Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí xử lý đặc biệt

Phí xử lý đặc biệt áp dụng cho các TV có màn hình từ 42 inch trở lên. Các TV nhỏ hơn cũng có thể phải chịu phí xử lý đặc biệt do các yếu tố khác như trọng lượng và tính chất dễ vỡ.

Kích thước màn hình được tính bằng cách đo đường chéo giữa các góc đối diện.

Thông tin chi tiết về phí

Thời gian thu phí Khi đơn hàng của khách hàng được vận chuyển
Cấu trúc biểu phí Mỗi đơn vị được bán. Mức phí cố định, riêng biệt.

Các giá trị được dùng để tính phí

Đo kích thước màn hình Đo đường chéo giữa các góc đối diện của màn hình.

Bảng chi phí chi tiết

Phí xử lý đặc biệt là $40 cho mỗi đơn vị được hoàn thiện. Nếu màn hình TV có kích thước từ 42 inch trở lên, phí xử lý đặc biệt sẽ được áp dụng. Kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022, chúng tôi sẽ áp dụng một khoản phụ phí nhiên liệu và lạm phát và phí xử lý đặc biệt sẽ tăng lên $ =42.

Bạn có thể xem khoản phí này có được áp dụng hay không trong báo cáo Xem trước lệ phí. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:

  1. Tải báo cáo xuống
  2. Xác định sản phẩm bằng FNSKU của sản phẩm.
  3. Xem tổng chi phí hoàn thiện đơn hàng ước tính của sản phẩm trong trường expected-fulfillment-fee-per-unit. Phí xử lý đặc biệt sẽ được bao gồm trong tổng chi phí ước tính.

Ví dụ về phí

Nếu khách hàng mua TV LCD 50 inch được hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, phí xử lý đặc biệt $40 sẽ được áp dụng cho mỗi đơn vị, cùng với các phí giới thiệu, dịch vụ, hoàn thiện đơn hàng và phụ phí áp dụng khác. Kể từ ngày 28 tháng 4, phí xử lý đặc biệt sẽ tăng lên $42 cho mỗi đơn vị khi áp dụng phụ phí nhiên liệu và lạm phát.

Công cụ

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates