Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tìm hiểu các danh mục phí

Danh mục phí mô tả một mục hàng thuộc loại sản phẩm gì. Ví dụ về các danh mục phí bao gồm Sách, Hàng may mặc, Bách hóa tổng hợp và Đồ chơi.

Mỗi ASIN trong danh mục Amazon và tất cả ASIN của một loại nhất định chỉ có thể thuộc một danh mục phí. Ví dụ: tất cả nhà búp bê, đồ chơi xây nhà và bếp vui chơi đều thuộc danh mục phí Đồ chơi.

Các loại phí như phí giới thiệuphí hoàn thiện đơn hàng FBA có thể sử dụng các danh mục phí để nhận dạng sản phẩm trong khi tính phí của sản phẩm.

Hướng dẫn về danh mục phí

Hướng dẫn về danh mục phícủa chúng tôi có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3 năm 2022, cung cấp danh sách các sản phẩm thuộc từng danh mục phí một cách chi tiết và dễ tìm kiếm. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm từ khóa “Đồ trang sức” để xem các sản phẩm được liên kết với danh mục phí đó, bao gồm các mục hàng như vòng đeo tay, lắc chân, mặt dây chuyền và bông tai. Khi danh mục của chúng tôi được cải thiện, chúng tôi sẽ cập nhật định kỳ các hướng dẫn này cũng như ngày hiệu lực của chúng.

Các danh mục phí là khác nhau và độc lập với các yêu cầu đăng tải sản phẩm cũng như hướng dẫn cây phân loại ngành hàng. Các định nghĩa đó như sau:

  • Danh mục phí xác định mức phí áp dụng cho mỗi sản phẩm theo một loại phí nhất định.
  • Các yêu cầu về đăng tải sản phẩm mô tả những tiêu chí đủ điều kiện mà người bán hoặc sản phẩm phải đáp ứng để đăng tải một mục hàng cụ thể trên Amazon.
  • Hướng dẫn cây phân loại ngành hàng là danh sách những vị trí duyệt tìm trong cửa hàng của Amazon. Một mục hàng có thể nằm trong nhiều vị trí duyệt tìm để giúp khách hàng tìm thấy dễ dàng hơn. Tuy nhiên, danh mục phí của mục hàng có thể tương ứng với một hoặc nhiều vị trí của mục hàng trong cây phân loại ngành hàng hoặc không.

Phí giới thiệu

Để tìm phí giới thiệu liên kết với từng danh mục phí, hãy truy cập Bán hàng trên Amazon Fee Schedule, trong đó liệt kê các danh mục phí áp dụng cùng với mức phí giới thiệu và phí giới thiệu tối thiểu. Có ba biến thể:

  • Các danh mục phí với mức phí cố định. Mức phí giới thiệu là giống nhau, bất kể tổng giá bán là bao nhiêu. Ví dụ: phí giới thiệu cho danh mục phí Nệm là 15%, với mức tối thiểu là $0,30.
  • Các danh mục phí có mức phí theo từng mức. Mức phí giới thiệu cho các danh mục này sẽ khác nhau dựa trên tổng giá bán. Ví dụ: phí giới thiệu cho danh mục Phụ kiện điện tử là 15% trên tổng giá bán dưới $100, và 8% trên tổng giá bán lớn hơn $100, với mức tối thiểu là $0,30.
  • Các danh mục phí với mức phí chọn lọc. Mức phí giới thiệu thay đổi tùy theo loại mục hàng được bán trong danh mục phí đó. Ví dụ: phí giới thiệu cho danh mục DIY & Công cụ là 15%, ngoại trừ các dụng cụ chạy điện của thiết bị cơ bản, có phí giới thiệu là 12%. Phí giới thiệu tối thiểu cho tất cả mặt hàng trong danh mục này là $ 0,30.
Tip: Để tìm danh mục phí cho ASIN của bạn, hãy truy cập Báo cáo xem trước lệ phí.

Nếu bạn cho rằng mục hàng của bạn nằm trong một danh mục phí khác với mô tả trong hướng dẫn về danh mục phí, bạn có thể nộp tranh chấp với chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Chính sách hoàn phí giới thiệu.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates