giảm giá độc quyền Prime có hiệu lực. Nếu sau hai giờ bạn vẫn không tìm thấy chương trình giảm giá của mình, vậy thì:

  1. sản phẩm của bạn không thể giành chiến thắng buy-box, hoặc
  2. Đơn vị phân loại hàng tồn kho đã bị chặn vì những lý do khác.

Vui lòng kiểm tra mục Thêm lựa chọn mua hàng của ASIN. Nếu bạn không tìm thấy chương trình giảm giá của mình trong Thêm lựa chọn mua hàng và đơn vị phân loại hàng tồn kho không có Giá bán hoạt động, thì chương trình giảm giá đối với đơn vị phân loại hàng tồn kho của bạn có thể đã bị chặn vì các lý do khác. Vui lòng truy cập Chương trình giảm giá độc quyền Prime trên Seller Central để biết chi tiết.

Tại sao Giá giảm giá trên trang thông tin chi tiết thấp hơn mức giá giảm mà tôi đã chỉ định trong khi lên lịch giảm giá?

Khi tạo nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá đối với cùng một nhóm sản phẩm có thể dẫn đến việc khách hàng sử dụng kết hợp các chương trình để được giảm giá lớn hơn. Vui lòng xem xét kỹ sản phẩm của bạn trước khi lên lịch.

Tôi đã mắc lỗi trong khi tạo chương trình giảm giá và tôi đã gửi chương trình giảm giá. Tôi có thể sửa chương trình giảm giá bằng cách nào?

Bạn luôn có thể chỉnh sửa chương trình giảm giá hoặc xóa hoặc thêm sản phẩm vào chương trình giảm giá. Để biết thêm thông tin, hãy xem chi tiết tại đây.

Điều gì sẽ xảy ra với Chương trình giảm giá độc quyền Prime nếu tôi thay đổi giá thông thường (nghĩa là giá của bạn trên trang Quản lý hàng lưu kho) của một sản phẩm tham gia?

Mức giá giảm của sản phẩm bị ảnh hưởng sẽ tự động điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm giảm giá hoặc số tiền giảm giá mà bạn chỉ định trong khi lên lịch giảm giá. Nếu mức giá đã điều chỉnh cuối cùng thấp hơn mức giá giảm tối thiểu mà bạn đã đề cập trong khi lên lịch, thì Chương trình giảm giá độc quyền Prime sẽ bị chặn. Ưu đãi thường xuyên của sản phẩm của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Tôi có thể kích hoạt lại Chương trình giảm giá độc quyền Prime cho một sản phẩm bị chặn bằng cách nào?

Chương trình giảm giá độc quyền Prime cho sản phẩm của bạn sẽ được tự động kích hoạt lại nếu lần kiểm tra sau cho thấy sản phẩm bị chặn của bạn lại đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện. Bạn có thể chỉnh sửa riêng chi tiết của sản phẩm để khắc phục bất kỳ vấn đề nào đã khiến chương trình giảm giá cho sản phẩm bị chặn.

Tôi có thể biết trạng thái của Chương trình giảm giá độc quyền Prime bằng cách nào?

Bạn có thể biết trạng thái của Chương trình giảm giá độc quyền đã lưu từ trang chủ Chương trình giảm giá độc quyền Prime trên Seller Central. Chương trình giảm giá của bạn sẽ có một trong ba trạng thái dưới đây:

  • Đã lên lịch: Tất cả các đơn vị phân loại hàng tồn kho đã gửi được xác nhận thành công và chương trình giảm giá được gửi. Bạn không cần thực hiện hành động nào.
  • Cần chú ý: Chương trình giảm giá của bạn chưa được gửi HOẶC nếu chương trình giảm giá của bản đã được gửi, thì một hoặc nhiều chương trình giảm giá đã bị chặn lại.
  • Đã hết hạn: Chương trình giảm giá của bạn đã kết thúc.

Tôi có thể tải xuống báo cáo bằng cách nào?

Để tải xuống báo cáo, bạn có thể tới mục Chương trình giảm giá độc quyền Prime trên Seller Central. Chọn Tải xuống báo cáo bên dưới Xem chi tiết từ ô hành động tương ứng với chương trình giảm giá mà bạn muốn tải xuống báo cáo.

Một trong những sản phẩm của tôi trong Chương trình giảm giá độc quyền Prime thuộc Chương trình ưu đãi theo giờ trùng lặp chỉ kéo dài trong 4 giờ. Chương trình giảm giá cho sản phẩm của tôi có phải chỉ bị chặn trong 4 giờ đó không?

Chương trình giảm giá cho sản phẩm sẽ bị chặn 2 giờ trước khi bắt đầu Chương trình ưu đãi theo giờ. Có thể mất đến một giờ sau khi Chương trình ưu đãi theo giờ kết thúc để sản phẩm có thể kích hoạt lại. Xin lưu ý rằng việc thực hiện Chương trình giảm giá độc quyền Prime sẽ ảnh hưởng đến Giá giao dịch tối đa của Các chương trình ưu đãi theo giờ cho một sản phẩm.

Một số sản phẩm của tôi đang được áp dụng chương trình khuyến mãi thường xuyên. Chương trình giảm giá độc quyền Prime có áp dụng cho mức giá đã được khuyến mãi thông thường không?

Chương trình khuyến mãi hoặc phiếu giảm giá thường xuyên sẽ cùng được áp dụng với Chương trình giảm giá độc quyền Prime. Tức là, Chương trình giảm giá độc quyền Prime sẽ được kết hợp với một chương trình khuyến mãi hoặc phiếu giảm giá trùng lặp.

Tôi có thể thêm sản phẩm vào chương trình giảm giá sau thời hạn tạo chương trình giảm giá cho các Sự kiện Prime Day, Thứ Sáu đen tối, v.v. không?

Không, bạn sẽ không thể thêm sản phẩm. Bạn sẽ có thể chỉnh sửa chương trình giảm giá đã gửi của mình.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates