Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dây đai leo núi

Nếu bạn đăng tải sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của chúng tôi áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó, bao gồm cả chính sách này.

Dây đai leo núi thuộc phạm vi áp dụng của chính sách này

Chính sách này bao gồm các loại dây đai leo núi mà chủ yếu được sử dụng trong quá trình leo đá hoặc leo núi, khi bàn chân của người dùng không tiếp đất. Dây đai là một loại thiết bị hỗ trợ hoạt động leo trèo nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng bằng cách cố định vào dây thừng hoặc một điểm neo.

Chính sách của chúng tôi đối với dây đai leo núi

Amazon yêu cầu tất cả các loại dây đai leo núi đều phải được thử nghiệm và tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu tiêu chuẩn cụ thể được liệt kê dưới đây:

Sản phẩm Quy định/Yêu cầu tiêu chuẩn
Dây đai leo núi
 • UIAA 105 (Dây đai, Tiêu chuẩn an toàn cho dụng cụ hỗ trợ leo trèo và leo núi); hoặc
 • EN 12277: 2015 (Quy định an toàn đối với thiết bị leo núi, dây đai); hoặc
 • ASTM F1772 — 17 (Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho dây đeo dùng trong các hoạt động cứu hộ và thể thao)

Thông tin bắt buộc

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn:

 • Tên công ty của bạn (nếu có) và mã người bán
 • Thông tin liên hệ của bạn: địa chỉ email và số điện thoại
 • Danh sách tất cả các dây đai leo núi mà bạn đăng tải
 • Hình ảnh sản phẩm và bao bì sản phẩm, nếu có, cho tất cả các dây đai leo núi mà bạn đăng tải. Hình ảnh phải bao gồm tất cả các mặt của sản phẩm và bao bì sản phẩm để chúng tôi xem xét
 • Hình ảnh sản phẩm hoặc báo cáo thử nghiệm là bằng chứng về việc tuân thủ nhãn cảnh báo và mối nguy hiểm, nếu có
 • Bất kỳ hướng dẫn và hướng dẫn sử dụng nào về sản phẩm cho tất cả các dây đai leo núi mà bạn đăng tải
 • Nếu kiểm thử theo các quy định UIAA, báo cáo thử nghiệm phải đến từ phòng thí nghiệm được công nhận UIAA và xác nhận rằng mỗi sản phẩm đã được thử nghiệm theo các quy định hiện hành đã liệt kê ở trên
 • Nếu thử nghiệm theo các yêu cầu EN hoặc ASTM, báo cáo thử nghiệm phải đến từ một phòng thí nghiệm được công nhận ISO 17025 và xác nhận rằng mỗi sản phẩm đã được thử nghiệm theo các quy định hiện hành được liệt kê ở trên

Một số phòng thí nghiệm đưa ra mức giá thử nghiệm riêng biệt dành cho Amazon. Để tìm thêm thông tin về các nhà cung cấp này, hãy truy cập Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ.

Cách gửi thông tin

Nếu chúng tôi liên hệ với bạn về tài liệu tuân thủ, hãy hoàn tất các bước sau để gửi thông tin được yêu cầu:

 1. Trong Seller Central, chọn thẻ Hiệu suất và chọn Tình trạng tài khoản.
 2. Trong Yêu cầu quy định về sản phẩm ở góc dưới bên phải của trang, nhấp vào Yêu cầu tài liệu.
 3. Nhấp vào Cung cấp tài liệu hoặc kháng cáo bên cạnh sản phẩm.
 4. Chọn Không để tải tài liệu lên.
 5. Thực hiện các bước trong phần Gửi tài liệu yêu cầu.

Note: Báo cáo thử nghiệm phải chứa hình ảnh của các sản phẩm đã được thử nghiệm đủ để chứng minh rằng sản phẩm được thử nghiệm giống như sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin chi tiết.

Vi phạm chính sách

Nếu bạn không cung cấp thông tin cần thiết trước thời hạn áp dụng, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Xóa các sản phẩm đăng tải liên quan
 • Tạm đình chỉ quyền thêm sản phẩm mới hoặc đặc quyền đăng tải sản phẩm hoặc cả hai
 • Giữ lại khoản thanh toán bất kỳ của bạn

Chúng tôi có toàn quyền thực hiện thêm bất kỳ hành động nào nếu thấy cần thiết.

Tài liệu tham khảo bổ sung

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không cấu thành tư vấn pháp lý. Thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu có sẵn trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates