Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các thuộc tính sản phẩm có hạn sử dụng

Khi bạn tạo ASIN cho một sản phẩm có hạn sử dụng, bạn phải cung cấp thông tin chính xác cho bốn thuộc tính được liệt kê dưới đây. Thông tin chính xác sẽ đảm bảo rằng chúng tôi có thể theo dõi ngày hết hạn của sản phẩm của bạn và ngăn chặn các sản phẩm đã hết hạn tiếp cận người mua.

Note: Các giá trị không chính xác hoặc không đầy đủ đối với các thuộc tính hạn sử dụng có thể dẫn đến việc tiêu hủy sớm hoặc trả lại sản phẩm của bạn. Để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu, chúng tôi có thể định kỳ kiểm tra và sửa các thuộc tính hết hạn.

Định nghĩa về sản phẩm có ngày hết hạn

Tất cả các sản phẩm có ngày hết hạn được coi là có hạn sử dụng. Các sản phẩm có hạn sử dụng cũng bao gồm bất kỳ sản phẩm nào có thời hạn bảo quản hoặc mất hiệu quả theo thời gian, ngay cả khi ngày hết hạn không được nêu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm.

Thuộc tính hạn sử dụng

Để tạo ASIN mới cho sản phẩm có hạn sử dụng, hãy đi tới Thêm một sản phẩm và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Trong thẻ Thông tin quan trọng, bạn sẽ được nhắc cung cấp thông tin cho các thuộc tính hạn sử dụng sau đây.

Sản phẩm có thể hết hạn không

Chọn từ trình đơn thả xuống nếu sản phẩm của bạn đáp ứng một tiêu chí bất kỳ trong số các tiêu chí sau đây:

 • Có ngày hết hạn hoặc ngày sản xuất in trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm
 • Là sản phẩm tiêu dùng hoặc dùng ngoài da dành cho người hoặc động vật
 • Sản phẩm vệ sinh như khăn lau khử trùng, bình xịt, dung dịch tẩy rửa và chất tẩy rửa
 • Sản phẩm chứa các thành phần có thể hết hạn, chẳng hạn như máy pha cà phê được bán kèm theo cà phê
 • Có thời hạn sử dụng được khuyến nghị
 • Mất hiệu quả theo thời gian
 • Có biểu tượng về hạn sử dụng sau khi mở (xem ảnh bên dưới)


Loại hạn sử dụng sản phẩm

Nếu bạn trả lời cho mục Sản phẩm có thể hết hạn không, hãy chọn một trong các thao tác sau trong Loại hạn sử dụng sản phẩm:

 • Ngày hết hạn bắt buộc: Ngày hết hạn được in trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm.
 • Hết hạn trên bao bì: Sản phẩm sẽ được xem xét và đưa ra ngày hết hạn khi chúng tôi nhận được sản phẩm tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) của chúng tôi.
 • Ngày sản xuất bắt buộc: Ngày sản xuất hoặc ngày gia công được in trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm.
 • Thời hạn bảo quản: Sản phẩm sẽ mất hiệu quả theo thời gian nhưng không có ngày hết hạn hoặc sản xuất chính xác (ví dụ: pin và một số sản phẩm làm đẹp).

Nếu bạn trả lời Không cho mục Sản phẩm có thể hết hạn không, phương án Không hết hạn sẽ xuất hiện trong Loại hạn sử dụng sản phẩm.

Thời hạn bảo quản tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC)

Thuộc tính này cho chúng tôi biết sản phẩm của bạn có thể được giữ trên kệ tại một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) trong bao nhiêu ngày mà không làm mất tính hiệu quả của sản phẩm. Nếu bạn trả lời cho mục Sản phẩm có thể hết hạn không thì bạn phải nhập giá trị cho Thời hạn bảo quản tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC).

Nhập bất kỳ giá trị nào trong khoảng 0 đến 1.825 ngày. Nếu thời hạn bảo quản cho sản phẩm của bạn không được đưa ra theo ngày, hãy chuyển đổi giá trị và nhập thời hạn bảo quản tính theo ngày.

Nếu bạn không biết thời hạn bảo quản của sản phẩm, hãy đi tới Ngày hết hạn trên các sản phẩm FBA và làm theo hướng dẫn.

Ví dụ

 • Sản phẩm của bạn không in ngày, nhưng bạn biết sản phẩm sẽ mất hiệu quả trong vòng 36 tháng. Thời hạn bảo quản sẽ là 36 tháng nhân với 30 ngày mỗi tháng, tức là 1.080 ngày.
 • Ngày sản xuất của sản phẩm này là ngày 1 tháng 1 năm 2022 và ngày hết hạn là ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thời hạn bảo quản là con số chênh lệch giữa ngày sản xuất và ngày hết hạn, tức là 365 ngày.
 • Ngày sản xuất là ngày 1 tháng 1 năm 2022 và thời gian sử dụng sản phẩm tốt nhất là trước 24 tháng. Thời hạn sử dụng là 24 tháng nhân với 30 ngày mỗi tháng, tức là 720 ngày.
 • Ngày hết hạn là ngày 1 tháng 1 năm 2023 và sản phẩm của bạn sẽ được nhận tại Amazon vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Thời hạn bảo quản là con số chênh lệch giữa ngày nhận và ngày hết hạn, tức là 270 ngày.

Đơn vị thời hạn bảo quản của trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC)

Đơn vị đo đếm được cho phép duy nhất đối với thời hạn bảo quản tại của trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) là ngày. Đối với Đơn vị thời hạn bảo quản của trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC), hãy chọn Ngày từ menu thả xuống.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates